Yaklaşım Kategorileri

AĞUSTOS 2018 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Ağustos 2018 Salı

Temmuz 2018 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Ağustos 2018 Perşembe

16-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Ağustos 2018 Cuma

16-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

14 Ağustos 2018 Salı

2018 Yılı İkinci Dönem (Altı Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyanı

15 Ağustos 2018 Çarşamba

Temmuz 2018 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

17 Ağustos 2018 Cuma

2018 Yılı İkinci Dönem (Altı Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Ödemesi

20 Ağustos 2018 Pazartesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

27 Ağustos 2018 Pazartesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

1-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

31 Ağustos 2018 Cuma

1-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Temmuz 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

6736 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

7020 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

7143 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi