İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ

GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………:

19-20

 

BİRİNCİ KISIM

ÖNLEME AMAÇLI DİNLEME

GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………………:

21-22

 1. 23/07/2005 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 5397 SAYILI KANUNUN 1. MADDESİNCE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNUNUN EK 7. MADDESİNE EKLENEN FIKRA İLE ÖNLEME AMAÇLI DİNLEME………............……………………………………………...:

23-25

 1. 23/07/2005 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 5397 SAYILI KANUNUNUN 2. MADDESİNCE 2803 SAYILI JANDARMA TEŞKİLAT GÖREV VE YETKİLERİ KANUNUNA EKLENEN EK 5.MADDE İLE ÖNLEME AMAÇLI DİNLEME…………………...............…………...……………………:

26-27

 1. 23/07/2005 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 5397 SAYILI KANUNUN 3. MADDESİ İLE 2937 SAYILI DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNUN 6. MADDESİNİN 1. FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ VE FIKRA EKLENMESİ İLE ÖNLEME AMAÇLI DİNLEME……………….....……………………………….:

28-31

 

İKİNCİ KISIM

ADLİ AMAÇLI DİNLEME

İLETİŞİMİN ADLİ AMAÇLA DİNLENMESİNİ DÜZENLEYEN 135.MADDE

 1. DENETİM ŞEKİLLERİ VE TANIMLAR

 

1.)     TELEKOMÜNİKASYON…………………………………..:

34

2.)     İLETİŞİM……………………………………………………:

34

3.)     VERİ TAŞIYICI……………………………………….……:

34

4.)     İLETİŞİMİN DİNLENMESİ………………………………..:

34-37

4-(a.)    ÖĞRETİDE İLETİŞİMİN DİNLENMESİ......:

34

4-(b.)    TARAFIMIZCA İLETİŞİMİN DİNLENMESİNİN TANIMLANMASI...........:

35

5.)     İLETİŞİMİN KAYDEDİLMESİ…………………………….:

37

6.)     İLETİŞİMİN TESPİTİ VE İLETİŞİM TESPİTİNDE SÜRE..:

38-41

7.)     SİNYAL BİLGİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ………….:

43

8.)     MOBİL TELEFONUN YERİNİN TESPİTİ……………….:

44

 1. İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, KAYDA ALINMASI VE SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİMESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR

 

 

 

1.)     BİR SUÇ DOLAYISIYLA YAPILAN SORUŞTURMA VEYA KOVUŞTURMA OLMALIDIR……………..……...:

47

2.)     ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN İLETİŞİMİN DİNLENMESİ MÜMKÜNDÜR………..………..………………………….:

48-49

3.)     KUVVETLİ ŞÜPHENİN VARLIĞI GEREKLİDİR……….:

49-55

3-(a.)    ŞÜPHE……………………......……………..:

49

3-(b.)    BASİT ŞÜPHE…………………...………….:

49-50

3-(c.)    MAKUL ŞÜPHE………………...…….……..:

50

3-(d.)    YETERLİ ŞÜPHE……………...……..……..:

50-51

3-(e.)    KUVVETLİ ŞÜPHE……………...…...……..:

51

3-(f.)     GENEL AÇIKLAMA……………...………….:

51-54

4.)     BAŞKA YOLLA DELİL ELDE EDİLEMEMESİ ŞARTI…:

54

5.)     KATALOG SUÇLARININ MEVCUT OLMASI GEREKİR……….….………………………………………:

55

 1. YETKİLİ MERCİİ………………………………………………………:

56

1.)     KURAL……………………………………………….……..:

56

2.)     İSTİSNA…………………………………………………….:

56

3.)     DİĞER ÜLKE UYGULAMALARI…………………………:

56

 1. TALEP VE KARARDA BELİRTİLECEK HUSUSLAR.. …………...:

57

1.)     GENEL AÇIKLAMA………………………………………..:

58-62

2.)     TEDBİR KARARLARININ UZATILMASI………………..:

62-63

3.)     TALEP VE KARARLARIN ALINMASINDAKİ TAKİP EDİLECEK USÛL……………………….………………..:

63-67

4.)     KARARLARIN ALINMASI, KARARLARIN İNFAZI……..:

67-69

 1.     İTİRAZ……………………………………………………………….:

70-73

 1.     SÜRE………………………………………………………………..:

74-78

1.)     GENEL AÇIKLAMA……………………….……………….:

74-75

2.)     DİĞER ÜLKE UYGULAMALARI…………………………:

75

3.)     SÜRENİN BAŞLAMA TARİHİ VE SÜRENİN DURMASI……..:

75-78

 1. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ YASAKLI HALLER………………...:

79

1.)     GENEL AÇIKLAMA..............……………………………..:

79-81

2.)     TANIK.........................................................…………….:

81-84

3.)     CMK’NUN 135. MADDESİNDEKİ DENETİM YASAĞI..:

84-95

 1. MOBİL TELEFONUN YERİNİN TESPİTİ…………………………...:

96-98

İ.        KAYDA ALINAN BİLGİLERİN DELİL OLMA NİTELİĞİ……………:

99-103

 1. TEDBİRE SON VERİLMESİ…………………………………..……..:

104-106

1.)     CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN RE’SEN SONLANDIRMA KARARI VERİLMESİ……..…………..:

104-105

1.1.)   ŞÜPHELİNİN İLETİŞİM ARACINI KULLANMAYI BIRAKMASI HALİ…………………......…………………:

104

1.2.)   135. MADDEDEKİ ŞARTLARIN ORTADAN KALKTIĞININ ANLAŞILMASI HALİ….......…………….:

104-105

2.)     CUMHURİYET SAVCISINCA CMK’NUN 172. MADDESİNCE KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ HALİ………………………………...:

105

3.)     CUMHURİYET SAVCISINCA GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HALLERDE VERİLEN KARARIN HAKİM TARAFINDAN ONANMAMASI VEYA SÜRESİNDE ONANMAMASI………….......….......……..:

105-106

4.)     SÜRENİN BİTMESİ HALİ…………………………………:

106

 1. İMHA……………………………………………………………………:

107

GENEL AÇIKLAMA……………………………………………..:

107

I.)             CMK’NUN 137-(3). MADDESİNE GÖRE

 

1.)      ŞÜPHELİ HAKKINDA KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMESİ HALİ……………….:

107

2.)       HAKİM ONAYININ ALINAMAMASI HALİNDE…………:

109

3.)      İMHA USULÜ VE YETKİSİ……………………………….:

110

II.)      ŞÜPHELİNİN VEYA SANIĞIN TANIKLIKTAN ÇEKİNEBİLECEK KİŞİLERLE ARASINDAKİ İLETİŞİMİ KAYDA ALINMASININ GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNUN ANLAŞILMASI HALİNDE, ALINAN KARARLARIN DERHAL YOK EDİLMESİ…..............................................................……:

110-111III.)    HAKKINDA İLETİŞİMİN DİNLENMESİ TEDBİRİ UYGULANAN ŞÜPHELİNİN KULLANDIĞI TELEFONU VEYA İLETİŞİM ARAÇLARINI GEÇİCİ OLARAK BİR BAŞKA ŞAHSA VERMESİ DURUMUNDA………………..………………………..:

111

IV.)   SORUŞTURMA AŞAMASINDA TEDBİR KARARI UYGULANMASI  SONUCU ELDE EDİLEN TESPİT VE KAYITLARIN DELİL OLARAK SUNULDUĞU  DAVALARIN, KARARI BAĞLANMASINDAKİ  İMHA………………….....……..:

112

1.)      BERAAT KARARI VERİLMESİ…………………………..:

112

2.)      MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ HALİNDE……….:

112

V.)     KOVUŞTURMA AŞAMASINDA TEDBİR KARARI VERİLMESİ VE UYGULANMASI HALİ……………...........……………………:

112-113

1.)      BERAAT KARARI VERİLMESİ HALİ……………………:

113

2.)      MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ HALİNDE……….:

113

3.)      DİĞER ÜLKE UYGULAMALARI…………………………:

113

 1.    BİLDİRİM…………………………………………………………….:

114-117

1.)     GENEL AÇIKLAMA……………………………………….:

114

2.)     CUMHURİYET SAVCISININ, TEDBİR UYGULADIĞI ŞÜPHELİ HAKKINDA KAMU DAVASI AÇMASI HALİ...:

116

3.)     BİLDİRİM YAPILACAK KİŞİ……………………………...:

117

4.)     DİĞER ÜLKE UYGULAMALARI…………………………:

117

 1. TESADÜFEN ELDE EDİLEN DELİLLER…………………………...:

118-127

1.)     CMK’NUN 138-(2). MADDESİNİN AÇIKLAMASI………:

121-123

2.)     YARGITAY KARARLARI…………………………..……..:

124

3.)     GENEL AÇIKLAMA………………………………………..:

124-127

 1. SES KAYIT ÇÖZÜM TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİ VE VERİ TAŞIYICILARININ KOPYALANMASI………...……………...:

124

I.)      Ses Kayıt Çözüm Tutanaklarının Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar…………...………………….....:

124-127

II.)    Ses Kayıt Çözüm Tutanaklarının Soruşturma Dosyasına Eklenmesi İle Görüşmelerin Saklanması…..:

127-133

III.)  Kolluktan Gelen Ses Kayıtlarının Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Sistemleri Üzerinden Alınan Kayıt Olduğu ve Bu Kayıtlar Üzerinde, Oynama, Silme, Değiştirme Yapılmadığının Kontrol Edilmesi Ve Denetlenmesi İşlemi…..................................................:

133-135IV.)  Her Dinleme Yetkisine Sahip Kolluk Operatörünün Kendi Bilgisayarına İndirdiği Alt Veri Taşıyıcısına Aldıktan Sonra Cumhuriyet Savcısına Veya Mahkemeye Teslim Etmesine Müteakiben Kendi Bilgisayarında Kalan Dosyaların İmha İşlemini Yapıp Yapmadığının Kontrolü…..........................................…:

136

 1. MÜŞTEKİ VEYA MAĞDURUN İLETİŞİMİNİN DENETLENMESİ

137

                     YARGITAY  KARARLARI………………………………………………:

137-138

 1. ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TEKNİK BÜRONUN KURULMASI VE GÖREVİ KONUSUNDA AÇIKLAMA…………….:

139-157

BAŞSAVCILIK MAKAMI TARAFINDAN GÖNDERİLEN GENELGE VE TALİMATLAR…...............................………………..:

139-157

 

İKİNCİ BÖLÜM

GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRME

 1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………...:

158-159

 1. KOŞULLAR…………………………………………………………….:

160-165

1.)     BİR SUÇ DOLAYISIYLA YAPILAN SORUŞTURMA OLMALIDIR………..………………………………..……..:

160

2.)     SUÇUN İŞLENDİĞİ HUSUSUNDA KUVVETLİ ŞÜPHE SEBEPLERİNİN BULUNMASI…...………………………:

160-164

3.)     BAŞKA SURETLE DELİL ELDE EDİLEMEMESİ ŞARTI

 (Son Çare, İkinci Derece Uygulanabilirlik Şartı) ….…….:

164

4.)     KATALOG SUÇLARININ MEVCUT OLMASI…………..:

164

 1. YETKİLİ MERCİİ………………………………………………………:

165

 1. GÖREVLENDİRİLECEK KİŞİ………………………………………..:

165-166

 1. TALEP VE KARARDA BELİRTİLECEK HUSUSLAR…………..:

167

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME

 

 

 1. GENEL AÇIKLAMA…………………………………………………...:

168-169

 1. KOŞULLAR…………………………………………………………….:

170-176

1.)     BİR SUÇ DOLAYISIYLA YAPILAN BİR SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA OLMASI……...….:

1712.)     SADECE ŞÜPHELİNİN VEYA SANIK İÇİN UYGULANABİLMESİ…...………………………………...:

171

3.)     KATALOG SUÇLARININ MEVCUT OLMASI….............:

171

4.)     KATALOG SUÇLARININ İŞLENDİĞİ HUSUSUNDA KUVVETLİ ŞÜPHE SEBEPLERİNİN BULUNMASI…..............................................................:

171-175

5.)     BAŞKA YOLLARLA DELİL ELDE EDİLEMEMESİ

      (Son Çare, İkinci Derece Uygulanabilirlik Şartı) …..........:

175-176

 1. YETKİLİ MERCİİ…........................................................................:

177

 1. SÜRE….........................................................................................:

177

 1. ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANIM ALANI…........................:

177

 1. İMHA…..........................................................................................:

178

 1. İTİRAZ…........................................................................................:

178

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

 

1.)      CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN NÖBETÇİ MAHKEMEDEN TALEPTE BULUNMAYA İLİŞKİN ÖRNEKLER….................................:

179-219

2.)      TALEP ÜZERİNE VERİLEN MAHKEME KARARLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER….......................................................................................:

179-219

3.)      RE’SEN KARAR VERME…..................................................................:

179-219

4.)      GÖREVLENDİRME TUTANAKLARI….................................................:

179-219

5.)      ADLİ KOLLUK GÖREVLİLERİNE YAZILAN MÜZEKKERELER….......:

179-219

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

 

CMK’NUN 137-(3) VE 137-(4). MADDESİNE GÖRE ÖRNEK TUTANAK VE BİLDİRİMLER…....................................................................................................:

220-228

 ALTINCI BÖLÜM

 

 

CUMHURİYET SAVCILARININ TALEPLERİNİN REDDİ HALİNDE YAPILAN İTİRAZLAR VE İTİRAZLARA İLİŞKİN MERCİİ KARARLARI

 

I.1.)  Şüphelinin Yeni Kullanmaya Başladığı Telefon Numarasına İlişkin İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Kayda Alınması, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Talepte Bulunulması….....:

230-237

I.2.)  Sulh Ceza Mahkemesinin Talebi Kısmen  Kabul Ederek “Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi” Red Etmesine İlişkin Kararı….......:

230-232

I.3.)  Cumhuriyet Savcılığınca İtiraz Edilmesi…....................................:

233-234

I.4.)  Sulh Ceza Mahkemesince İtirazın ve Dosyanın Bir Üst Mahkemeye Gönderilmesi……………….....……………………….:

235

I.5.)  Asliye Ceza Mahkemesinin Kabul Kararı…………………………..:

236-237

 

II.1.)    Şüphelinin Hakkındaki İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Kayda Alınması, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Süresinin Uzatılmasına İlişkin Talepte Bulunulması…………....………..…:

238-239

II.2.)    Sulh Ceza Mahkemesinin Red Kararı……………....……………:

240

II.3.)    Cumhuriyet Savcılığınca İtiraz Edilmesi…………...…………….:

241-242

II.4.)    Sulh Ceza Mahkemesince İtirazın Ve Dosyanın Bir Üst Mahkemeye Gönderilmesi………...………………...…………….:

243

II.5.)    Asliye Ceza Mahkemesinin Kabul Kararı…….……...…………..:

244

 

III.1.)   Teknik Araçlarla İzleme İzleme Kararının Onanması Talebinde Bulunulması………………………………....……………………..:

245-246

III.2.)        Sulh Ceza Mahkemesinin Red Kararı…………………………:

247

III.3.)        Cumhuriyet Savcılığınca İtiraz Edilmesi………………………:

248-250

III.4.)   Sulh Ceza Mahkemesince İtirazın ve Dosyanın Bir Üst Mahkemeye Gönderilmesi……….……………………………….:

251

III.5.)        Asliye Ceza Mahkemesinin Kabul Kararı……………………..:

252 

IV.1.)    Şüphelinin Hakkında İlk Kez İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Kayda Alınması, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Talepte Bulunulması…....……………………………………….:

253

IV.2.)    Sulh Ceza Mahkemesinin Red Kararı………….………………:

254

IV.3.)    Cumhuriyet Savcılığınca İtiraz Edilmesi…….…………………:

255-259

IV.4.)    Sulh Ceza Mahkemesince İtirazın ve Dosyanın Bir Üst Mahkemeye Gönderilmesi………………………………………:

260

IV.5.)       Asliye Ceza Mahkemesinin Kabul Kararı……………………..:

261

 

V.1.)    Cumhuriyet Savcılığınca Re’sen Teknik Araçlarla İzleme Kararı Verilmesi Talebinde Bulunulması…………………....….:

262-263

V.2.)    Sulh Ceza Mahkemesinin Red Kararı……..……………………:

264

V.3.)    Cumhuriyet Savcılığınca İtiraz Edilmesi……...……..………….:

265-267

V.4.)    Sulh Ceza Mahkemesince İtirazın ve Dosyanın Bir Üst Mahkemeye Gönderilmesi……………………….……………….:

268

V.5.)    Asliye Ceza Mahkemesinin Kabul Kararı……...………………..:

269

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ YAPTIĞI İTİRAZLAR VE MERCİİ KARARLARI

 

 

 1. ANKARA MAHKEMELERİNİN VERMİŞ OLDUĞU KARARLARA YAPILAN İTİRAZLAR VE MERCİİ KARARLARI

 

I.1.)         Ankara Sulh Ceza Mahkemesinin İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesine İlişkin İkinci Kez Üç Ay Süreyle Uzatılmasına İlişkin Kararına Yapılan İtirazın İncelenmesi……………………………………:

270-280

I.2.)         Ankara Sulh Ceza Mahkemesinin Dolandırıcılık Suçundan Dolayı Yapılan Soruşturmada, Şüphelinin Kullanmış Olduğu Telefon Numarasına İlişkin  İletişim Tespit Kararında,Tespit Süresine Yapılan İtirazın İncelenmesi……………….……….:

281-290 1. ANKARA DIŞINDAKİ MAHKEMELERE YAPTIĞI İTİRAZLARDAN ÖRNEKLER

 

II.1.)      TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞINCA, KARARDA BELİRTİLEN SUÇUN KATALOG SUÇLARINI KAPSAMAMASI NEDENİYLE YAPILAN İTİRAZ…..………..:

291-294

II.2.)      TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞINCA, KARARDA ŞÜPHELİNİN KİMLİK BİLGİLERİNİN BULUNMAMASI NEDENİYLE YAPILAN İTİRAZ………........:

295-297

II.3.)      TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞINCA, KARARDA KAYDA ALMA TEDBİRİNİN BULUNMAMASI YÖNÜNDE YAPTIĞI İTİRAZ…………...………….......……….:

298-300

II.4.)      TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞINCA,  KARARDA ŞÜPHELİ DIŞINDA ŞAHISLAR HAKKINDA DA TEDBİR KARARI VERİLDİĞİNE İLİŞKİN YAPILAN İTİRAZ...:

301-303

II.5.)       TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞINCA, KARARDA SORUŞTURMA NUMARASININ BULUNMAMASI NEDENİYLE YAPILAN İTİRAZ………..........…………….…….:

304-306

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YARGITAY KARARLARI

 

 

1.)      YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 13/06/2006 TARİHLİ 2006/4.MD-122 ESAS, 2006/162 SAYILI KARARI……………………..:

308-324

2.)      YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 2006/5MD-154 E, 2007/145 K. SAYILI KARARI………………………………………………………….:

325-329

3.)      YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 2007/5.MD-23 E, 2007/167 K. SAYILI KARARI………………………………………………………….:

330-338

4.)      YARGITAY CEZA GENEL KURULUNUN 2007/5.MD-101 ESAS, 2008/3 KARAR, 114596 TEBLİĞNAME SAYILI KARARI……………...:

339-351

5.)      YARGITAY 8. CEZA DAİRESİNİN 2008/3064 ESAS, KARAR NO 2008/8855 SAYILI KARARI………………………………………………..:

352-354

6.)      YARGITAY 5. CEZA DAİRESİNİN 2005/14969 ESAS, 2005/20489 K.N. SAYILI KARARI……………………………………………………….:

355-356

7.)      YARGITAY 4. CEZA DAİRESİNİN 06/11/2007 TARİHLİ 2007/8700 ESAS, KARAR NO 2007/8903 SAYILI KARARI………………………...:

357-361

8.)      YARGITAY 4. CEZA DAİRESİNİN 2006/4669 ESAS NO, 2006/17007 KARAR NOLU KANUN YARARINA BOZMA KARARI…………………:

362-3639.)      YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2006/10-253 ESAS, KARAR NO 2007/80 SAYILI KARARI…………………………………………………..:

364-367

10.)  YARGITAY 9. CEZA DAİRESİNİN 2008/874 ESAS, KARAR NO 2008/22381 SAYILI KARARI………………………………………………:

368

11.)  YARGITAY 4. CEZA DAİRESİNİN 2007/8700 ESAS, KARAR NO 2007/8903 SAYILI KARARI…………………………..……………………:

369-373

12.)  YARGITAY 8. CEZA DAİRESİNİN 2008/13862 ESAS, KARAR NO 2009/479 SAYILI KARARI…………………………...…………………….:

374-377

13.)  YARGITAY 10. CEZA DAİRESİNİN 2007/16634 ESAS, KARAR NO 2008/3279 SAYILI KARARI………………………..………………………:

378-380

14.)  YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNİN 2008/8783 ESAS, KARAR NO 2009/437 SAYILI KARARI…………………………………………………:

381-384

15.)  YARGITAY 8. CEZA DAİRESİNİN 12/05/2009 TARİHLİ 2009/417 ESAS, 2009/6705 SAYILI KARARI……………………………………….:

385-388

16.)  YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNİN 13/10/2009 TARİHLİ 2009/1721 ESAS, 2009/5855 SAYILI KARARI……………………………………….:

389-390

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

YÖNETMELİK

(ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN)

 

 

 1. 14 ŞUBAT 2007 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ, GİZLİ SORUŞTURMACI VE TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK……………………………………………………………….:

391-410

 1. YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI

 

1.)      Danıştay Onuncu Dairesinin 16.10.2007 Tarihli 2007/2795 Sayı İle Yönetmeliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının, 10. Maddesinin 4. Fıkrasının, 22. Maddesinin, 28. Maddesinin 6. Fıkrasının Ve 30. Maddesinin 2. Fıkrasının Yürütülmesinin Durdurulması İsteminin Reddine, 7. Maddesinin 4. Fıkrasının Son Cümlesinin, Aynı Maddenin 5. Fıkrasındaki "...Suç Şüphelisi Olmayan..." İbaresinin, 12. Maddesinin 4. Fıkrasının, 28. Maddesinin 2. Fıkrasının Birinci Cümlesinin Ve Aynı Maddenin 3. Fıkrasının Yürütülmesinin Durdurulmasına İlişkin Kararı…………………………………………..:

411-417

2.)      Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 15.05.2008 Tarihli 2008/159 Sayılı Kararı  Danıştay Onuncu Daire Tarafından Verilen 16.10.2007 Tarihli 2007/2795 Sayılı Yürütmenin  Durdurulması İsteminin Kısmen Kabulüne, Kısmen Reddine İlişkin Kararın Kaldırılmasına İlişkin Kararı……………………………………………..:

418-422

3.)      Danıştay Onuncu Dairesinin 14.10.2008 Tarihli 2007/2795 Sayılı Kararı; (Yönetmeliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının, 10. Maddesinin 4. Fıkrasının, 22. Maddesinin, 28. Maddesinin 6. Fıkrasının Ve 30. Maddesinin 2. Fıkrasının Yürütülmesinin Durdurulması İsteminin Reddine, 7. Maddesinin 4. Fıkrasının Son Cümlesinin, Aynı Maddenin 5. Fıkrasındaki "...Suç Şüphelisi Olmayan..." İbaresinin, 12. Maddesinin 4. Fıkrasının, 28. Maddesinin 2. Fıkrasının Birinci Cümlesinin ve Aynı Maddenin 3. Fıkrasının Yürütülmesinin Durdurulmasına İlişkin) ………………………………………………….:

423-430

4.)      Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 30.04.2009 Tarihli 2009/107 Sayılı Kararı; (Danıştay Onuncu Daire Tarafından Verilen 14.10.2008 Tarihli 2007/2795 Sayılı Yürütmenin  Durdurulması İsteminin Kısmen Kabulüne, Kısmen Reddine İlişkin Kararın Kaldırılmasına İlişkin) …………………………...……………………….:

431-436

 

 

ONUNCU BÖLÜM

YÖNETMELİK

(BAŞBAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN)

 

 

10 KASIM 2005 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ, SİNYAL BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYDA ALINMASINA DAİR USUL VE ESASLAR İLE TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM BAŞKANLIĞININ KURULUŞ, GÖREV VE  YETKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK…………………………………………………………………………...:

437-454

 

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR……..………………………………………:

455-456