Yaklaşım Kategorileri

OCAK 2019 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Ocak 2019 Pazartesi

Aralık 2018 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ocak 2019 Perşembe

16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

16-31 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ocak 2019 Salı

Aralık 2018 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin  (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

21 Ocak 2019 Pazartesi

Aralık 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2018 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2018 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

23 Ocak 2019 Çarşamba

Aralık 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Aralık 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Ekim-Aralık 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler ile GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlar İçin)

Aralık 2018 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

24 Ocak 2019 Perşembe

Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Ekim-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Ocak 2019 Cuma

1-15 Ocak 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

28 Ocak 2019 Pazartesi

Aralık 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Aralık 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Ekim-Aralık 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler ile GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlar İçin)

Ekim-Aralık 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

31 Ocak 2019 Perşembe

Aralık 2018 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Aralık 2015 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2019 Yılında Kullanılacak 2018 Yılı Ticari Defterlerine Noter Ara Tasdiki

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı

Yıllık Harçların Ödenmesi

6736, 7020 ve 7143 s. Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi