Yaklaşım Kategorileri

MAYIS 2014 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Mayıs 2014 Çarşamba

Nisan 2014 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

12 Mayıs Pazartesi

16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-30 Nisan 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

14 Mayıs 2014 Çarşamba

2014 Yılı Birinci Dönem (Üç Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Beyanı

15 Mayıs 2014 Perşembe

Nisan 2014 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Mayıs 2014 Salı

2014 Yılı Birinci Dönem (Üç Aylık) Gelir ve Kurumlar Geçici Vergi Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Mayıs 2014 Cuma

Nisan 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Nisan 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Nisan 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Nisan 2014 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi                                                  

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı

26 Mayıs 2014 Pazartesi

1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi

27 Mayıs 2014 Salı

1-15 Mayıs 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

2 Haziran 2014 Pazartesi

Nisan 2014 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

2014 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 1. Taksit Ödemesi (Konut dışında işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için)

Veraset ve İntikal Vergisi Taksit Ödemesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Nisan 2014 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması

Mükellef Bilgileri Bildiriminin Elektronik Ortamda Verilmesi

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi