Yaklaşım Kategorileri

ARALIK 2013 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ

 

2 Aralık 2013 Pazartesi

Ekim 2013 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Ekim 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2013 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi

Veraset ve İntikal Vergisi Taksit Ödemesi

2013 Yılı Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi (Konutlar dışında, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için)

Ekim 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

9 Aralık 2013 Pazartesi

Kasım 2013 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

10 Aralık 2013 Salı

16-30 Kasım 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

16-30 Kasım 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

16 Aralık 2013 Pazartesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

20 Aralık 2013 Cuma

Kasım 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2013 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Aralık 2013 Pazartesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı

Kasım 2013 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

Kasım 2013 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı

Kasım 2013 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi

24 Aralık 2013 Salı

Kasım 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı

1-15 Aralık 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

25 Aralık 2013 Çarşamba

1-15 Aralık 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Aralık 2013 Perşembe

Kasım 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi

31 Aralık 2013 Salı

Kasım 2013 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödemesi

Kasım 2013 Ayına Ait Haberleşme Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Zirai Kazançlar Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Kasım 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Noter Onayı