Yaklaşım Kategorileri

TEMMUZ 2013 AYI MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER TAKVİMİ(*)

 

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2012 Yılı Gelir Vergisi 2. (Son) Taksit Ödemesi

Mayıs 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

Sanayi ve Ticaret Odası Munzam ve Nispi Aidat 1. Taksit Ödemesi

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Tam Tasdik, Kurumlar Vergisi İstisnası ve Yatırım İndirimi İstisnası YMM Raporlarının Verilmesi

8 Temmuz 2013 Pazartesi

Haziran 2013 Dönemi Çeklere Ait Değerli Kâğıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödemesi

9 Temmuz 2013 Salı

16-30 Haziran 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi

10 Temmuz 2013 Çarşamba

16-30 Haziran 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

15 Temmuz 2013 Pazartesi

Haziran 2013 Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödemesi(*)

Haziran 2013 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Haziran 2013 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına (Tescile Tabi Olmayanlar) İlişkin (II Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Haziran 2013 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin (III Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Haziran 2013 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin (IV Sayılı Liste) Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintilerinin Fona Yatırılması

22 Temmuz 2013 Pazartesi

Haziran 2013 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Haziran 2013 Dönemine Ait Eğlence Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2013 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2013 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2013 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisi Beyanı ve Ödemesi

Haziran 2013 Döneminde Düzenlenen Yarışma ve Çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyanı ve Ödemesi(*)

Haziran 2013 Dönemine Ait Özel Tüketim Vergisi Bildirim Formlarının Verilmesi

23 Temmuz 2013 Salı

Haziran 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı(*)

Haziran 2013 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı(*)

Haziran 2013 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyanı(*)

Haziran 2013 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi(*)

Nisan-Haziran 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Beyanı (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)(*)

Nisan-Haziran 2013 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Md. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı(*)

24 Temmuz 2013 Çarşamba

Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyanı(*)

1-15 Temmuz 2013 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi

Nisan-Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)(*)

25 Temmuz 2013 Perşembe

1-15 Temmuz 2013 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I Sayılı Liste) Beyanı ve Ödemesi

26 Temmuz 2013 Cuma

Haziran 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı Ödemesi(*)

Haziran 2013 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı Ödemesi(*)

Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Ödemesi(*)

Haziran 2013 Dönemine Ait Damga Vergisi Ödemesi(*)

Nisan-Haziran 2013 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi (Üçer Aylık Dönemlerde Beyanname Verenler İçin)(*)

Nisan-Haziran 2013 Dönemine Ait GVK Geç. 67. Md. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi(*)

Nisan-Haziran 2013 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi (KDV İstisnasından Vazgeçen Basit Usul Mükellefler İçin)(*)

31 Temmuz 2013 Çarşamba

Haziran 2013 Dönemine Ait Sigorta Primlerinin Ödenmesi

Haziran 2013 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2012 Yılı Gelir Vergisi 2. (son) Taksit Ödemesi

2012 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Haziran 2013 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alım ve Satımlarına İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilmesi

(*)        2013 Yılı Mali Tatili, 2 Temmuz 2013 Salı günü başlayıp 20 Temmuz 2013 Cumartesi günü sona ermektedir. Son günü mali tatil süresi içinde kalan veya mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten beyanname verme süreleri, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7. günün (29 Temmuz 2013 Pazartesi); beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzayan vergilerde ödeme süresi ise uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren 3. günün (30 Temmuz 2013 Salı) mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır.