Yaklaşım Kategorileri

MART 2020 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

2 Mart 2020 Pazartesi

Ocak 2020 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılı Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

6736, 7020 ve 7143 s. Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

9 Mart 2020 Pazartesi

Şubat 2020 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Mart 2020 Salı

16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-29 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

16 Mart 2020 Pazartesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Yatırılması

20 Mart 2020 Cuma

Şubat 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

23 Mart 2020 Pazartesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

24 Mart 2020 Salı

1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Mart 2020 Çarşamba

1-15 Mart 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Mart 2020 Perşembe

Şubat 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

31 Mart 2020 Salı

Şubat 2020 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Şubat 2020 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

7020 ve 7143 sayılı Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılı Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi