Yaklaşım Kategorileri

OCAK 2016 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Ocak 2016 Perşembe

Aralık 2015 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

11 Ocak 2016 Pazartesi

16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

12 Ocak 2016 Salı

16-31 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ocak 2016 Cuma

Aralık 2015 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin  (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Ocak 2016 Çarşamba

Aralık 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2015 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

25 Ocak 2016 Pazartesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Aralık 2015 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Aralık 2015 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

1-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Ekim-Aralık 2015 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler ile GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlar İçin)

Ekim-Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

Aralık 2015 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

26 Ocak 2016 Salı

Aralık 2015 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

1-15 Ocak 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Ekim-Aralık 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

Ekim-Aralık 2015 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler ile GVK Geç. 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatlar İçin)

1 Şubat 2016 Pazartesi

Aralık 2015 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Aralık 2015 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2016 Yılında Kullanılacak 2015 Yılı Ticari Defterlerine Noter Ara Tasdiki

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı

Aralık 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Yıllık Harçların Ödenmesi