Yaklaşım Kategorileri

ARALIK 2014 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

1 Aralık 2014 Pazartesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Ekim 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2014 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Veraset ve İntikal Vergisi Taksit Ödemesi

2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi (Konutlar dışında, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için)

Ekim 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

8 Aralık 2014 Pazartesi

Kasım 2014 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Aralık 2014 Salı

16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Aralık 2014 Çarşamba

16-30 Kasım 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Aralık 2014 Pazartesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

22 Aralık 2014 Pazartesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Aralık 2014 Salı

Kasım 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Kasım 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Kasım 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Kasım 2014 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

24 Aralık 2014 Çarşamba

Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Aralık 2014 Perşembe

1-15 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Aralık 2014 Cuma

Kasım 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

31 Aralık 2014 Çarşamba

Kasım 2014 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Kasım 2014 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Kasım 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

2015 Yılında Kullanılacak Defterlerin Noter Onayı