Yaklaşım Kategorileri

EKİM 2014 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

8 Ekim 2014 Çarşamba

Eylül 2014 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ekim 2014 Cuma

16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

13 Ekim 2014 Pazartesi

16-30 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

15 Ekim 2014 Çarşamba

Eylül 2014 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Ekim 2014 Pazartesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Ekim 2014 Perşembe

Eylül 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Eylül 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Eylül 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Temmuz-Eylül 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Beyanı (Üçer aylık dönemlerde beyanname verenler)

Eylül 2014 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

24 Ekim 2014 Cuma

Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Temmuz-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Vergisi Beyanı (KDV istisnasından vazgeçen basit usulde vergilendirilen mükellef için)

1-15 Ekim 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Ekim 2014 Pazartesi

1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Temmuz-Eylül 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi (Üçer aylık dönemlerde beyanname verenler)

Temmuz-Eylül 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (KDV istisnasından vazgeçen basit usulde vergilendirilen mükellef için)

31 Ekim 2014 Cuma

Eylül 2013 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Eylül 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Sanayi ve Ticaret Odası Munzam ve Nispi Aidat 2. Taksit Ödemesi