SORU VE CEVAPLI, İÇTİHATLI VE SÖZLEŞME ÖRNEKLİ TÜM YÖNLERİYLE;

İŞ SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER

   

BİRİNCİ BÖLÜM

818 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE İLGİLİ MEVZUATTA İŞ SÖZLEŞMESİYLE İLGİLİ GENEL DÜZENLEMELER

 

1- Hizmet Akti Nedir?         

2- İş Sözleşmesini Diğer Sözleşmelerden Ayıran Hususlar Nelerdir?  

3- Rekabet Yasağı Sözleşmesi Nedir?          

4- Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Hangi Hususlar Bulunmalıdır?       

5- İş Sözleşmesinde İşçi Lehine Düzenleme Ne Demektir?   

6- İş Sözleşmesi Hangi Hallerde Kendiliğinden Sona Erer?    

7- Sözleşme Özgürlüğünü Sınırlayan Hususlar Nelerdir?       

8- Zorunlu Çalıştırma Yükümlülüğüne Tabi Olan Özürlü, Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru İşçilerin Çalışma Oranları Nasıl Tespit Edilir?       

9- Zorunlu Çalıştırma Yükümlülüğüne Tabi Olan Özürlü, Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru İşçilerin Özel İşyerlerinde Çalışma Oranları Nedir?   

10- Özel İşyerlerinde         

11- Zorunlu Çalıştırma Yükümlülüğüne Tabi Olan Özürlü, Eski Hükümlü Ve Terör Mağduru İşçilerin Kamu İşyerlerinde Çalışma Oranları Nedir? 

12- İş Sözleşmesi Yapabilme Ehliyeti Nedir?

13- Temyiz Kudretine Sahip Olmayanların Yapmış Oldukları İş Sözleşmeleri Geçerli Midir?     

14- Kısıtlı Ve Reşit Olmayanların Yapacakları İş Sözleşmeleri Geçerli Midir?   

15- Tüzel Kişi İşverenlerin Yetkili Organları Aracılığı İle Yaptıkları İş Sözleşmelerinin, Yetkilinin Kısıtlı Vb. Olması Durumunda Sözleşme Geçerli Olur Mu?        

16- Tarafların İş Sözleşmesinin Türünü Ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Özgürlüğü Var Mıdır?           

17- İş Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü Nedir? 

18- İş Sözleşmesinin İptali Nedir?   

19- İş Sözleşmesinin Askıda Kalması Ne Demektir?   

 

İKİNCİ  BÖLÜM

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMESİ

 

I- İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR  

20- İşçi Kimdir?     

21- İşveren Kimdir?           

22- İş Sözleşmesi Nedir?               

23- İş Sözleşmesinin Yazılı Yapılması Zorunlu Mudur?          

24- Yazılı Olarak Yapılması Zorunlu Olan İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir?       

25- İş Kanununa Göre İş Sözleşmesi Yapmamanın Cezası Var Mıdır?

26- İş Sözleşmesinde Hangi Hususlar Yer Almalıdır  

27- İş Sözleşmesinde Yazılı Olan Hususlar Geçici Bir Süre Kimler Hakkında Uygulanmaz        

28- Süreksiz İşlerde İş Sözleşmesi Yapılır Mı?         

29- İş Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılmadığı Durumlarda İşçiye Çalışma Koşulları İle İlgili Bir Belge Vermek Gerekir Mi?

30- İş Sözleşmesi Düzenlenmeyen ve Süresi Bir Yıldan Az Süren İşlerde  İşverenin İşçiye Yazılı Belge Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesinin Yaptırımı Var Mıdır?          

31- İş Sözleşmelerinin Belirli Türleri İçin Öngörülen Yazılı Şekil Bir Geçerlilik Koşulu Mu, Bir İspat Koşulu Mudur?        

II- İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ  

A- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ         

32- Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nedir?     

33- Deneme Süresi İçerisinde İş Sözleşmesi Fesh Edilirse Bildirim Süresi Kullandırmak veya Tazminat Ödemek Gerekir Mi?

34- Deneme Süresi İçerisinde İşçinin SSK İşe Girişi Yapılır Mı?         

35- Deneme Süresi İçerisinde İşçinin Ücreti Ödenir Mi?        

36- Deneme Süresi İşçinin Kıdemine Eklenir Mi?      

37- Deneme Süreli İş Sözleşmesinin Süresi Ne Kadardır?     

38- Deneme Süreli İş Sözleşmesi Nasıl Yapılır?        

39- Deneme Süresi İçerisinde İşçi Hangi Haklara Sahiptir?   

B- BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ          

40- Belirli Süreli  İş Sözleşmesi Nedir?        

41- Belirli Süreli İş Sözleşmesi Birden Çok Yapılabilir Mi?     

42- Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiye, Belirli Bir Zaman Ölçüt Alınarak Ödenecek Ücret Ve Paraya İlişkin Bölünebilir Menfaatler Nasıl Ödenir?        

43- Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Sürenin Bitiminde Sone Erer Mi?     

44- Belirli Süreli  İş Sözleşmesi  İle Çalışanlara İş Güvencesi Hükümleri Uygulanır Mı?           

45- Belirli Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştırılan İşçinin Haklarının Belirlenmesi Konusunda Hangi İşçiler Emsal Alınır?     

C- BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ        

46- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Nedir?       

47- İşin Özelliğinden Veya Yasa'dan Kaynaklanan Nedenler Olmadan Birden Çok Belirli Süreli (Zincirleme) İş Sözleşmesi Yapılabilir Mi?     

48- İhbar Süresine İlişkin Tazminat Peşin Ödenerek İhbar Süresi Beklenilmeden  İş Sözleşmesini İşveren  Fesh Edilebilir Mi?

49- İhbar Tazminatı  Nedir?            

50- İhbar Tazminatının Amacı Nedir?          

51- Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin Feshinden Önce Diğer Tarafa Kaç Gün Önceden İhbarda Bulunulur?       

52- İhbar Tazminatının Hesaplanmasında Hangi Ücret Esas  Alınır?    

53- Kötü Niyet Tazminatı Nedir?      

D-  TAKIM SÖZLEŞMESİ    

54- Takım Sözleşmesi Nedir?         

55- Takım Klavuzu İşçinin Aracılık Vb Faaliyetleri Sebebiyle Takıma Dahil İşçilerin Ücretlerinden Takım Klavuzu İçin Çeşitli Kesintiler Yapılabilir Mi? 

56- Takım Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılması Zorunlu Mudur?      

E- TAM SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ    

57- Tam Süreli İş Sözleşmesi Nedir?           

F- KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 

58- Kısmi Süreli İş Sözleşmesi Nedir?         

59- Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçi  Tam Süreli Çalışan İşçilere Göre Farklı Bir İşleme Tabi Tutulabilir Mi?  

60- Kısmi Süreli İş Sözleşmesine Göre Çalışan İşçiler Bölünebilir  Haklardan Nasıl Yararlanırlar?        

61- Kısmi Süreli Çalışma İlişkisi İşçi İle Birden Çok İşveren Arasında Kurulabilir Mi?  

62- Kısmi Süreli Çalışan İşçinin Sigorta Primi Nasıl Hesap Edilir?       

63- Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçiler Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yapabilirler Mi?    

G- ÇAĞRI ÜZERİNE  ÇALIŞMA İŞ SÖZLEŞMESİ     

64- Çağrı Üzerine  Çalışma İş Sözleşmesi  Nedir?    

65- Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesinde  Çalışma Süresi Belirlenmediği Takdirde İşçinin Haftalık Çalışma Süresi Ne Kadar Olduğu Kabul Edilir?         

66- Çağrı Üzerine Çalıştırılmak İçin Belirlenen Sürede İşçi Çalıştırılmazsa Ücrete Hak Kazanır Mı?      

67- İşveren, İşçinin Çalışacağı Zamandan En Az Kaç Gün Önce Çalışması İçin Çağrı Yapmak Zorundadır?      

68- Çağrı Üzerine İş Sözleşmesinde  Günlük Çalışma Süresi Kararlaştırılmamış İse İşveren Her Çağrıda İşçiyi Ne Kadar Süre Çalıştırmak Zorundadır? 

69- Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?         

70- Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi Kurallarına Uymayan İşveren Hakkında Yaptırım Uygulanır Mı?         

H- ÖDÜNÇ (GEÇİCİ) İŞ İLİŞKİSİ   

71- Ödünç (Geçici) İş İlişkisi Nedir?

72- Geçici İş İlişkisine Gereksinim Neden Doğmuştur?         

73- Geçici İş İlişkisi Nasıl Kurulur?  

74- Geçici İş İlişkisinin Süresi Ne Kadardır? 

75- Geçici İş İlişkisi Kurulan İşverenler Hangi Konularda Tek Başlarına Yükümlülükleri Devam Eder?  

76- Geçici İş İlişkisi Kurulan İşverenler İşçinin Hangi Haklarına Karşı Birlikte Sorumludurlar? 

77- Hangi İşlerde Geçici İş İlişkisi Gerçekleşmez?    

78- İşçiyi Geçici Olarak Devralan İşveren Grev Ve Lokavt Aşamasına Gelen Bir Toplu İş Uyuşmazlığının Tarafı İse, İşçi Grev Ve Lokavtın Uygulanması Sırasında Çalıştırılır Mı? 

79- Geçici İş İlişkisine İlişkin Yükümlülüklere Uymamanın Yaptırımı Nedir?    

 

III- İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESH EDİLMESİ      

A- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESH EDİLMESİ      

80- İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Derhal Feshi Ne Demektir?       

81- İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Fesh Etmesini Gerektirecek Sağlık Sebepleri Nelerdir?      

82- İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Fesh Etmesini Gerektirecek Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri Nelerdir?           

83- İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Fesh Etmesini Gerektirecek Zorlayıcı Sebepleri Nelerdir?   

B- İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE FESH EDİLMESİ            

84- İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Derhal Feshi Ne Demektir? 

85- İşvenin İş Sözleşmesini Derhal Fesh Etmesini Gerektirecek Sağlık Sebepleri Nelerdir?     

86- İşçinin İş Sözleşmesini Derhal Fesh Etmesini Gerektirecek Ahlak Ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller Ve Benzerleri Nelerdir?           

87- İşverenin İş Sözleşmesini Derhal Fesh Etmesini Gerektirecek Zorlayıcı Sebepleri Nelerdir?          

88- İşçinin Gözaltına Alınması Veya Tutukluluğu Sebebiyle İş Sözleşmesi Derhal Ne Zaman Fesh Edilir?          

89- 4857 Sayılı Kanunun 25/II (G) Maddesinde Ay Kavramı Takvim Ayı Mıdır?           

90- 4857 Sayılı Kanunun 25/II (H) Maddesinde Belirtilen Hususlarla İlgili İşveren Tarafından Derhal Feshi Nasıl Yapılır?

91- 4857 Sayılı Kanunun 25/II (I) Maddesinde Belirtilen Hususlarla İlgili İşveren Tarafından Derhal Feshi Nasıl Yapılır?

C- ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ       

92- İşveren, İş Sözleşmesiyle Veya İş Sözleşmesinin Eki Niteliğindeki Personel Yönetmeliği Ve Benzeri Kaynaklar Ya Da İşyeri Uygulamasıyla Oluşan Çalışma Koşullarında Esaslı Bir Değişikliği Nasıl Yapabilir?      

93- İşçi Ve İşveren Aralarında Anlaşarak Çalışma Koşullarını Değiştirebilirler Mi?      

94- Çalışma Koşullarında Değişiklik Geçmişe Etkili Olarak Yürürlüğe Konulabilir Mi?   

95- Geçerli Bir Neden Olmaksızın Çalışma Koşullarında İşveren Tarafından İş Sözleşmesine Aykırı Olarak Değişiklik Yapılması Ve İşçinin Değişikliği Kabul Etmemesi Nedeniyle İş Sözleşmesinin Fesh Edilmesinde İşçi İhbar Ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilir Mi?   

96- Çalışma Koşullarında Geçerli Bir Neden Olmaksızın İşverenin İş Sözleşmesine Aykırı Değişikliğini Kabul Etmeyerek İş Sözleşmesini Tek Taraflı Fesh Eden İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanır Mı?          

97- İşveren Veya İşçinin İş Sözleşmesini Fesih Hakkını Kullanma Süresi Nedir?         

98- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Feshinde Usule Uyulmamasının Sonucu Nedir?     

99- Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Feshinde Usule Uyulmamasının Sonucu Nedir?       

100- İş Sözleşmesi Fesh Edilen İşçilere İş Kanununa Göre Hangi Haklarının Ödenmesi  Gerekir?        

101- İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Haksız Olarak Fesh Edilen İşçilere İş Kanununa Göre Hangi Tazminatların  Ödenmesi  Gerekir?          

102- İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Haksız Olarak Fesh Edilen İşçilere 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Göre Hangi Ödeme Yapılır? 

103- İşsizlik Sigortası Almak İçin İşçinin Kaç Gün İçerisinde Nereye Başvurması Gerekir?      

104- İş Sözleşmesi İşveren Tarafından Haksız Olarak Veya İşçi Tarafından Haklı Olarak Fesh Edilmesi Durumunda İşçi Yasal Haklarını Almak Üzere Hangi Kurumlara Başvurması Gerekir?     

105- Ücret Ve Tazminatlarda Zaman  Aşımı Süresi Ne Kadardır?       

IV- KIDEM TAZMİNATI           

106- Kıdem Tazminatına Hak Kazanabilmenin Koşulları Nelerdir?      

107- Kıdem Tazminatının Hesaplanmasına Esas Alınacak Kıdem Nasıl Hesaplanır?      

108- Aynı Kıdem Süresi İçin Birden Fazla Kıdem Tazminatı Ve İkramiye Ödenir Mi?   

109- Kıdem Tazminatının Hesaplanmasına Esas Alınacak Ücret Hangi Ücrettir?           

V- YENİ İŞ ARAMA İZNİ         

110- Yeni İş Arama İzni Nedir?       

111- Yeni İş Arama İzni Süresi Ne Kadardır Ve Nasıl Kullanılır?         

112- Yeni İş Arama İzni Verilmemesinin Sonuçları Nelerdir? 

113- İşçinin İhbar Ücreti Peşin Ödenerek İş Sözleşmesi Fesh Edilmişse İşçi Bu Durumda Yeni İş Arama İzni Ücreti İsteyebilir Mi?      

114- İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Feshedilmesi Halinde Yeni İş Arama İzni İle Yıllık Ücretli İzin  Süresi İç İçe Geçebilir Mi?     

VI- İŞYERİ DEVRİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİLERİ  

115- İşçi,  İşyeri Devrinden Sonra İş Sözleşmesi İle  Bağlı Mıdır?     

116- İşyeri Devrinde İşverenlerin  İşçilerle Yapılmış İş Sözleşmesine Bağlılığı Devam Eder Mi?          

117- İşyeri Devrinin İş Sözleşmelerine Etkisi Var Mıdır?       

118- İşyeri Devrinde İşçi Devir Konusunda Bilgilendirilir Mi?             


 

VII- İŞ KANUNUNA GÖRE  BAZI ÖZELLİKLİ İŞ SÖZLEŞMELERİ         

119- Denkleştirme Esasına Göre Çalışma  nedir?     

120- Denkleştirme Süresi Ne Kadardır?       

121- Denkleştirme  Esasına Göre Çalışma Yükümlülüklerine Uymamanın Yaptırımı Nedir?      

122- İşyeri Hekimliği Sözleşmesi  Nasıl Yapılır?        

123- İşyeri Hekimliği Sözleşmesinin Fesh Edilmesi Durumunda Durum Kaç Gün İçerisinde Nereye Bildirilir?    

124- İşyeri Hekimi Çalıştırma Yükümlülüğüne Aykırı Davranmanın Yaptırımı Nedir?    

125- İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?           

126- İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesinin Fesh Edilmesi Durumunda Durum Kaç Gün İçerisinde Nereye Bildirilir?       

127- İş Güvenliği  Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğüne Aykırı Davranmanın Yaptırımı Nedir?     

128- İş Güvencesi Nedir?   

129- 4857 Sayılı İş Kanunun Hangi Hükümleri İş Güvencesini Düzenlemiştir? 

130- Hangi İşyerleri İş Güvencesi Kapsamındadır?   

131- Tarım İşkolunda 30 İşçi Sayısı Ölçütü Esas Alınabilir Mi?           

132- İş Güvencesine Esas Teşkil Eden 30 Sayısı Hangi Tarih Esas Alınarak Tespit Edilir?        

133- İşçi Yönünden İşçinin İş Güvencesi Kapsamında Olabilmesinin Koşulları Nelerdir?          

IX- İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA BULUNAN İŞÇİLERİN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESH EDİLMESİ VE SONUÇLARI      

134- İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshinde Uyulması Gereken  Kurallar Nelerdir?         

135- Fesih Bildirimine Dava Açma Süresi Ne Kadardır?        

136- Fesih Bildiriminin Geçerli Bir Sebebe Dayanmadığının İspatı Kime Aittir?

137- İşe İade Davası Mahkemeler Tarafından Kaç Gün İçerisinde Sonuçlandırılması Gerekir? 

138- İşe İade Davasının Temyiz Edilmesi Durumunda Kaç Gün İçerisinde Sonuçlandırılır?      

139- Mahkeme İşe İade Kararı Verirse İşçinin Kaç Gün İçerisinde İşe Başlaması Gerekir?     

140- Mahkemenin İşe İade Kararına Rağmen İşçi İşbaşı Yapmazsa Sonuç Nasıl Gerçekleşir?

141- Mahkemenin İşe İade Kararını İşveren Kaç Gün İçerisinde Uygulamak Zorundadır?       

142- Mahkemenin İşe İade Kararına Rağmen İşçiyi İşveren İşe Başlatmazsa Sonuç Nasıl Gerçekleşir?           

143- Dört Aylık Ücretin Hesaplanması Giydirilmiş Ücret Üzerinden Mi Yapılır? 

144- İşçinin İşyerinde İşe Başlaması Durumunda Daha Önce Yapılan Ödemeler Mahsup Edilir Mi?       

145- Çalışılmış Gibi Sayılan Dört Aylık Sürenin Sigorta Primi Ödenir Mi?        

146- Dört Aylık Süreye İlişkin Prim Belgeleri Ne Kadar Süre İçerisinde Kuruma Verilmesi Gerekir      

147- İşçinin Dört Aylık Ücretine Gecikme Faizi Uygulanabilir Mi?       

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

5953 SAYILI BASIN İŞ KANUNUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMESİ

 

148- Gazeteci Kimdir?        

149- İşveren İle Gazeteci Arasında Yazılı İş Sözleşmesi Yapılması Zorunlu Mudur?     

150- İşveren İle Gazeteci Arasında Yazılı İş Sözleşmesi Yapılmamasının Yaptırımı Nedir?       

151- Belirsiz Süreli Hizmet Akti Derhal Fesh Edilebilir Mi?     

152- Gazetecilere Kıdem Tazminatı Ödenebilmesi İçin En Az Hizmet Süresi Nekadar Olmalıdır?          

153- Gazetecilere Verilecek İhbar Süreleri  Ne Kadar Olmalıdır?       

154- Hizmet Akti Fesh Edilen Gazeteci Kullanmadığı Yıllık İzinlerinin Ücretini Talep Edebilir Mi?

155- Bir Defa Kıdem Tazminatı Alan Gazetecinin Kıdemi  Nasıl Hesaplanır?    

156- İşverenin Maddi İmkansızlık Sebebiyle Gazetecinin Tazminatını Bir Defada Ödeyememesi Halinde Taksitle Ödeme Yapılabilir Mi?  

157- Gazeteciler İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanabilirler Mi?   

158- İş Sözleşmesi  Gazeteci Tarafından Nasıl Fesh Edilebilir?          

159- Yazılı İhbar Mühletleri Mukavele İle Artırılabilir Mi?       

160- Gazeteciler En Fazla Kaç Gün Süreyle Deneme Süreli Olarak Çalıştırılabilirler?   

161- Deneme Süresi Sonunda Gazeteci İle İş Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılması  Zorunlu Mudur? 

162- Gazeteci İhbar Mühletini Beklemeden Hizmet Akdini Hangi Koşullarda Fesh Edebilir?      

163- Gazetecinin Uğradığı Hastalık Sebebiyle İş Akdi İşveren Tarafından Feshedilebilir Mi?     

164- İşverenle Yaptığı Mukavelede Aksi Zikredilmediği Takdirde  Basınla Alakası Olsun Veya Olmasın, Gazeteci Başka Bir İş Yapabilir Mi?    

165- Mukavele Müddeti Sona Ermeden Evvel Kendisine Atfedilebilecek Bir Kusuru Olmaksızın İşine Son Verilen Gazeteciye Peşin Almış Olduğu Ücretin Henüz İşlememiş Bulunan Kısmını İade Etmek Zorunda Mıdır?

166- Mukavele Dışı Yazılar İçin Gazeteci Ayrıca Ücrete Hak Kazanır Mı?        

167- Silah Altında Bulunduğu Müddetçe Gazetecinin İş Akdi, İşveren Tarafından Feshedilebilir Mi?      

168- Gazeteci İle İşveren Arasındaki Mukavelenin Süresi Askerlik Süresi İçerisinde Sona Eriyorsa Askerlik Süresi İçerisinde Gazeteciye Ücret Ödenir Mi?     

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMESİ

 

169- Kimlere Gemi Adamı Denir?    

170- İşveren İle Gemi Adamları Arasında Hizmet Akitleri Yazılı Olarak Mı Yapılır?       

171- Gemi Adamları İle Hangi Durumlarda Hizmet Akti Yapılmaz      

172- Gemi Adamı İle Yapılacak Yazılı Akitte Hangi Hususlar Bulunmalıdır?     

173- Gemia Damları İle Belirli Süre Veya Sefer İçin Akit Yapılabilir Mi?         

174- Gemi Adamları İle Belirli Süre Veya Sefer İçin Akit Yapıldığı Durumlarda Akit Süresinin Uzaması Mümkün Müdür?           

175- Deniz İş Kanununa Göre Deneme Süresi Ne Kadardır?

176- Gemi Adamı İle Hizmet Akti Yapılmamasının Yaptırımı Nedir?    

177- Gemi Adamıyla İşveren Veya İşveren Vekili Arasında Yapılacak Hizmet Akitlerinden Resim Ve Harç Alınır Mı?      

178- Gemi Adamlarında Deneme Süresi Ne Kadardır?          

179- İşinden Ayrılan Gemi Adamına Çalışma Belgesi Verilir Mi?        

180- Süresi Belirli Olan Veya Olmayan Yahut Da Sefer Üzerine Yapılan Hizmet Akti: İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Hangi Hallerde Bildirimsiz Fesh Edilebilir?          

181- Süresi Belirli Olan Veya Olmayan Yahut Da Sefer Üzerine Yapılan Hizmet Akti: Gemi Adamı Tarafından Hangi Hallerde Bildirimsiz Fesh Edilebilir?         

182- Süresi Belirli Olan Veya Olmayan Yahut Da Sefer Üzerine Yapılan Hizmet Akti: İşveren, İşveren Vekili Veya Gemi Adamı Tarafından Hangi Hallerde Bildirimsiz Fesh Edilebilir?      

183- Gemi Adamının Hizmet Akti Hangi Hallerde Kendiliğinden Sona Erer?     


 

184- İşveren, İşveren Vekili Ve Gemi Adamının Fesih Hakkını Kullanma Süresi Ne Kadardır?  

185- Süresi Belirsiz Hizmet Akti Gemi Adamının İşe Alınmasından İtibaren Ne Kadar Süreyle Fesh Edilemez?  

186- Süresi Belirsiz Hizmet Aktinin Fesh Edilmesinde İhbar Süresi Ne Kadardır?        

187- Bildirme Şartına Uymayan Taraf, Diğer Tarafa Tazminat Öder Mi?         

188- Hizmet Aktini Bozma Hakkının Kötüye Kullanan İşveren Ayrıca Tazminat Öder Mi?         

189- Hizmet Akti Fesihleri Ne Zaman Yürürlüğe Girer?         

190- Hizmet Aktinin İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Feshedilmesi Halinde Sebepleri İle Birlikte Gemi Adamına Yazılı Olarak Bildirilmesi Gerekir Mi?  

191- Geminin Türk Bayrağını Taşıma Hakkı Bulunduğu Sürece Mülkiyetin Kısmen Veya Tamamen Herhangi Bir Şahsa Geçmesi Hizmet Aktinin Feshini Gerektirir Mi?    

192- İşveren Hizmet Aktinde Başka Hüküm Yoksa, Geminin Bağlama Limanına İade Etmek Ve Gemiadamının İadeye İlişkin Ve Durumuna Uygun Yol, İaşe Ve Sair Zaruri Masraflarını Karşılamak Veya Ödemek Zorunda Mıdır?        

193- Yabancı Gemiadamiyle Yapılan Hizmet Aktinde Ayrı Bir Hüküm Yoksa, İşveren Veya İşveren Vekilinin Yabancı Gemiadamını İkametgahının Bulunduğu Mahal Limanına İade Etme Zorunluluğu Var Mıdır?           

194- Hizmet Aktinin Herhangi Bir Türk Limanında Feshi Halinde Akitte Başka Hüküm Yoksa, Gemiadamının İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından 21. Maddedeki Ölçüler İçinde Bağlama Limanına İadesi Zorunlu Mudur?

195- İade Zorunluluğuna Uymamanın Hukuki Sonuçları Nelerdir?      

196- İşveren Veya İşveren Vekilinin Gemi Adamını Yurda İade Zorunluluğu Hangi Hallerde Kalkar?    

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

625 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMESİ

 

197- Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Müdür, Diğer Yönetici Ve Öğretmenler İle Kurumların Kurucuları Veya Kurucular Temsilcisi Arasında Hizmet Akdi  Ne Kadar Süreli Ve Nasıl Yapılır?          

198- Yazılı Sözleşmede Hangi Hususlar Yer Almalıdır?          

199- Süresi Öğretim Yılı İçinde Sona Eren Sözleşmeler Yenilenebilir Mi?        


 

200- Özel Okullarda Yöneticilik Ve Eğitim-Öğretim Hizmeti Yapanlara Kıdemlerine Göre (Emekliler Hariç) Ücretleri Asgari Düzeyde Nasıl Tespit Edilir?      

201- Özel Okul Öğretmen Ve Personeline Sosyal Yardım Ödemesi Yapılır Mı? 

202- Sosyal Yardım Kapsamındaki Ek Ödemelerden Vergi Kesilir Mi?

203- Özel Öğretim Kurumlarındaki Birim Ek Ders Ücreti Miktarı Nasıl Tespit Edilir?     

204- Yönetici Ve Öğretmenlere Yazılı Sözleşmede Kararlaştırılan Ücret Ne Zaman Ödenir?     

205- Sözleşmesi Yürürlükte Olan Yönetici Ve Öğretmenlerden Yetersizliği Veya Hizmete Devamında Sakınca Görülenlerin Bakanlıkça Verilmiş Olan Çalışma İzinleri İptal Edilebilir Mi?       

206- Özel Öğretim Kurumunun Teftiş Ve Denetlemesi Sırasında, Zaruret Görülen Durumlarda Milli Eğitim Bakanlığı O Kurumun Müdürü Ve Öğretmenlerine İşten El Çektirebilir Mi?      

 

ALTINCI BÖLÜM

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNUNDA İŞ (ÇIRAKLIK) SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMESİ

 

207- Çırak Kimdir?            

208- Aday Çırak Kimdir?    

209- Veli Kimdir?   

210- Çıraklık Sözleşmesi Kimler Arasında Yapılır?    

211- Çırakların Ücreti Nasıl Tespit Edilir?     

212- Çırakların Ücreti En Az Ne Kadar Olmalıdır?     

213- Aday Çırak Ve Çırak’a Ödenecek Ücretlerden Vergi Kesintisi Yapılır Mı?

214- İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarından İşyerinin Kusuru Halinde İşveren Sorumlu Tutulabilir Mi? 

215- Aday Çırak Ve Çırak Hakkında Hangi Sigorta Kolları Uygulanır?            

216- Aday Çırak Ve Çırakların Sigorta Primleri Kim Tarafından Ödenir?        

217- Aday Çırak, Çırak Ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler Hakkında 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Hangi Hükümleri Uygulanmaz   

218- Çıraklar Hakkında 4857 Sayılı İş Kanunu Uygulanır Mı?

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ ÖZET YARGI KARARLARI

 

İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ ÖZET YARGI KARARLARI

İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ   

EK:1 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi (Kapıcı İçin)        

Ek:2 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi (Kapıcı, Bekçi vb İçin)      

Ek:3 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi (Teknik Elamanlar İçin Düzenlenebilir)      

Ek-4 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi (Şoför İçin Bu Sözleşme Düzenlenebilir)    

Ek-5 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi  (Deniz İş Kanununa Tabi Olmayan Gemide Çalışanlar İçin Bu Sözleşme Düzenlenebilir)          

Ek-6 Belirli Süreli İş Sözleşmesi  (Örnek Kapıcılar İçin)        

Ek-7 Deneme Süreli İş Sözleşmesi (Örnek Kapıcı İçin)         

Ek-8 Takım Sözleşmesi      

Ek-9 Denkleştirme Esasına Göre Çalışma (İş) Sözleşmesi (Örnek kapıcı için)

Ek-10 İşverenin İşçiyi Ödünç Vermek İstediğine İlişkin İşçiye Yazdığı Yazı    

Ek-11 İşverenin İşçiyi Geçici (Ödünç) İş İlişkisi Çerçevesinde Başka Bir İşverene Gönderdiğine İlişkin Yazı    

Ek-12 Ödünç Verilecek Olan İşçinin Ödünç Verilmeye Muvafakat Yazısı         

Ek-13 Ödünç Alan İşveren İle Ödünç Veren İşveren Arasında Yapılacak Geçici İş Sözleşmesi Örneği  

Ek-14 Ödünç Alan İşveren İle Ödünç Alınan İşçi Arasında Yapılacak Geçici İş İlişkisi Sözleşmesi         

Ek-15 Süresi Bir Yıldan Az Süren İşlerde İş Sözleşmesi Yapılmadığı Durumlarda İşveren Tarafından İşçiye Verilecek Olan Ve İşçinin Genel Çalışma Koşullarını Belirtir Belge 

Ek-16 Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi 

Ek-17 Yurt Dışı İş Sözleşmesi         

Ek-18 İşçiye Ücret Kesme Cezası Verilmesine İlişkin İşçiye Yazılan Yazı Örneği         

Ek-19 İşçiden Savunma Alma Yazısı Örneği 

Ek-20 İşçinin Fazla Çalışma Yapmaya Onay Verdiğine İlişkin Yazı     

Ek-21 İşçinin Yapmış Olduğu Fazla Çalışma/Fazla Sürelerle Çalışmayı                                       Serbest Zaman Olarak Kullanmak İstediğine İlişkin Yazı         

Ek -22  İşçinin Fazla Sürelerle Çalışma Yapmaya Onay Verdiğine İlişkin Yazı 

Ek-23 İşçinin Telafi Çalışması İle Gidermek Koşulu İle İşverenden İzin Talep Yazısı   

Ek-24 İşveren Tarafından İşçiye İzin Verildiğine Ve Telafi Çalışması Yaptırılacağına İlişkin Yazı          

Ek-25 İşyerinde Faaliyetin Belirli Bir Süre Tamamen Durdurulduğunu Bildiren Yazı Örneği      

Ek-26 Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulduğu Konusunda İlgili Sendikaya Yazılacak Yazı         

Ek-27 İşyerinde Faaliyetin Durdurulduğuna İlişkin  İlan Örneği         

Ek-28 Yüzdelere İlişkin Hesap Pusulalarının Genel Toplamını Gösteren Tutanak         

Ek-29 İşyeri Hekimliği Sözleşmesi  

Ek-30 İşyeri  Hekiminin Sözleşmesinin Fesh Edilmesinde Yapılacak Bildirim Örneği    

Ek-31 İş Güvenliği Uzmanlığı  Sözleşmesi    

Ek-32 İş Güvenliği Uzmanının Sözleşmesinin Fesh Edilmesinde Yapılacak Bildirim Örneği        

Ek-33 İşçinin Kendi İsteği İle İşten Ayrılması Durumunda  İşverene Vermesi Gereken Belge Örneği   

Ek-34 İşçinin İş Arama İznini Toplu Olarak Kullanma İsteğine İlişkin Dilekçe Örneği  

Ek-35 Çalışma Belgesi       

Ek-36 İşçiye İhbar (Süresi) Öneli Verilmesine İlişkin Yazı Örneği      

Ek-37 Gazeteci İle Yapılacak İş Sözleşmesi 

Ek-38 Gemi Adamı İle Yapılacak Belirsiz Süreli Hizmet Akti  

Ek-39 Özel Öğretim Kurumlarında Görev Alan Öğretim Elemanlarına Mahsus İş Sözleşmesi    

Ek-40 Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi       

Ek-41 Profesyonel Futbolcu Geçici Transfer Sözleşmesi        

Ek-42 Çıraklık Sözleşmesi  

Ek-43 Mevsimlik İşçilerin İşe Davet Edileceklerine Dair  Yazı Örneği 

Ek-44 Mevsimlik İşçilerin İşe Davet Yazısı   

Ek-45 İş Sözleşmesinin Feshedilmesine İlişkin Yazı Örneği   

Ek-46 İşçiye Yapılacak Uyarıya İlişkin Yazı Örneği   

Ek-47 Kıdem Tazminatı Sorumluluğu Hakkında İşçileri Bilgilendirme Yazısı    

Ek-48 İşçinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne Vereceği Dilekçe Örneği       

Ek-49 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Bölge Müdürlükleri ve Bağlı İller           

Ek-50 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüklerinin Adresleri, Telefon, Faks Numaraları ile E-Posta Adresleri        

Ek-51 Türkiye İş-Kurumu İlgili Üniteleri, Adres ve İrtibat Fax/Telefonları       

Ek-52 İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ MEVZUAT (4857 SAYILI İŞ KANUNU)         

BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDAKİ KANUN 

DENİZ İŞ KANUNU 

625  SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU   

5545 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU  

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU       

818 SAYILI BORÇLAR KANUNU       

1475  SAYILI İŞ KANUNUNUN KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN  HÜKÜMLERİ