Yaklaşım Kategorileri

TÜRKİYE'DE YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ

232 Sayfa -  OCAK 2015 - 35,00 TL

1.Sınıf Enzo Kağıt - Karton Kapak


 
  Arif TEMİR - İş Başmüfettişi
   

 • - Çalışma İzni Alması Gerekenler Ve Gerekmeyenler, Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslek Ve Görevler
 • - Çalışma İzni Başvurusu
 • - İzin Başvurularının Değerlendirilmesi Ve Bildirilmesi
 • - İzinlerin Sınırlandırılması
 • - Çalışma İzin Türleri
 • - İstisnai Olarak Çalışma İzni Verilmesi
 • - Yabancılarla İlgili Özellikli Durumlar
 • - Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı
 • - Yabancıların Çalışma İzin Belgesi Harç Tutarları
 • - Yabancı İşçilerin Denetimi Ve Para Cezası
 • - Yabancıların Çalışma İzni Taleplerinin Reddedilmesi Kararına Karşı Başvuru Yolları
 • - 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanun Da Yer Alan Para Cezalarına Karşı Dava Yolları
Satın Al İçindekiler