Yaklaşım Kategorileri

ŞUBAT 2020 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Şubat 2020 Cuma

Ocak 2020 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Şubat 2020 Pazartesi

16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

11 Şubat 2020 Salı

16-31 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

17 Şubat 2020 Pazartesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

2019 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi

20 Şubat 2020 Perşembe

Ocak 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Şubat 2020 Pazartesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı

25 Şubat 2020 Salı

1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

1-15 Şubat 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Şubat 2020 Çarşamba

Ocak 2020 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödenmesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

2 Mart 2020 Pazartesi

Ocak 2020 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Ödemesi

Ocak 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2019 Yılı Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

6736, 7020 ve 7143 s. Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi