Yaklaşım Kategorileri

HAZİRAN 2019 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Haziran 2019 Cuma

Mayıs 2019 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Haziran 2019 Pazartesi

16-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

14 Haziran 2019 Cuma

16-31 Mayıs 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

17 Haziran 2019 Pazartesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Haziran 2019 Perşembe

Mayıs 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Haziran 2019 Pazartesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı

25 Haziran 2019 Salı

1-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

1-15 Haziran 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Haziran 2019 Çarşamba

Mayıs 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1 Temmuz 2019 Pazartesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Mayıs 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Ödemesi

6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2018 Yılı Gelir Vergisi 2. (Son) Taksit Ödemesi

Sanayi ve Ticaret Odası Munzam ve Nispi Aidat 1. Taksit Ödemesi

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Tam Tasdik, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi İstisnası YMM Raporlarının Verilmesi