BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

 İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ............................................................................................................................

2. BİLGİSAYAR PROGRAMININ HUKUKİ NİTELİĞİ.....................................................

2.1. Genel Olarak........................................................................................................

2.2. Bilgisayar Programının Devrine İlişkin Sözleşmenin Hukuki Niteliği Hakkında İleri Sürülen Görüşler     

2.2.1. Program Devrini “Satım Sözleşmesi” Kapsamında Değerlendiren Görüş             

2.2.2. İntifa Hakkı Görüşü.....................................................................................

2.2.3. Bilgisayar Programı Devrinin Lisans Sözleşmesi Olduğu Görüşü.......

2.3. Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemelere Göre Bilgisayar Programının Devrinin Niteliği       

2.3.1. Genel Açıklama...........................................................................................

2.3.2. Bilgisayar Programını Yazan (Meydana Getiren) Kişini Hakları............

2.3.3. Bilgisayar Programına İlişkin Mali Hakların Kendisinin Yada Kullanma Yetkisinin Devri   

2.4. Şahsi Kanaatimiz.................................................................................................

2.4.1. Bilgisayar Programının Üzerindeki Mali Hakların Devri..........................

2.4.2. Paket Bilgisayar Programının Son Kullanıcılara Devri...........................

2.4.3. Bilgisayar Programının Üzerindeki Mali Hakların Kullanım Yetkilerinin Devri      

2.4.4. Sadece Tek Bir Şirkete Münhasır Bilgisayar Programı Hazırlanması...

  2.5. Bilgisayar Programına İlişkin Muamelelerin Sınıflandırılmasıyla İlgili Yabancı Ülke Uygulaması: Örnek Ülke ABD             

2.5.1. Genel Açıklama...........................................................................................

2.5.2. İşlem Kategorileri........................................................................................

2.5.2.1. Bilgisayar Programının Telif Hakkının Devri..................................

2.5.2.2. Bilgisayar Programının Bir Kopyasının (Telif Hakkı Bulunan Şeyin Malın-) Devri      

2.5.2.3. Bilgisayar Programının Geliştirilmesi ve Modifiye Edilmesi İçin Hizmet Verilmesi     

2.5.2.4. Bilgisayar Programlama Tekniği İle Alakalı Know-How Sağlanması             

2.5.2.5. Telif Haklarının ve Telif Hakkı İçeren Şeylerin Devrine İlişkin Diğer Kategoriler         

2.5.2.6. Örnek Uygulamalar ...........................................................................

3. BİLGİSAYAR PROGRAMININ SAHİBİNİN, BU PROGRAMDAN TİCARİ OLARAK YARARLANDIĞI MUHTELİF HALLERDE ELDE ETTİĞİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ.............................................................................

3.1. Genel Açıklama....................................................................................................

3.2. Bilgisayar Programının Tüm Mali Hakları İle Bir Başkasına Devrinden Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi    

3.3. Bilgisayar Programına İlişkin Mali Hakların Kullanma Yetkilerinin (Ruhsat) Devri Nedeniyle Elde Edilen Kazanç  

3.4. Bilgisayar Programın CD veya Disket Olarak (Ya da İnternet Üzerinden İndirilmek Suretiyle) Son Kullanıcıya Satılmasından Elde Edilen Kazançlar.............................................................................................................

3.5. Eserin yayınlanması suretiyle elde edilen kazançların Vergilendirilmesi (Yayın Hakları)        

4. DİĞER ÖZELLİKLİ HALLERDE ORTAYA ÇIKAN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ            

4.1. Bilgisayar Programını Yapan Kişinin Bir İşverene Bağımlı Olarak Çalışması Halinde Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi              

4.2. Sadece Tek Bir Şirkete Münhasır Bilgisayar Programı Hazırlanması Neticesinde Elde Edilen Gelir     

4.3. Programının Güncellenmesi Ya da Uyarlanması Karşılığında Alınan Bedelin Vergilendirilmesi            

4.4. Bilgisayar Programının Satışı İle Birlikte Bağlantılı Hizmetlerinde Verilmesi Karşılığı Alınan Bedel       

5. YURTDIŞINDA MUKİM KİŞİ YA DA FİRMALARDAN ALINAN BİLGİSAYAR PROGRAMLARI İLE BU PROGRAMLARA İLİŞKİN MALİ HAKLARDA VERGİLEME...........................................................................................

5.1. Genel Açıklama....................................................................................................

5.2. Dar Mükelleflerde Vergilemeye İlişkin Genel Esaslar...........................................

5.3. Bilgisayar Programları İçin Yurt Dışında Mukim Kişi Ya da Kurumlara Yapılan Muhtelif Ödemelerin Vergilendirilmesi         

5.3.1. Bilgisayar Programının üzerindeki Mali Hakların Devri Nedeniyle Yabancı Kuruma Ödenen Bedelin Vergilendirilmesi               

5.3.1.1. Yabancı Kurumun Mukim Olduğu Ülke İle Ülkemiz Arasında Çifte Vergilendirme Anlaşması Bulunmaması Halinde Uygulanacak Esaslar.........................................................................

5.3.1.2. Yabancı Kurumun Mukim Olduğu Ülke İle Ülkemiz Arasında Çifte Vergilendirme Anlaşması Bulunması Halinde Uygulanacak Esaslar.........................................................................

5.3.2. Bilgisayar Programının üzerindeki Mali Hakların Kullanma Yetkisinin Devri Nedeniyle Yabancı Kuruma Ödenen Bedelin Vergilendirilmesi.........................................................................................

5.3.2.1. Yabancı Kurumun Mukim Olduğu Ülke İle Ülkemiz Arasında Çifte Vergilendirme Anlaşması Bulunmaması Halinde Uygulanacak Esaslar.........................................................................

5.3.2.2. Yabancı Kurumun Mukim Olduğu Ülke İle Ülkemiz Arasında Çifte Vergilendirme Anlaşması Bulunması Halinde Uygulanacak Esaslar.........................................................................

5.3.3. Son Kullanıcının Bilgisayar Programını Şahsi Kullanımına Münhasır Olarak İthal Etmesi Karşılığında Ödenen Bedellerin Vergilendirilmesi.........................................................................................

5.3.3.1. Yabancı Kurumun Mukim Olduğu Ülke İle Ülkemiz Arasında Çifte Vergilendirme Anlaşması Bulunmaması Halinde Uygulanacak Esaslar.........................................................................

5.3.3.2. Yabancı Kurumun Mukim Olduğu Ülke İle Ülkemiz Arasında Çifte Vergilendirme Anlaşması Bulunması Halinde Uygulanacak Esaslar.........................................................................

5.3.4. Yurt Dışındaki Kişi Ya Da Kurumun Sadece Türkiye’deki Şirkete Münhasır Bilgisayar Programı Hazırlanması Neticesinde Elde Ettiği Gelir...........................................................................................

5.3.4.1. Yabancı Kurumun Mukim Olduğu Ülke İle Ülkemiz Arasında Çifte Vergilendirme Anlaşması Bulunmaması Halinde Uygulanacak Esaslar.........................................................................

5.3.4.2. Yabancı Kurumun Mukim Olduğu Ülke İle Ülkemiz Arasında Çifte Vergilendirme Anlaşması Bulunması Halinde Uygulanacak Esaslar.........................................................................

   5.3.5. Bilgisayar Programlarını İthal Ederek Satanların Durumu .................

6. WEB SİTESİ TASARIMI FAALİYETİ NEDENİYLE ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ   

6.1. Genel Açıklama....................................................................................................

6.2. Web Sitesi Tasarımı Hizmetleri Karşılığında Elde Edilen Gelirlerin GVK’nun 18. Maddesinde Belirtilen İstisna Açısından Değerlendirilmesi.............................................................................................................................

6.3. Yurt Dışında Mukim Kişi ve Kurumlardan Alınan Web sitesi Tasarımı Hizmetleri Karşılığında Yapılan Ödemelerin Değerlendirilmesi

7. BİLGİSAYAR PROGRAMLARI VE BAĞLANTILI İŞLEMLERİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ           

7.1. Genel Olarak........................................................................................................

7.2. Bilgisayar Programına İlişkin Faaliyetlerinin Bir Gerçek Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesi    

7.3. Bilgisayar Programı İle İlgili Faaliyetlerinin Ticari Bir Organizasyon Ya da Kurum Tarafından Gerçekleştirilmesi  

7.4. Yurtdışında Mukim Kişi Ya da Firmadan Alınan Bilgisayar Programları İle Bu Programlara İlişkin Mali Hakların KDV Karşısındaki Durumu.............................................................................................................................

7.4.1. Bilgisayar Programına İlişkin İşlemlerin İnternet Üzerinden Türkiye’deki Alıcıya Sağlanması Halinde KDV   

7.4.2. Bilgisayar Programına İlişkin İşlemlerin CD, Disket gibi Veri Taşıyıcısı İle Türkiye’deki Alıcıya Sağlanması Halinde KDV......................................................................................................................

7.4.2.1. Bilgisayar Programının Mali Haklarının Ya da Mali Haklarının Kullanma Yetkilerinin Devralınması Halinde KDV Matrahının Tespiti..............................................................................

7.4.2.2. Bilgisayar Programının CD, Disket Gibi Veri Taşıyıcısı Ortamında Son Kullanıcı Tarafından İthal Edilmesi Halinde KDV Matrahı.................................................................................................

7.5. Yurtdışındaki Müşteriye Yapılan Bilgisayar Programı Satışı ve Web Sayfası Tasarımı Hizmetlerinde KDV          

7.6. Bilgisayar Programlarının (İşletim Sistemlerinin) Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetlerinde KDV Tevkifatı

7.7. Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bedelsiz Bilgisayar Programı Teslimleri ile Bu Programların, Bağışı Yapacak Olanlara Tesliminde KDV İstisnası................................................................................................................

8. SERBEST BÖLGELERDE İCRA EDİLEN BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ  

8.1. Bilgisayar Programları ile İlgili Serbest Bölgelerde İcra Edilen Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlar    

8.2. Serbest Bölgelerdeki Mükelleflerin Yurt İçine Ya da Yurt Dışına Satmış Oldukları Programlar İle İlgili Verdikleri Yan Hizmetler Nedeniyle Elde Ettikleri Kazançlar.........................................................................................

8.3. Serbest Bölgedeki Mükelleflerin Yurt Dışından Almış Oldukları Bilgisayar Programları Ya Da Programlara İlişkin Mali Haklar İçin Yaptıkları Ödemelerde Stopaj..............................................................................................

8.4. Serbest Bölgedeki Mükelleflerden Alınan Bilgisayar Programları Ya Da Programlara İlişkin Mali Haklar İçin Yapılan Ödemeler Stopaj              

9. YAZILIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER...................................................

9.1. Ar – Ge İndirimi....................................................................................................

9.1.1. Genel Açıklama...........................................................................................

9.1.2. Ar –Ge İndirimine Konu Edilebilecek Harcamalar...................................

9.1.3. Ar-Ge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi...........................................

9.2. Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Yazılım Faaliyetlerinde İstisna Uygulamaları.

9.2.1. Genel Olarak................................................................................................

9.2.2. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlarda Kurumlar Vergisi İstisnası     

9.2.2.1. İstisnanın Uygulanacağı Kazançlar.................................................

9.2.2.2. Bilgisayar Programına İlişkin Diğer Hizmetlerin İstisna Karşısındaki Durumu           

9.2.2.3. Teknoparklarda Gerçekleştirilen Yazılım Faaliyetlerinde İstisnaya Konu Kazancın Tutarının Tespiti     

9.2.2.4. Teknoparklarda Gerçekleştirilen Yazılım Faaliyetlerine İlişkin Olarak Sağlanan Destekler İle Bağış ve Yardımlar

9.2.3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Mükelleflerin Çalıştırdıkları Personele Ödedikleri Ücrette Gelir Vergisi Stopajı İstisnası......................................................................................................................

9.2.4. Katma Değer Vergisi Yönünden...............................................................

9.3. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde Yapılan Ar-Ge Harcamaları           

10. BİLGİSAYAR PROGRAMININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ....................................

10.1. Son Kullanıcının Şahsi Kullanımına Tahsis Etmek Amacıyla Edindiği Bilgisayar Programının Muhasebeleştirilmesi           

10.2. Bilgisayar Programına İlişkin Mali Hakların Devralınması Halinde Muhasebeleştirme         

10.3. Bilgisayar Programına İlişkin Mali Hakların Kullanma Yetkisinin Devralınması Halinde Muhasebeleştirme         

10.4. Bilgisayar Programının Güncellenmesi Ya da Uyarlanması İçin Yapılan Harcamalar          

10.5. Bilgisayar Programıyla Bağlantılı Hizmetlerin Alınması Karşılığında Ödenen Bedelin Muhasebeleştirilmesi       

10.6. Bilgisayarın Donanımı İle Birlikte Alınan Bilgisayar Programının Muhasebeleştirilmesi        

10.7. İşletmenin Kendi Bünyesinde Geliştirilen Bilgisayar Programlarının Muhasebeleştirilmesi   

YARARLANILAN KAYNAKLAR