Yaklaşım Kategorileri

MART 2014 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Mart 2014 Cuma

Şubat 2014 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Mart 2014 Pazartesi

16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

11 Mart 2014 Salı

16-28 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

17 Mart 2014 Pazartesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Mart 2014 Perşembe

Şubat 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

24 Mart 2014 Pazartesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Şubat 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Şubat 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Şubat 2014 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi                                                  

Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

25 Mart 2014 Salı

1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

1-15 Mart 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2013 Yılı Gelir Vergisi Beyanı

26 Mart 2014 Çarşamba

Şubat 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

31 Mart 2014 Pazartesi

Şubat 2014 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Şubat 2014 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2013 Yılı Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Gelir Vergisi Mükellefleri Tarafından 2013 Yılı Kesin Mizan Bildiriminin Verilmesi