Yaklaşım Kategorileri

MART 2019 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Mart 2019 Perşembe

Şubat 2019 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

11 Mart 2019 Pazartesi

16-28 Şubat 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-28 Şubat 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Mart 2019 Cuma

Şubat 2019 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Mart 2019 Çarşamba

Şubat 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2019 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

25 Mart 2019 Pazartesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Şubat 2019 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Şubat 2019 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi                                                  

Şubat 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

1-15 Mart 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2018 Yılı Gelir Vergisi Beyanı

26 Mart 2019 Salı

1-15 Mart 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

1 Nisan 2019 Pazartesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Şubat 2019 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2018 Yılı Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi