Yaklaşım Kategorileri

ARALIK 2018 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Aralık 2018 Cuma

Kasım 2018 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Aralık 2018 Pazartesi

16-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

11 Aralık 2018 Salı

16-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

17 Aralık 2018 Pazartesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Aralık 2018 Perşembe

Kasım 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2018 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Aralık 2018 Pazartesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Kasım 2018 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Kasım 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Kasım 2018 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

25 Aralık 2018 Salı

1-15 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

1-15 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

26 Aralık 2018 Çarşamba

Kasım 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

31 Aralık 2018 Pazartesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Kasım 2018 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Kasım 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

2019 Yılında Kullanılacak Defterlerin Noter Onayı

6736, 7020 ve 7143 s. Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi