Yaklaşım Kategorileri

OCAK 2020 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Ocak 2020 Salı

Aralık 2019 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ocak 2020 Cuma

16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ocak 2020 Çarşamba

Aralık 2019 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin  (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Ocak 2020 Pazartesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2019 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Ocak 2020 Cuma

1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı

Ekim-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

27 Ocak 2020 Pazartesi

1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajları ile SGK Primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Stopajların Ödenmesi

Ekim-Aralık 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

Ekim-Aralık 2019 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ekim-Aralık 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

Aralık 2019 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

31 Ocak 2020 Cuma

Aralık 2019 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Ödemesi

Ekim-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Ödenmesi

Aralık 2019 Dönemi Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

Ekim-Aralık 2019 Dönemi Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

2020 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2020 Yılında Kullanılacak 2019 Yılı Ticari Defterlerine Noter Ara Tasdiki

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı

Yıllık Harçların Ödenmesi

6736, 7020 ve 7143 s. Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi