Yaklaşım Kategorileri

NİSAN 2019 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

1 Nisan 2019 Pazartesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödenmesilmesi 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2018 Yılı Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

6736, 7020 ve 7143 s. Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

8 Nisan 2019 Pazartesi

Mart 2019 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Nisan 2019 Salı

16-31 Mart 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Nisan 2019 Çarşamba

16-31 Mart 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Nisan 2019 Pazartesi

Mart 2019 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Mart 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

22 Nisan 2019 Pazartesi

Mart 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2019 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2019 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Nisan 2019 Çarşamba

Mart 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Ocak-Mart 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler ile GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlar İçin)

Mart 2019 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Mart 2019 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi                                                  

Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Ocak-Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

Ocak-Mart 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Beyanı

25 Nisan 2019 Perşembe

1-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

1-15 Nisan 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

2018 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

26 Nisan 2019 Cuma

Mart 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Ocak-Mart 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler ile GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlar İçin)

Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Ocak-Mart 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

Mart 2019 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

30 Nisan 2019 Salı

Mart 2019 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Mart 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Ocak-Mart 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Paylarının Ödenmesi

2018 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödenmesi

6736, 7020 ve 7143 s. Kan. Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi