Yaklaşım Kategorileri

OCAK 2015 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Ocak 2015 Çarşamba

Aralık 2014 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

12 Ocak 2015 Pazartesi

16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Ocak 2015 Perşembe

Aralık 2014 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin  (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Ocak 2015 Salı

Aralık 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2014 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2014 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2014 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Ocak 2015 Cuma

Aralık 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Aralık 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Aralık 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Aralık 2014 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

Ekim-Aralık 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler)

26 Ocak 2015 Pazartesi

Ekim-Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Aralık 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Ekim-Aralık 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler)

2 Şubat 2015 Pazartesi

Aralık 2014 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Aralık 2014 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2015 Yılında Kullanılacak 2014 Yılı Ticari Defterlerine Noter Ara Tasdiki

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı

Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Yıllık Harçların Ödenmesi