Yaklaşım Kategorileri

ŞUBAT 2016 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

1 Şubat 2016 Pazartesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Aralık 2015 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2016 Yılında Kullanılacak 2015 Yılı Ticari Defterlerine Noter Ara Tasdiki

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı

Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Yıllık Harçların Ödenmesi

9 Şubat 2016 Salı

Ocak 2016 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

16-31 Ocak 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Şubat 2016 Çarşamba

16-31 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Şubat 2016 Pazartesi

2015 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Gelir Geçici Vergi Beyanı

2015 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Kurum Geçici Vergi Beyanı

Ocak 2016 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

17 Şubat 2016 Çarşamba

2015 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Gelir Geçici Vergi Ödemesi

2015 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Kurum Geçici Vergi Ödemesi

22 Şubat 2016 Pazartesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2016 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Şubat 2016 Salı

Ocak 2016 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Ocak 2016 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Ocak 2016 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Ocak 2016 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

24 Şubat 2016 Çarşamba

Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

1-15 Şubat 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Şubat 2016 Perşembe

1-15 Şubat 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2015 Yılı Gelir Vergisi Beyanı

26 Şubat 2016 Cuma

Ocak 2016 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

29 Şubat 2016 Pazartesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Ocak 2016 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2015 Yılı Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi