Yaklaşım Kategorileri

HAZİRAN 2018 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Haziran 2018 Perşembe

Mayıs 2018 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

11 Mayıs 2018 Pazartesi

16-31 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-31 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

18 Haziran 2018 Pazartesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Haziran 2018 Çarşamba

Mayıs 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2018 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

25 Haziran 2018 Pazartesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Mayıs 2018 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Mayıs 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Mayıs 2018 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

1-15 Haziran 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Haziran 2018 Salı

Mayıs 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

1-15 Haziran 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

2 Temmuz 2018 Pazartesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

6736 ve 7020 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2017 Yılı Gelir Vergisi 2. (Son) Taksit Ödemesi

Sanayi ve Ticaret Odası Munzam ve Nispi Aidat 1. Taksit Ödemesi

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Tam Tasdik, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi İstisnası YMM Raporlarının Verilmesi