Yaklaşım Kategorileri

NİSAN 2017 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Nisan 2017 Cuma

Mart 2017 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Nisan 2017 Pazartesi

16-31 Mart 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

11 Nisan 2017 Salı

16-31 Mart 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

17 Nisan 2017 Pazartesi

Mart 2017 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Mart 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Nisan 2017 Perşembe

Mart 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2017 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart 2017 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

24 Nisan 2017 Pazartesi

Mart 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Mart 2017 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Mart 2017 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı      

Mart 2017 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Ocak-Mart 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

Ocak-Mart 2017 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı

Ocak-Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

25 Nisan 2017 Salı

1-15 Nisan 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

1-15 Nisan 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

2016 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilmesi

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi

26 Nisan 2017 Çarşamba

Mart 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Mart 2017 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Mart 2017 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Ocak-Mart 2017 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)

Ocak-Mart 2017 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

Ocak-Mart 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

2 Mayıs 2017 Salı

2016 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi

Mart 2017 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödenmesilmesi 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Mart 2017 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi