Yaklaşım Kategorileri

MAYIS 2016 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

2 Mayıs 2016 Pazartesi

2015 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödenmesi

Mart 2016 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Mart Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödenmesilmesi 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Mart 2016 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından 2015 Yılı Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi

9 Mayıs 2016 Pazartesi

Nisan 2016 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Mayıs 2016 Salı

16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

16-30 Nisan 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16 Mayıs 2016 Pazartesi

2016 Yılı Birinci Dönem (Üç Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyanı

Nisan 2016 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

17 Mayıs 2016 Salı

2016 Yılı Birinci Dönem (Üç Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Ödemesi

20 Mayıs 2016 Cuma

Nisan 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Mayıs 2016 Pazartesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Nisan 2016 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Nisan 2016 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

Nisan 2016 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi                                                  

24 Mayıs 2016 Salı

Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

25 Mayıs 2016 Çarşamba

1-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

1-15 Mayıs 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

26 Mayıs 2016 Perşembe

Nisan 2016 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

31 Mayıs 2016 Salı

Nisan 2016 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

2016 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2016 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödemesi (Konut dışında işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için)

Veraset ve İntikal Vergisi Taksit Ödemesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Nisan 2016 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi