Yaklaşım Kategorileri

ŞUBAT 2019 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Şubat 2019 Perşembe

Ocak 2019 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

11 Şubat 2019 Pazartesi

16-31 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-31 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi                                                   

14 Şubat 2019 Perşembe

2018 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyanı

15 Şubat 2019 Cuma

Ocak 2019 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2019 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

18 Şubat 2019 Pazartesi

2018 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Gelir ve Kurum Geçici Vergi Ödemesi

20 Şubat 2019 Çarşamba

Ocak 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2019 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2019 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

25 Şubat 2019 Pazartesi

Ocak 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Ocak 2019 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Ocak 2019 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi                                                  

Ocak 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

1-15 Şubat 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2018 Yılı Gelir Vergisi Beyanı

26 Şubat 2019 Salı

1-15 Şubat 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Ocak 2019 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Ocak 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Ocak 2019 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

28 Şubat 2019 Perşembe

Ocak 2019 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Ocak 2019 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2018 Yılı Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi

6736, 7020 ve 7143 s. Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

7143 sayılı Kanun Kapsamında Süresinde Ödenmeyen Taksitlerin Kanunun Geçici 2. Maddesine Göre Ödemesi