TÜM YÖNLERİYLE

İHBAR VE İHBAR İKRAMİYESİ

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ  

İÇİNDEKİLER       

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kayıt Dışı Ekonomi ve Yolsuzluk

I-          KAYIT DIŞI EKONOMİ NEDİR?             

II-         KAYIT DIŞI EKONOMİNİN UNSURLARI              

III-        KAYIT DIŞI EKONOMİ NASIL ÖNLENEBİLİR?   

IV-        KAYIT DIŞI EKONOMİDE KAYIT DIŞI İSTİHDAM SORUNU              

V-         YOLSUZLUK NEDİR?            

 

İKİNCİ BÖLÜM

Suç Olgusu, Suç Türleri, Delil ve Koruma

I-          SUÇ VE SUÇ UNSURLARI    

II-         VERGİ SUÇLARI     

A-   İDARECE CEZALANDIRILAN VERGİ SUÇLARI             

B-   CEZA MAHKEMESİNCE CEZALANDIRILAN VERGİ SUÇLARI     

III-        DELİL VE DELİL YASAKLARI              

IV-        VERGİ MEVZUATINDA SUÇ DELİLLERİ             

V-         VERGİ MEVZUATINDA ELEKTRONİK KAYITLAR DELİL OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?     

VI-        MEMUR SUÇLARI VE TAKİBİ               

VII-       DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YAPILAN İHBARLAR VE SONUÇLARI   

VIII-      KORUMA TEDBİRLERİ          

IX-        SUÇÜSTÜ

X-         SORUŞTURMA, İFADE VE SORGU      

XI-        SAVUNMA               

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuksal ve Vergisel Boyutlarıyla İhbar ve İhbar İkramiye

I-          İHBAR NEDİR?       

II-         ŞİKAYET  

III-        RESMİ MAKAMLARA VERİLEN DİLEKÇELERDE ARANILAN ÖZELLİKLER

IV-        İHBAR VASITALARI VE ALO MALİYE 189          

V-         İHBARLAR NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?       

VI-        VERGİ İHBAR DİLEKÇELERİNDE ARANAN KOŞULLAR NELERDİR?          

VII-       İHBAR İKRAMİYESİ NEDİR? 

VIII-      İHBAR İKRAMİYESİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER               

A-   MUHBİRDE ARANACAK ŞARTLAR 

B-   İHBAR KONULARINDA ARANACAK ŞARTLAR             

IX-        İHBAR İKRAMİYESİ NASIL HESAPLANMAKTADIR?       

X-         DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ VE MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ YÖNÜNDEN İHBAR İKRAMİYESİ VE İHBAR SONUCU TESPİT ÇİZELGESİ   

XI-        TELEFON İLE YAPILAN İHBARLARIN HUKUKSAL DURUMU        

XII-       ELEKTRONİK POSTA İLE GÖNDERİLEN İHBARLARIN HUKUKSAL DURUMU           

XIII-      İHBARLI İNCELEMELERDE USUL VE YÖNTEM

XIV-      İHBAR İKRAMİYESİ VERGİYE TABİ Mİ?             

XV-       İHBARLI İNCELEME VE SORUŞTURMALARDA ZAMANAŞIMI       

XVI-      İHBARCI İNCELEME ELEMANININ DÜZENLEDİĞİ RAPORA DAVA AÇABİLİR Mİ?     

XVII-     MEÇHUL İHBARCILARIN HUKUKSAL DURUMU              

XVIII-    İHBARCININ DEVLET MEMURU OLMASI İKRAMİYE ALMASINI ENGELLER Mİ?        

XIX-      ASILSIZ İHBAR, İFTİRA SUÇU VE İFTİRAYA UĞRAYANLARIN YASAL HAKLARI      

XX-       MUHBİRLERİN KORUNMASI: TANIK KORUMA PROGRAMI           

XXI-      İHBARLI İNCELEMELERDE VERGİ İNCELEME ELEMANLARININ DÜZENLEMEK ZORUNDA OLDUĞU RAPORLARIN TÜRLERİ, ŞEKLİ VE İÇERİĞİ

XXII-     MALİ TATİLDE İHBARLI İNCELEMELER YAPILABİLİR Mİ?            

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer İhbar Konuları

I-          BORSA İŞLEMLERİNDE INSIDER-TRADING SUÇU VE İHBARI      

II-         BİLİŞİM SUÇLARINDA İHBAR VE TAKİBİ          

III-        FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA YAPILAN TECAVÜZLERE İLİŞKİN İHBARLAR           

IV-        SİGORTA HASAR İHBARI VE SONUÇLARI        

V-         TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN İHBARLAR  

VI-        KAÇAK AKARYAKIT İHBARI               

VII-       REKABET HUKUKUNA AYKIRI EYLEMLERİN BİLDİRİMİ

BEŞİNCİ BÖLÜM

Vergi Mahremiyeti ve Sırlar

I-          VERGİ MAHREMİYETİ VE ESASLARI  

II-         VERGİ MAHREMİYETİNİN İHLAL EDİLMESİ VE SONUÇLARI          

III-        VERGİ REKORTMENLERİ LİSTESİ VE MAHREMİYET       

IV-        VERGİ BORCU OLANLARIN İLAN EDİLMESİ     

V-         VERGİ LEVHASI      

VI-        İCRA MÜDÜRLÜKLERİNE VERİLEN BİLGİLER YÖNÜNDEN MAHREMİYET GERÇEĞİ               

VII-       SIR SAKLAMA BORCU VE HİZMET AKİTLERİNDE GİZLİLİK          

VIII-      KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI       

IX-        TİCARİ SIR              

X-         MÜŞTERİ SIRRI      

XI-        MEMURLUK SIRRI 

XII-       DEVLET SIRLARI   

XIII-      MESLEK SIRRI        

XIV-      VERGİ İNCELEMELERİNDE SIR OLGUSU          

XV-       4208 SAYILI KANUNDA SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ               

 

ALTINCI BÖLÜM

İhbarlara İlişkin Ön İnceleme ve Aramalı İnceleme

I-          ÖN İNCELEMEDE MUHBİRLERİN DİNLENMESİ

II-         ÖN İNCELEMEDE KEŞİF       

III-        YENİ YASAL DÜZENLEMELERLE POLİS ARAMASI VE YETKİLERİ               

IV-        ARAMALI İNCELEMEDE HAKİM KARARI          

V-         ARAMADA EL KOYMA          

VI-        VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN ARAMALI İNCELEME      

VII-       VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN ARAMADA UYULMASI GEREKEN YASAL KOŞULLAR             

VIII-      VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN ARAMALI İNCELEMENİN BİLGİSAYAR KAYITLARI VE BİLGİSAYAR EKİPMANLARI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

IX-        ARAMADA KOLLUK KUVVETLERİ DESTEĞİ    

X-         VERGİ MEVZUATI KAPSAMINDA ARAMA SONUCUNDA DÜZENLENECEK TUTANAK             

XI-        HUKUKA AYKIRI ARAMA NEDİR?      

XII-       ARAMADA VERİLEN ZARARLARIN HUKUKSAL SONUÇLARI      

XIII-      GİZLİ SORUŞTURMACI         

YEDİNCİ BÖLÜM

İstihbarat

I-          İSTİHBARAT           

II-         TÜRKİYE’DE VERGİ İSTİHBARATI VE VERGİ İSTİHBARAT MERKEZİ           

III-        VERGİ İSTİHBARAT UZMANLIĞI MESLEĞİ        

IV-        VEDOP SİSTEMİ ARACILIĞIYLA YAPILAN SORGULAMALAR        

V-         SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE (SMİYB) KULLANDIĞI VEYA DÜZENLEDİĞİ TESPİT EDİLEN MÜKELLEFLERLE İLGİLİ OLARAK İNCELEME ELEMANLARINCA DÜZENLENECEK FORM:11              

VI-        VERGİ USUL KANUNU’NDA BİLGİ ALMA YETKİSİ VE BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜKLERİ        

VII-       YEMİNLİ MALİ MÜŞVİRLERLERLE İLGİLİ BİLGİ İSTEME YAZILARI              

VIII-      BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU KAPSAMINDA İHBARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

IX-        VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN İHBAR MÜESSESESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ           

X-         AVUKATLARIN BİLGİ VE BELGE İSTEME HAKLARI        

XI-    ADLİYEYE İNTİKAL ETMİŞ OLAYLARLA İLGİLİ BİLGİ EDİNME BAŞVURUSUNDA BULUNULABİLİR Mİ? 

XII-       GÜVENLİK SORUŞTURMASI

XIII-      MALİ İSTİHBARAT ARŞİVİ YÖNETMELİĞİ         

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yeminli Mali Müşavirler Yönünden İhbarlı Vergi İncelemele

I-          YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MALİ SORUMLULUĞU   

II-         İHBARLI VERGİ İNCELEMELERİNDE YMM’LERİN MALİ SORUMLULUĞU    

III-        YMM’LER İLE MÜKELLEFLER ARASINDA İMZALANAN TASDİK SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKSAL BOYUTU       

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kara Para Aklama Faaliyetlerine İlişkin Bildirim, Tespit ve İhbarl

I-          KARA PARA AKLAMA FAALİYETLERİ              

II-         KARA PARA AKLAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İHBARLARIN HUKUKSAL DURUMU VE DEĞERLENDİRİLMESİ            

III-        KARA PARA AKLAMA SUÇLARINDA SORUŞTURMA USULÜ       

IV-        KARA PARA AKLAMA İLE MÜCADELEDE BİLGİ VE BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YAPTIRIMLAR             

V-     KARA PARA İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER KAPSAMINDA ÖNLEYİCİ NİTELİKTE MALİ TEDBİRLER              

VI-       YENİ TÜRK CEZA KANUNU’NA GÖRE KARA PARA SUÇU             

VII-       5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKINDA KANUN   

 

ONUNCU BÖLÜM

İhbarların veya Başvuruların Yapılacağı

Makamlar, Kuruluş ve Kurumlar

I-          CUMHURBAŞKANLIĞI          

II-         TBMM       

III-        BAŞBAKANLIK      

IV-        MÜLKİ AMİRLER    

V-         CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI-CUMHURİYET SAVCILIKLARI 

VI-        KOLLUK MAKAMLARI          

VII-       MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU               

VIII-      MALİYE BAKANLIĞI HESAP UZMANLARI KURULU        

IX-        GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI              

X-         GELİRLER KONTROLÖRLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI         

XI-        VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI       

XII-       BAKANLIK TEFTİŞ KURULLARI         

XIII-      SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI       

XIV-      GÜMRÜK MUHAFAZA           

XV-       JANDARMA            

XVI-      KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI       

XVII-     EPDK-ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU              

XVIII-    T.C. ORMAN BAKANLIĞI, ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI            

XIX-     RTÜK-RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU        

XX-       REKABET KURUMU              

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Kolluk Kuvvetleri Açısından İhbarlar ve Takibi

I-          ADLİ BİR OLAYLA KARŞILAŞILDIĞINDA NE YAPILMALIDIR?      

II-         KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE     

III-        MOBESE SİSTEMİ   

IV-        OLAY YERİ İNCELEME          

V-         TEKNİK DİNLEME VE TAKİP

VI-        UYUŞTURUCU İHBARLARI NEREYE YAPILMALIDIR?    

VII-       UYUŞTURUCU İHBARLARININ HUKUKSAL BOYUTU     

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

Diğer Hangi Yasal

Düzenlemelerde İhbar İkramiyesi Var?

I-          TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI BULANLARA, HABER VERENLERE VE YAKALAYAN KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLECEK İKRAMİYE İLE İLGİLİ YÖNETMELİK               

II-    4926 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KAÇAK EŞYA YAKALANMASI HALİNDE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK             

III-        KAÇAK AKARYAKIT İHBARINA İLİŞKİN VERİLECEK 

             İKRAMİYEYE İLİŞKİN ESASLAR          

IV-        ORMAN KANUNU’NUN 84. MADDESİNİN UYGULANMASINA

              İLİŞKİN YÖNETMELİK          

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uluslararası Polis Teşkilatları

I-          INTERPOL               

II-         INTERPOL BÜLTENLERİ       

III-        EUROPOL

IV-        ULUSLARARASI TUTUKLAMA KARARI VE DİFÜZYON  

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Suçlar ve Yolsuzluklarla İlgili Diğer Yasal ve

Yönetsel Düzenlemeler

I-          DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN, DİLEKÇE  VE BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANILMASI İLE İLGİLİ 2004/12 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ     

II-         1905 SAYILI MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARI VE DAİMİ VERGİLER MEKTUMATI MUHBİRLERİNE VERİLECEK İKRAMİYE HAKKINDA KANUN        

III-        3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU VE SORUŞTURMASI    

IV-        4208 SAYILI KARA PARANIN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN VE 4208 SAYILI KARA PARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK               

V-         5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU        

VI-        4422 SAYILI ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KANUNU  

VII-       ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE RÜŞVET VERİLMESİNİN ÖNLENMESİ İÇİN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN             

VIII-      KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA KANUN  

IX-        KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

X-         KONTROLLÜ TESLİMAT UYGULAMASI ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK          

XI-       ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ  

XII-       İHBARLARA İLİŞKİN MEVZUAT HAKKINDA GENEL BİLGİ TABLOSU         

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Mevzuat

I-          YOLSUZLUĞA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ        

II-         SINIR AŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (PALERMO KONVANSİYONU)

III-        ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELEDE BM DEKLARASYONU 

IV-        AVRUPA KONSEYİ YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİ     

V-         AVRUPA KONSEYİ YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİ        

VI-     OECD- ULUSLARARASI TİCARİ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ          

VII-       YOLSUZLUKLA MÜCADELE KONUSUNDA AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TARAFINDAN KABUL EDİLEN ÇEŞİTLİ BELGE VE KARARLAR          

VIII-      ULUSLARARASI TİCARET ODASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEYE İLİŞKİN DAVRANIŞ KURALLARI              

KAYNAKÇA