Yaklaşım Kategorileri

ŞUBAT 2014 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Şubat 2014 Cuma

Ocak 2014 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Şubat 2014 Pazartesi

16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

11 Şubat 2014 Salı

16-31 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

14 Şubat 2014 Cuma

2013 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Gelir Geçici Vergi Beyanı

2013 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Kurum Geçici Vergi Beyanı

17 Şubat 2014 Pazartesi

2013 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Gelir Geçici Vergi Ödemesi

2013 Yılı Dördüncü Dönem (Oniki Aylık) Kurum Geçici Vergi Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Şubat 2014 Perşembe

Ocak 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

24 Şubat 2014 Pazartesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Ocak 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Ocak 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Ocak 2014 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

25 Şubat 2014 Salı

1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

1-15 Şubat 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2013 Yılı Gelir Vergisi Beyanı

26 Şubat 2014 Çarşamba

Ocak 2014 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

28 Şubat 2014 Cuma

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2013 Yılı Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Ocak 2014 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Ocak 2014 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi