Yaklaşım Kategorileri

TEMMUZ 2014 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ(*)

 

7 Temmuz 2014 Pazartesi

Haziran 2014 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Temmuz 2014 Çarşamba

16-30 Haziran 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Temmuz 2014 Perşembe

16-30 Haziran 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi(*)

15 Temmuz 2014 Salı

Haziran 2014 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi(*)

Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

21 Temmuz 2014 Pazartesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Haziran 2014 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2014 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Haziran 2014 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Temmuz 2014 Çarşamba

Haziran 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı(*)

Haziran 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı(*)

Haziran 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı(*)

Haziran 2014 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi(*)

Nisan-Haziran 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)(*)

Nisan-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Md. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı(*)

24 Temmuz 2014 Perşembe

Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı(*)

1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Nisan-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)(*)

25 Temmuz 2014 Cuma

1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi     (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi(*)

31 Temmuz 2014 Perşembe

Haziran 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi(*)

Haziran 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi(*)

Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi(*)

Haziran 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi(*)

Nisan-Haziran 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)(*)

Nisan-Haziran 2014 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Md. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi(*)

Nisan-Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)(*)

Haziran 2014 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2013 Yılı Gelir Vergisi 2. (son) Taksit Ödemesi

2013 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Haziran 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

(*)  2014 Yılı Mali Tatili, 1 Temmuz 2014 Salı günü başlayıp 20 Temmuz 2014 Pazar günü sona ermektedir. Son günü mali tatil süresi içinde kalan veya mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten beyanname verme süreleri, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7. günün (28 Temmuz 2014 Pazartesi gününün bayram tatiline rastlaması nedeniyle 31 Temmuz Perşembe); beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan vergilerde ödeme süresi ise uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3. günün (31 Temmuz 2014 Perşembe) mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır.