Yaklaşım Kategorileri

ARIZİ TİCARİ İLE ARIZİ SERBEST MESLEK

KAZANÇLARININ NİTELENDİRİLMESİ BAKIMINDAN

VERGİLENDİRMEDE DEVAMLILIK KRİTERİ 

Dr. Recep KAPLAN
Anayasa Mahkemesi Raportörü


* GELİRİN TANIMLANMASINDA KULLANILAN TEORİLER VE
BAZI YABANCI ÜLKELERDEKİ UYGULAMALAR

* TÜRK GELİR VERGİSİNDE GELİR TEORİSİ VE ARIZİ TİCARİ
 İLE ARIZİ SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE DEVAMLILIK KRİTERİ

* DEVAMLILIK KRİTERİNE İLİŞKİN İDARE VE YARGI
GÖRÜŞLERİNİN ELEŞTİRİSİ VE ALTERNATİF ÖNERİLER

 

160 Sayfa - Ağustos 2014 - 25,00 TL

Karton Kapak

Satın Al İçindekiler