Yaklaşım Kategorileri

ARALIK 2019 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

2 Aralık 2019 Pazartesi

Ekim 2019 Dönemine Ait  SGK Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ekim 2019 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Ekim 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Ödemesi

Ekim 2019 Dönemi Turizm Payı Beyanı ve Ödemesi

2019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi (Konutlar dışında, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için)

Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Veraset ve İntikal Vergisi Taksit Ödemesi

6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

9 Aralık 2019 Pazartesi

Kasım 2019 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Aralık 2019 Salı

16-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

16-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16 Aralık 2019 Pazartesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Aralık 2019 Cuma

Kasım 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2019 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

23 Aralık 2019 Pazartesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

24 Aralık 2019 Salı

1-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı

25 Aralık 2019 Çarşamba

1-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Aralık 2019 Perşembe

Kasım 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

31 Aralık 2019 Salı

Kasım 2019 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Kasım 2019 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Kasım 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Ödemesi

Kasım 2019 Dönemi Turizm Payı Beyanı ve Ödemesi

Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

2020 Yılında Kullanılacak Defterlerin Noter Onayı

6736, 7020 ve 7143 s. Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi