Yaklaşım Kategorileri

OCAK 2018 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

2 Ocak 2018 Salı

Kasım 2017 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Kasım 2017 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödenmesilmesi 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

2016 Yılı Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

2018 Yılında Kullanılacak Defterlerin Açılış Noter Tasdiki

6736 ve 7020 sayılı Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen SGK Prim Borcu Taksit Ödemesi

Ertelenen Şubat 2017 Dönemi SGK Primi Ödemesi

8 Ocak 2018 Pazartesi

Aralık 2017 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ocak 2018 Çarşamba

16-31 Aralık 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

16-31 Aralık 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ocak 2018 Pazartesi

Aralık 2017 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2017 Dönemine Ait Ticaret Sicil Harçları Bildirimi verilmesi ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

22 Ocak 2018 Pazartesi

Aralık 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2017 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2017 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

23 Ocak 2018 Salı

Aralık 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Ekim- Aralık 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler ile GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlar İçin)

Aralık 2017 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Aralık 2017 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi                                                  

24 Ocak 2018 Çarşamba

Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Ekim-Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin)

1-15 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Ocak 2018 Perşembe

1-15 Ocak 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Ocak 2018 Cuma

Aralık 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Ekim- Aralık 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler ile GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlar İçin)

Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Ekim-Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin

Aralık 2017 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

31 Ocak 2018 Çarşamba

Aralık 2017 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Aralık 2017 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

2018 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2018 Yılında Kullanılacak 2017 Yılı Ticari Defterlerine Noter Ara Tasdiki

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı

Yıllık Harçların Ödenmesi

6736 ve 7020 sayılı Kanunlar Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi