Yaklaşım Kategorileri

EYLÜL 2014 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

1 Eylül 2014 Pazartesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Temmuz 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

8 Eylül 2014 Pazartesi

Ağustos 2014 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Eylül 2014 Salı

16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Eylül 2014 Çarşamba

16-31 Ağustos 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Eylül 2014 Pazartesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

22 Eylül 2014 Pazartesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Eylül 2014 Salı

Ağustos 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Ağustos 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Ağustos 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Ağustos 2014 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

24 Eylül 2014 Çarşamba

Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Eylül 2014 Perşembe

1-15 Eylül 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Eylül 2014 Cuma

Ağustos 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

30 Eylül 2014 Salı

Ağustos 2013 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Ağustos 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi