İÇİNDEKİLER

 

EKONOMİNİN DİNAMOSU KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER (KOBİ) REHBERİ

 

SUNUŞ   

İÇİNDEKİLER         

KISALTMALAR       

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TEMEL ESASLARIYLA KOBİ

I-           KOBİ NEDİR?            

II-          KOBİ’LERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?  

III-         KOBİ’LERİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR?           

IV-        KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI      

 

İKİNCİ BÖLÜM

KOBİ’LER İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

I-           KURULUŞ AŞAMASINDA YAPILMASI GEREKENLER             

A-   ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL MEMURLUĞU- TESCİL VE İLAN İŞLEMLERİ              

B-   ODALAR             

C-   BELEDİYELER- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI   

D-   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞLEMLERİ- İŞYERİ SİCİL NUMARASININ ALINMASI VE İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ       

E-   BAĞ-KUR İŞLEMLERİ- GİRİŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ          

F-   SANAYİ TESİSLERİNİN İNŞAASI VE İŞLETMEYE AÇILMASI SIRASINDA ALINMASI GEREKLİ RUHSATLAR VE HAZIRLANAN BELGELER FABRİKA YERİ SEÇİMİ, İNŞAAT VE İSKAN RUHSATI İŞLEMLERİ   

G-   TESİS KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALINMASI     

H-   TESİS KURULUŞ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI           

I-    İŞYERLERİNE SANAYİ ENERJİSİ BAĞLANMASI              

J-    İŞVEREN BİLDİRİMLERİ    

K-   ASANSÖR KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER    

L-   MOTOR RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER           

M-   DEVLET KARAYOLLARINA GEÇİŞ YOLU RUHSATI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER VE BELGELER     

N-   TABELA VERGİSİ              

O-   DEŞARJ VE ATIK SU BAĞLANTI İZNİ

P-   HAVA EMİSYON İZİN BELGESİ         

R-   SANAYİ SİCİL BELGESİ    

S-   LPG TÜPLERİNİN MUAYENE, DENEY VE BAKIMI YETERLİLİK BELGESİ       

T-   BASINÇLI GAZ TÜPLERİ PERİYODİK MUAYENE, DENEY VE BAKIM YETERLİLİK BELGESİ        

U-   YANGIN SÖNDÜRÜCÜLER DOLUM VE BAKIM YETERLİLİK BELGESİ            

V-   ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE MAHSUS YETKİ BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER    

Y-   ÖLÇÜ ALETLERİNİN MARKA KAYDI VE TİP-SİSTEM ONAYI           

Z-   4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE İŞİN DURDURULMASI VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASI         

II-          ALINMASI GEREKEN İZİN VE RUHSATLAR            

A-   İŞLETMENİN KURULUŞU SIRASINDA ALINACAK İZİN VE RUHSATLAR          

III-         KAPASİTE RAPORU 

IV-        SANAYİ SİCİLİ          

V-         İMALAT BELGESİ     

VI-        TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ        

VII-       PATENT TESCİL İŞLEMLERİ    

VIII-      KNOW - HOW VEYA TİCARİ SIRLARIN KORUNMASI              

IX-        TASARIM VE FAYDALI MODEL TESCİL İŞLEMLERİ               

X-         MARKA TESCİLİ İŞLEMLERİ    

XI-        COĞRAFİ İŞLEMLERİ İŞARET TESCİL    

XII-       ENTEGRE DEVRELERİN TOPOGRAFYASININ KORUNMASI  

XIII-      TÜRK GIDA KODEKSİ              

XIV-      GARANTİ BELGESİ VE KULLANIM KILAVUZU DÜZENLEME YETKİSİ   

XV-       İNŞAAT VE İSKAN RUHSATI İŞLEMLERİ 

XVI-      DEŞARJ İZNİ            

XVII-     EMİSYON İZNİ          

XVIII-    SU BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİN TESİSİ           

XIX-      KARAYOLU BAĞLANTI RUHSATI            

XX-       İŞYERİ KURMA İZNİ  

XXI-      ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU-ÇED RAPORU            

XXII-     TEK İMALATÇI VE YED-İ VAHİT BELGESİ              

XXIII-    KOBİ YATIRIMLARINDA FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI 

XXIV-    ERP VE KOBİ’LER    

               

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KOBİ’LERİN FİNANS VE TEŞVİK BOYUTU

I-           KOBİ’LERİN EKONOMİDEKİ YERİ NEDİR?              

II-          KOBİ’LERİN FİNANSMAN SORUNLARI    

III-         SERMAYE PİYASASINDAN FON ELDE EDİLMESİ AÇISINDAN KOBİ’LER             

IV-        KREDİ GARANTİ FONU NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?   

V-         KOBİ’LERDE RİSK SERMAYESİ FİNANSMAN MODELİ           

VI-        KOBİ FİNANSMANINDA FİNANSAL KİRALAMA UYGULAMALARI           

VII-       KOBİ BORSALARI    

VIII-      KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR         

IX-        KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR VE TEBLİĞ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE(GENELGE NO:2003/1)               

X-         PROJE PROFİLLERİ VE PROJE BİLİNCİ 

XI-        KOBİ TEŞVİK BELGESİ           

XII-       KOBİ’LERE FİNANSAL DESTEK VE YARDIMLAR   

XIII-      2006/10921 SAYILI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR   

XIV-      KOSGEB DESTEKLERİ            

A-   BANKA KREDİ FAİZ DESTEKLERİ     

1-   Kayıtlı Eleman İstihdamını Destek Kredisi

2-   Kobi İhracat Destek Kredisi       

3-   Deri Sektörü OSB’ye Taşınma Destek Kredisi          

4-   Gıda Sektörü Makine-Teçhizat Destek Kredisi          

B-   BİLİŞİM               

1-   Bilgisayar Yazılım Desteği         

2-   Elektronik İmza Desteği             

3-   E-Ticarete Yönlendirme Desteği

4-   E-Kobi Bilişim Destek Kredisi    

C-   BÖLGESEL KALKINMA      

1-   Ortak Kullanım Amaçlı Makine-Teçhizat Desteği      

2-   Nitelikli Eleman Desteği             

3-   Yerel Ekonomik Araştırma Desteği           

4-   Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projesi Desteği          

5-   KOSGEB Danışmanlık Desteği   

D-   GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME              

1-   Genç Girişimci Geliştirme Programı         

2-   Genel Girişimcilik Eğitimi          

3-   Yeni Girişimci Desteği

4-   İş Geliştirme Merkezi Desteği    

E-   KALİTE GELİŞTİRME         

1-   Kalite Geliştirme Destekleri       

F-   PAZAR ARAŞTIRMA VE İHRACATI GELİŞTİRME              

1-   Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği     

2-   Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği          

3-   Yurt İçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği              

4-   Yurt İçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği

5-   Tanıtım Desteği           

6-   Markaya Yönlendirme Desteği   

G-   TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK             

1-   Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Destekleri          

2-   Sınai Mülkiyet Hakları Desteği   

3-   Gıda Sektörü Makine-Teçhizat Destek Kredisi          

H-   ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME          

1-   İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi               

2-   Eşleştirme Desteği     

XV-       KOSGEB İCRA KOMİTESİ’NİN 2003/18 NO’LU KARARINA İSTİNADEN UYGULANAN DESTEKLER     

A-   DANIŞMANLIK DESTEĞİ    

B-   CE İŞARETLEMESİNE İLİŞKİN TEST VE GENEL TEST ANALİZ DESTEKLERİ

C-   TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ       

D-   BİLGİ AĞLARI VE E-İŞ DESTEĞİ      

E-   ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ               

F-   YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ       

G-   ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ               

H-   EĞİTİM DESTEKLERİ         

I-    YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ        

J-    İHRACAT AMAÇLI YURT DIŞI İŞ GEZİSİ PROGRAMI KATILIM DESTEĞİ         

K-   MİLLİ KATILIM DÜZEYİNDEKİ YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ        

L-   YURT DIŞI DAİMİ SERGİ (SHOW-ROOM) KATILIM DESTEĞİ            

M-   YURT İÇİ ULUSLARARASI SANAYİ İHTİSAS FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ               

N-   YURT İÇİ KOSGEB BÖLGESEL FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ   

O-   İHRACATA YÖNLENDİRME DESTEĞİ

XVI-      3.16. 2004/7131 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI KAPSAMINDA KOBİ DESTEK KREDİ PROGRAMLARI   

XVII-     TÜRKİYE HALK BANKASI KREDİLERİ     

XVIII-    TÜRKİYE KALKINMA BANKASI KREDİLERİ            

XIX-      TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ  

XX-       TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI KREDİLERİ  

XXI-      SINAİ YATIRIM BANKASI A.Ş. KREDİLERİ              

XXII-     AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ

XXIII-    AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI PROJE KREDİSİ    

XXIV-    ASYA KALKINMA BANKASI KREDİLERİ  

XXV-     DÜNYA BANKASI KOBİ KREDİLERİ         

XXVI-    DİĞER BANKALARIN KOBİ PROJE KREDİLERİ      

XXVII-   ECIP- AVRUPA TOPLULUĞU YATIRIM ORTAKLIĞI PROGRAMI             

XXVIII-  KOSGEB AR-GE DESTEKLERİ                

XXIX-    TÜBİTAK /TİDEB AR-GE DESTEKLERİ    

XXX-     EUROKA-TÜRKİYE   

XXX-     TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI-(TTGV) AR-GE DESTEKLERİ              

XXXII-   KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ        

XXXIII-  ÜRETİCİYE TARIMSAL SULAMA KREDİSİ               

XXXIV- KOSGEB YARARLANICI DURUM TESPİTİ VE YARARLANICI DURUM TESPİT FORMU (YDTF)             

XXXV-  MALİYE BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KOBİ’LERE YÖNELİK TEŞVİK UYGULAMASI  

XXXVI- KOBİ A.Ş.’NİN TEŞVİK UYGULAMALARI 

XXXVII-   ESNAF VE SANATKARLAR KEFALET KOOPERATİFLERİ’NİN KOBİ’LERE KATKILARI     

XXXVIII-  KOBİ’LERE ENERJİ DESTEĞİ              

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

VERGİ, MUHASEBE VE İÇ DENETİM BOYUTUNDA KOBİ’LER

I-           KOBİ’LERİN VERGİSEL BOYUTU            

II-          YATIRIMLARDA VERGİSEL TEŞVİKLER 

A-   193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER             

1-   Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası  

2-   Ar-Ge İndirimi              

3-   Yatırım İndirimi İstisnası            

B-   5422 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER   

1-   Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası  

2-   Ar-Ge İndirimi              

3-   Yatırım İndirimi İstisnası            

C-   3065 SAYILI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER             

D-   4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU’NDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER       

E-   4737 SAYILI ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU’NDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER               

F-   3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU’NDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER 

G-   5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ KANUNU’NDA YER ALAN VERGİSEL TEŞVİKLER    

1-Gelir Vergisi Stopajı Teşviki         

2-   Sigorta Primi İşveren Hisselerinde Teşvik               

3-   Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi     

4-   Enerji Desteği             

5-   Ar-Ge İndirimi              

III-         KOBİ YATIRIMLARINDA DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI            

IV-        5084 SAYILI KANUNLA YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER          

V-         ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN KOBİ’LER              

VI-        KOBİ’LERDE MALİYET MUHASEBESİ     

VII-       İÇ DENETİM BOYUTUNDA KOBİ’LER      

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KOBİ’LER VE AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİ

I-           AVRUPA BİRLİĞİ’NDE KOBİ TANIMI NEDİR?          

II-          TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE UYUM SÜRECİNİN KOBİ’LERE ETKİLERİ      

III-         AB MEVZUAT UYUM ÇALIŞMALARI         

IV-        AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİK AŞAMASINDA KOBİ’LERLE İLGİLİ MÜZAKERE BAŞLIKLARI  

V-         AB İŞLETMELER ÇOKYILLI PROGRAMI  

VI-        KOBİ’LERİN AVRUPA BİRLİĞİ 6. ÇERÇEVE PROGRAMINA KATILIMI   

VII-       KOBİ’LERİN AVRUPA BİRLİĞİ 7. ÇERÇEVE PROGRAMINA KATILIMI   

 

ALTINCI BÖLÜM

DIŞ TİCARET BOYUTUNDA KOBİ’LER

I-           KOBİ ‘LER VE GÜMRÜK BİRLİĞİ             

II-          KOBİ’LERİN İHRACAT SORUNLARI         

III-         İHRACATTA DEVLET YARDIMLARI VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI KOBİ İHRACAT DESTEKLERİ  

A-   TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ       

B-   MARKALAŞMA TANITIM DESTEĞİ    

C-   FUAR DESTEĞİ  

D-   YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ               

IV-        SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ VE KOBİ’LER            

A-   FİNANSMAN DESTEKLERİ 

1-   Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Gümrük Muafiyetli İthalat

2-   Eximbank Kredileri     

a-   Kısa Vadeli İhracat Kredisi  

b-   Yurt Dışı Mağaza Yatırım Kredisi         

3-   Devlet Yardımları Çerçevesinde Sağlanan Destekler              

4-   KDV İadesinde Sağlanan Kolaylıklar         

V-         İHRACATTA KDV İADESİNDE SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU  

YEDİNCİ BÖLÜM

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE KOBİ’LER

I-           KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ       

II-          ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ             

III-         4652 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU’NUN İLGİLİ MADDELERİ

IV-        ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE SAĞLANAN TEŞVİK, DESTEK VE MUAFİYETLER       

A-   BAKANLIK KREDİSİ           

1-   Kredi Kapsamı            

2-   Kredi Şartları               

B-   5084 ve 5350 SAYILI KANUN KAPSAMINDA    

C-   VERGİ MUAFİYETLERİ      

D-   OSB’LERDE YER ALAN İŞLETMELERE            

1-   5084 ve 5350 Sayılı Kanun Kapsamında   

2-   Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı Kapsamında             

3-   Vergi Muafiyetleri        

4-   KOSGEB Destekleri Kapsamında              

5-   KOBİ Mevzuatı Kapsamında       

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SERBEST BÖLGELER VE DİĞER ÖZEL BÖLGELER AÇISINDAN KOBİ’L

I-           SERBEST BÖLGELERDE UYGULANAN VERGİSEL TEŞVİKLER           

II-          SERBEST BÖLGELER İLE KOBİ’LER ARASINDAKİ İLİŞKİLER              

III-         TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ   

IV-        TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UYGULANAN VERGİ TEŞVİKLERİ    

V-         TEKNOPARKLAR      

VI-        ENDÜSTRİ BÖLGELERİ           

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

KOBİ’LERİN SORUNLARINA İLİŞKİN ÖNERİLER

 

ONUNCU BÖLÜM

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI’NDA KOBİ’LER

 

EKLER:

EK-1:    İNTERNETTE KOBİ’LERLE İLGİLİ WEB SİTELERİ   

EK-2:    2006 YILINDA İLLERE GÖRE KOBİ YATIRIMLARI  

EK-3:    ÜLKEMİZDEKİ KOBİ TANIMLARI TABLOSU            

EK-4:    KOBİ’LERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK         

EK-5:    ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ LİSTESİ              

EK-6:    5569 SAYILI KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN MALİ SEKTÖRE OLAN BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN      

EK-7:    FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA ÇERÇEVE ANLAŞMALARININ ONAYLANMASI, KABULÜ VE UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK         

EK-8:    443 SERİ NO’LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ          

EK-9:    BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU ÇERÇEVESİNDE KOSGEB KURUM DOSYA PLANI             

EK-10:  KOBİ DESTEKLERİ TABLOSU 

EK-11:  YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA YÖRELER 

EK-12:  1. DERECEDE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER              

EK-13:  KOBİ’LER İHRACATI GELİŞTİRME DESTEKLERİ TABLOSU   

EK-14:  TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ   

EK-15:  KOSGEB TARAFINDAN DESTEKLENEN 2008 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE DÜZENLENECEK YURTİÇİ FUAR TEDARİKÇİ VERİ TABANI

EK-16:  SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ LİSTESİ     

EK-17:  SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN STATÜSÜNE İLİŞKİN 2004/4 SAYILI TEBLİĞ    

EK-18:  SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN STATÜSÜNE İLİŞKİN 2005/7 SAYILI TEBLİĞ    

EK-19:  SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNİN STATÜSÜNE İLİŞKİN 2004/4 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 2006/13 SAYILI TEBLİĞ  

EK-20:  5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN           

EK-21:  HAZİNEYE, KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARA, BELEDİYELERE VEYA İL ÖZEL İDARELERİNE AİT ARAZİ VEYA ARSALARIN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE DEVRİNE YÖNELİK YÖNETMELİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK         

EK-22:  ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK VE BU YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK   

EK-23:  ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN 2004/1 NO’LU YÖNETMELİK    

EK-24:  ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE İLGİLİ DİĞER YÖNETMELİKLER LİSTESİ   

EK-25:  ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ TEBLİĞLER LİSTESİ          

EK-26:  ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VERGİ MUAFİYETLERİ TABLOSU     

EK-27:  KOSGEB TARAFINDAN OSB’LERDEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN ÜSTYAPI PROJE DESTEĞİ          

EK-28:  KOBİ TEŞVİK UYGULAMASI KAPSAMINDA OSB’LERDEKİ KOBİ’LERE SAĞLANAN YATIRIM KREDİSİ              

KAYNAKÇA