Yaklaşım Kategorileri

MART 2018 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

7 Mart 2018 Çarşamba

Şubat 2018 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Mart 2018 Cuma

16-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

12 Mart 2018 Pazartesi

16-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Mart 2018 Perşembe

Şubat 2018 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Mart 2018 Salı

Şubat 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2018 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2018 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

23 Mart 2087 Cuma

Şubat 2018 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Şubat 2018 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Şubat 2018 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi                                                  

26 Mart 2018 Pazartesi

1-15 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

1-15 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2017 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2017 Yılı Gelir Vergisi Beyanı

2 Nisan 2018 Pazartesi

Şubat 2018 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Şubat 2018 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

6736 ve 7020 sayılı Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2017 Yılı Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi