Yaklaşım Kategorileri

TEMMUZ 2017 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Temmuz 2017 Cuma

Haziran 2017 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıt Bedellerinin Bildirimi ve Ödemesi

10 Temmuz 2017 Pazartesi

16-30 Haziran 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

11 Temmuz 2017 Salı

16-30 Haziran 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

17 Temmuz 2017 Pazartesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Temmuz 2017 Perşembe

Haziran 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

25 Temmuz 2017 Salı

Haziran 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Haziran 2017 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Haziran 2017 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Haziran 2017 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

Nisan-Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

Nisan-Haziran 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

Nisan-Haziran 2017 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Md. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı

1-15 Temmuz 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi     (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

1-15 Temmuz 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Temmuz 2017 Çarşamba

Haziran 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Nisan-Haziran 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

Nisan-Haziran 2017 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Md. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Nisan-Haziran 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

27 Temmuz 2017 Perşembe

Haziran 2017 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı

28 Temmuz 2017 Cuma

Haziran 2017 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Ödemesi

31 Temmuz 2017 Pazartesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

2016 Yılı Gelir Vergisi 2. (son) Taksit Ödemesi

2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

6736 sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirilen Vergi Borcu Taksit Ödemesi