YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİK SORUMLULUĞU
İÇİNDEKİLER
 
I-    TASDİK İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI      
A-  TASDİK İŞLEMİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ              
B-  TASDİK İŞLEMİNİN HUKUKİ SONUÇLARI        
1-   Tasdik Edilmiş Belgeye Bağlanan Sonuçlar              
2-   Tasdik İşlemine Bağlanan Sonuçlar            
II-   YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUKLARI          
A-  SORUMLULUĞU DÜZENLEYEN KAYNAKLAR
B-  SORUMLULUĞUN KAPSAMI VE SINIRI           
C-  MÜTESELSİL SORUMLULUK             
1-   Müteselsil Sorumluluk Kavramı   
2-   Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk  
3-   Borçlar Hukukunda Müteselsil Sorumluluk              
D-  SORUMLULUĞUN VERGİ HUKUKU AÇISINDAN ANALİZİ             
E-  ANAYASA HUKUKU AÇISINDAN GÖRÜNÜM  
III-  ULUSLARARASI HUKUK VE YABANCI ÜLKE UYGULAMALARI IŞIĞINDA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ             
A-  AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN YMM SORUMLULUĞU         
1-   Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Vergileme      
2-   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları               
B-  BAZI ÜLKELERDE MESLEK MENSUPLARI SORUMLULUĞU      
1-   Almanya            
a-   İşletme Sahiplerine Karşı Sorumluluk 
b-   Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk       
c-   Cezai Sorumluluk     
2-   Amerika Birleşik Devletleri            
a-   İşletme Sahiplerine Karşı Sorumluluk 
b-   Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk       
c-   Cezai Sorumluluk     
C-  AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA SORUMLULUK             
IV- 84 NOLU KDV TEBLİĞİ AÇISINDAN SORUMLULUK            
A-  TEBLİĞİN MÜTESELSİL SORUMLULUK AÇISINDAN GETİRDİKLERİ         
B-  TEBLİĞ-YMM SORUMLULUĞU İLİŞKİSİ           
1-   YMM Tasdik Raporunun İçeriği Açısından
2-   YMM Sorumluluğu Açısından      
C-  YARGI KARARLARIYLA BOŞLUK DOLDURMA               
V-  UYGULAMADA ÖZELLİK GÖSTEREN BAZI DURUMLAR   
A-  UZLAŞMA               
B-  YMM ÖLÜMÜ DURUMUNDA MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU    
C-  İSPAT YÜKÜ AÇISINDAN    
VI- SONUÇLANDIRICI DÜŞÜNCELER           
EKLER  
KAYNAKÇA