Yaklaşım Kategorileri

ARALIK 2016 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Aralık 2016 Çarşamba

Kasım 2016 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Aralık 2016 Cuma

16-30 Kasım 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

12 Aralık 2016 Pazartesi

16-30 Kasım 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2016 Perşembe

Kasım 2016 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Aralık 2016 Salı

Kasım 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2016 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Aralık 2016 Cuma

Kasım 2016 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Kasım 2016 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Kasım 2016 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Kasım 2016 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

26 Aralık 2016 Pazartesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

1-15 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

2 Ocak 2017 Pazartesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Kasım 2016 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

2017 Yılında Kullanılacak Defterlerin Noter Onayı