Yaklaşım Kategorileri

AĞUSTOS 2019 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Ağustos 2019 Çarşamba

Temmuz 2019 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Ağustos 2019 Cuma

16-31 Temmuz 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ağustos 2019 Perşembe

16-31 Temmuz 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

19 Ağustos 2019 Pazartesi

2019 Yılı İkinci Dönem (Altı Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi

20 Ağustos 2019 Salı

Temmuz 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

26 Ağustos 2019 Pazartesi

1-15 Ağustos 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

1-15 Ağustos 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı

Temmuz 2019 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyan Edilen Muhtasar Vergilerinin Ödenmesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

2 Eylül 2019 Pazartesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait SGK Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Temmuz 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi