Yaklaşım Kategorileri

NİSAN 2018 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

2 Nisan 2018 Pazartesi

Şubat 2018 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödenmesilmesi 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2017 Yılı Gelir Vergisi beyanı ve 1. Taksit Ödemesi

6736 ve 7020 sayılı Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

9 Nisan 2018 Pazartesi

Mart 2018 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Nisan 2018 Salı

16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16 Nisan 2018 Pazartesi

Mart 2018 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Mart 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Nisan 2018 Cuma

Mart 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2018 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2018 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Nisan 2018 Salı

Mart 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Ocak-Mart 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler ile GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlar İçin)

Mart 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Mart 2018 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi                                                  

Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Ocak-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

25 Nisan 2018 Çarşamba

1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi

Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

26 Nisan 2018 Perşembe

Mart 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Ocak-Mart 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler ile GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlar İçin)

Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Ocak-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin

Mart 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

30 Nisan 2018 Pazartesi

Mart 2018 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Mart 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödenmesi

6736 ve 7020 sayılı Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi