Yaklaşım Kategorileri

2014 OCAK AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

7 Ocak 2014 Salı

Aralık 2013 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Ocak 2014 Cuma

16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-31 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Ocak 2014 Çarşamba

Aralık 2013 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin  (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Ocak 2014 Pazartesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Ocak 2014 Perşembe

Aralık 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Aralık 2013 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Aralık 2013 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Aralık 2013 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

Ekim-Aralık 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler)

24 Ocak 2014 Cuma

Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

Ekim-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

27 Ocak 2014 Pazartesi

1-15 Ocak 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Aralık 2013 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

Ekim-Aralık 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler)

Ekim-Aralık 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)

31 Ocak 2014 Cuma

Aralık 2013 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Aralık 2013 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi

2014 Yılında Kullanılacak 2013 Yılı Ticari Defterlerine Noter Ara Tasdiki

Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı

Aralık 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Yıllık Harçların Ödenmesi