ÖNSÖZ   

İÇİNDEKİLER          

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ VE SOSYAL SİGORTALAR HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR

 

 

I-    GENEL İŞ TANIMLARI 

II-  4857 SAYILI YASA ÇEVRESİNDE ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN ESASLARI           

A-   ASIL İŞVEREN - ALT İŞVEREN UYGULAMASI ESASLARI  

B-   ASIL – ALT İŞVEREN ANLAŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE KULLANILAN KRİTERLER               

KONUYA İLİŞKİN BAZI YARGITAY KARARLARI           

III- İŞ HUKUKU AÇISINDAN GEÇİCİ İŞÇİ KAVRAMI   

A-   GEÇİCİ İŞÇİ - DAİMİ İŞÇİ - BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ     

B-   SİGORTALILIK AÇISINDAN GEÇİCİ İŞÇİ              

C-  KAMUDAKİ GEÇİCİ İŞÇİ UYGULAMASI

D-  GEÇİCİ İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE MEVSİMLİK İŞÇİ KAVRAMI  

IV- HİZMET AKDİ VE UYGULAMA ESASLARI 

A-   HİZMET AKDİ VE UNSURLARI              

B-   BAĞIMLILIK UNSURU VE EVRİMİ         

C-  İŞ SÖZLEŞMELERİNDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR           

D-  İŞ SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SÖZLEŞME TÜRLERİ İLE FARKLARI    

E-   İŞ SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞART   

F-   İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ     

1-   Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri             

2-   Belirli ve Belirsiz Süreli Hizmet Akitleri        

3-   Kısmi Süreli İş Sözleşmesi            

4-   Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi

5-   Deneme Süreli İş Sözleşmesi        

6-   Takım Sözleşmeleri          

7-   İşçinin Askerlik Ödevinden Dolayı İş Sözleşmesinin Askıya Alınması    

KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI     

ELEMAN İSTEK FORMU     

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

I-    4857 SAYILI YASA KAPSAMINDA GENEL İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ          

A-   İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ       

B-   İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ            

1-   İş Sözleşmesi Yapma Yükümlülüğü             

2-   Toplu İşçi Çıkarma Bildirimi Yapma Yükümlülüğü     

3-   İşverenin İşçiye Çalışma Belgesi Verme Yükümlülüğü             

C-  İŞVERENİN -4857 SAYILI KANUNDAN DOĞAN- ÜCRETLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

D-  İŞVERENİN İŞİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ   

1-   İşverenin Fazla Çalışmaya İlişkin Yükümlülükleri      

E-   İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ           

1-   İşverenin İş Kazalarına İlişkin Yükümlülüğü              

2-   İşverence İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında İlave Tesis Açma Yükümlülükleri

a-   İşverenin Sağlık Birimi Oluşturma Yükümlülüğü 

b-   İşverenin Emzirme Odası ve Kreş Açma ve Buna Dair İstihdam Zorunluluğu 

3-   İşverenin Yapı İşlerinde İş Güvenliğine Özgü Bildirim Zorunluluğu      

F-   İŞVERENİN İŞYERİNİN KAPANIŞ BİLDİRİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ           

G-  İŞVERENİN DENETİM VE TEFTİŞLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ    

II-  4857 SAYILI YASA KAPSAMINDA İŞVERENLERİN İSTİHDAMA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ       

A-   İŞE ALMA ZORUNLULUKLARI               

1-   Yeniden İşe Alma Zorunlulukları   

a-   İş Sözleşmesi Sona Ermişlerin Yeniden İşe Alınma Zorunluluğu      

b-   Malulen Ayrılanlardan Malullüğü Giderilenleri Tekrar İşe alma Zorunluluğu  

c-   Askerlik Nedeniyle Ayrılanların İşe Alınma Zorunluluğu    

d-   Sendika Yöneticiliği Nedeniyle İşten Ayrılanların Tekrar İşe Alınma Zorunluluğu        

B-   ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUKLARI         

1-   Sakat ve Eski Hükümlü ile Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu        

a-   Zorunlu Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdam Miktarının Hesaplama Yöntemi        

b-   Zorunlu Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İşe Almada Kurum Aracılığı Zorunluluğu      

c-   İşyerlerinde Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İşe Alım Yöntemi          

d-   İşyerinde Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru Çalıştırma Esasları               

da- İşyerinde Özürlüler

db- İşyerinde Eski hükümlüler      

dc- İşyerinde Terör Mağduru Maluller        

e-   İşyerinde Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru Çalıştırılmasına İlişkin Teşvikler        

f-    İşyerinde Özürlü, Eski Hükümlü, Terör Mağduru Çalıştırılmasına İlişkin Yaptırımlar     

2-   Sağlık Personeli İstihdamı Yükümlülüğü    

a-   İşyeri Hekimi İstihdamı             

aa- İşyeri Hekiminin Görevleri      

ab- İşyeri Hekiminin Yetkileri        

ac- İşyeri Hekiminin Sorumlulukları             

b-   İşyeri Hemşiresi veya Sağlık Memuru İstihdamı   

3-   İş Güvenliği Uzmanı, Mühendisi ve Teknikeri Çalıştırma Zorunluluğu   

a-   İş Güvenliği Uzmanının Görevleri           

b-   İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri             

c-   İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları 

C-  DİĞER ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUKLARI             

1-   Kadınlarla İlgili İstihdam Zorunlulukları      

2-   Çocuk ve Genç İşçilerle İlgili İstihdam Zorunlulukları              

III- İŞVERENLERİN 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE 01.01.2007 TARİHİNDEN SONRA 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDAN KAYNAKLANAN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ            

A-   İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ   

1-   SSK’ya Başvuru Nasıl ve Hangi Evraklarla Yapılır?   

2-   İşyeri bildiriminin Postadaki Gecikmelerle Kuruma Geç İntikal Etmesinde Ne Gibi Bir Uygulama Yapılır? Geç Bildirim Cezası Ne Kadardır?          

3-   Bildirimin Son Gününün Tatile Rastlaması Durumunda Ne Gibi Bir Uygulama Yapılır?     

B-   İŞVERENİN ÇALIŞTIRDIĞI İŞÇİLERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ      

C-  İŞVERENİN İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ       

D-  İŞVERENİN TEHLİKE SINIF VE DERECELERİNE DOKUNABİLECEK DEĞİŞİKLİKLERİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ   

E-   İŞVERENİN PRİM BELGELERİNİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ             

F-   İŞVERENİN MUAYENE İÇİN BELGE VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ          

G-  İŞVERENİN ÇALIŞMA VE BORÇLANMA BELGELERİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ          

H-  YURTDIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERİN BUNA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ         

1-   Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilmemiş Ülkelerde İş Üstlenen Türk İşverenler             

2-   Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilmiş Ülkelerde İş Üstlenen Türk İşverenler  

İ-    KAMU KURUMLARINA ÖZGÜ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ            

J-   İŞVERENİN ARACILARI VE SİGORTALIYI DEVİR ALANI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ     

K-   İŞVERENİN İŞYERİNİN KAPANIŞINI SSK’YA BİLDİRİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ        

L-   İŞVERENİN DENETİM VE TEFTİŞLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ    

KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI     

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERİLECEK İŞYERİ BİLDİRGESİ    

İŞYERİNİN KAPANIŞININ BİLDİRİLMESİ      

EK: BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE NAKİL DİLEKÇESİ VERİLMESİ  

ÜCRET HESAP PUSULASINDA BULUNMASI GEREKLİ BİLGİLER            

ÜCRET KESME CEZASINA İLİŞKİN İŞÇİYE BİLDİRİM YAZISI  

EK: İŞÇİNİN FAZLA ÇALIŞMA YAPMAYA ONAY VERDİĞİNE İLİŞKİN YAZI ÖRNEĞİ             

EK: İŞÇİNİN YAPMIŞ OLDUĞU FAZLA ÇALIŞMAYI SERBEST ZAMAN OLARAK KULLANMAYI KABUL ETTİĞİNE İLİŞKİN YAZI ÖRNEĞİ  

EK: İŞYERİ HEKİMLİĞİ SÖZLEŞMESİ           

EK: İŞYERİ HEKİMİNİN SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLMESİNDE YAPILACAK BİLDİRİM ÖRNEĞİ      

EK: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SÖZLEŞMESİ             

EK: PERSONEL DURUM ÇİZELGESİ              

EK: TERÖR MAĞDURU TALEP DİLEKÇESİ    

EK: TÜRKİYE İŞ KURUMU’NDAN ÖZÜRLÜ İŞÇİ TALEP DİLEKÇESİ        

EK: TÜRKİYE İŞ KURUMU’NDAN ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ TALEP DİLEKÇESİ           

EK: ÖZÜRLÜ İŞÇİNİN KONTENJANDAN DÜŞÜLMESİ DİLEKÇESİ           

EK: ÖZÜRLÜ /ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİYİ İŞE BAŞLATMAMA YAZISI            

EK: SAKATLIK ÖZEL İNDİRİMİ DİLEKÇESİ  

EK: İŞYERLERİNİN DÜZENLEYECEĞİ SAKATLIK ÖZEL İNDİRİMİ DİLEKÇESİ EKİ BELGE

EK: AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE            

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAKLARA AİT İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU     

EK: SSK UYGULAMASINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTİREN SİGORTA MÜFETTİŞİNDEN EK SÜRE TALEBİNE İLİŞKİN DİLEKÇE              

EK: ÖRNEK İTİRAZ DİLEKÇESİ       

EK: İŞYERİ KAYIT VE BELGELERİNİN İŞYERİNDE İNCELENMESİ TALEBİNE AİT DİLEKÇE ÖRNEĞİ               

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE İŞVERENİN ÇALIŞTIRMA ESASLARI

 

I-    4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİNİN ESASLARI               

A-   ÇALIŞMA SÜRESİ   

1-   Çalışma Süresinden Sayılan ve Sayılmayan Haller    

B-   ÇALIŞMA SÜRESİ UYGULAMALARI      

1-   Denkleştirme Esasına Göre Çalışmada Çalışma Süresi             

2-   Kısmi Süreli Çalışmada Çalışma Süresi       

3-   Telafi Çalışmasında Çalışma Süresi             

4-   Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Süreleri     

a-   Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler         

b-   Fazla ve Fazla Sürelerle Çalışmada Serbest Zaman             

c-   Fazla Çalışma Yaptırılmaması Gerekenler              

d-   Hareketli Vasıtalarda Çalışma Süresi     

e-   Hazırlama Tamamlama Temizleme İşlerinde Çalışma Süresi               

f-    Postalar Halinde İşçi Çalıştırmada Çalışma Süresi Esasları               

C-  DİNLENME SÜRELERİ           

1-   Günlük Dinlenme             

2-   Ara Dinlenmesi 

3-   Hafta Tatili ve Hafta Tatilinde Çalışma Karşılığı          

4-   Genel Tatil ve Çalışılması Hali        

5-   Kadın İşçilerin Analık ve Süt İzni  

D-  ÇALIŞMA SÜRELERİNE AYKIRI ÇALIŞTIRMA DURUMUNDA YAPTIRIM         

II-  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE ESNEK ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE İŞYERLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ       

A-   ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA    

B-   KISMİ SÜRELİ (PART-TİME) ÇALIŞMA 

C-  GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ   

D-  TELAFİ ÇALIŞMASI 

E-   KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ       

F-   BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKİTLERİYLE ÇALIŞTIRMA        

KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI     

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4857 SAYILI YASA ÇEVRESİNDE ÜCRET UNSURU VE UYGULAMA ESASLARI

 

I-    4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA ÜCRET       

A-   BİR İŞ KARŞILIĞI OLMAYAN ÜCRETLER             

B-   ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNDE ÜCRET      

C-  FESİH NEDENİ OLARAK ÜCRET          

II-  ÜCRET ÖDEME UNSURLARI      

A-   ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO ) NEDİR? 

B-   BORDRONUN İŞÇİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE ANLAMI           

C-  BORDRONUN İŞVEREN AÇISINDAN ÖNEMİ VE ANLAMI  

D-  ÜCRET NELERLE ÖDENEBİLİR?          

E-   İŞVERENİN ÖDEME ACZİNE DÜŞMESİ DURUMUNDA ÜCRET GARANTİSİ   

F-   KAMU MAKAMLARININ VE ASIL İŞVERENLERİN İŞÇİNİN ÜCRETİNİ KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

III- ÜCRETLE ALAKALI CEZAİ HÜKÜMLER   

IV- ÜCRETLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ SORULARA CEVAPLAR

KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI     

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE UYGULAMA ESASLARI

 

I-    YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI     

A-   İŞÇİNİN YILLIK İZİN HAKKI NE ZAMAN DOĞAR? BU İZİN HAKKI KAÇ GÜNDÜR?          

B-   YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ HESABINDA ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DURUMLAR  

C-  YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ KULLANMA ZAMANI        

D-  YENİ İŞ KANUNUNA GÖRE YILLIK ÜCRETLİ İZİN EN FAZLA KAÇA BÖLÜNEBİLİR?      

E-   İZNİN UYGULANMASI            

F-   İZİN ÜCRETİ            

G-  YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKININ BAĞLAYICILIĞI 

H-  EMEKLİ OLUP KIDEM TAZMİNATINI ALAN VE DAHA SONRA AYNI YERDE ÇALIŞAN BİR KİŞİ İÇİN YILLIK İZİN SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?  

İ-    KULLANILMAYAN YILLIK İZİN SÜRELERİNİN ÜCRETLERİNİ İŞTEN AYRILMADAN ALMAK MÜMKÜN MÜDÜR?       

J-   İŞTEN AYRILMA HALİNDE KULLANILMAYAN İZİN HAKKI HESABI   

K-   YILLIK İZİN ÜCRETİ HAKKINDA ZAMANAŞIMI    

II-  ASKERLİK HİZMETİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİNE ETKİSİ      

KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI     

EK: YILLIK İZİN TALEP DİLEKÇESİ

 

ALTINCI BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, İŞ KAZASI VE RÜCUAN TAZMİNAT DAVALARI

 

I-    YENİ İŞ KANUNU ÇERÇEVESİNDE YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ESASLARI           

A-   MODERN İŞ GÜVENLİK YÖNETİMİ ANLAYIŞININ İŞ HAYATIMIZA GETİRDİĞİ YENİ KAVRAMLAR               

1-   Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi 

2-   Risk Değerlendirmesi ve Gruplaması           

3-   İş Güvenliği Uzman, Mühendis ve Teknik Elemanları

4-   İşyeri Hekimi     

5-   İşçilerin Bilgilendirmesi  

6-   İşçilerin Katılımının Sağlanması   

7-   İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Eğitim       

B-   İŞVERENLERİN YENİ İŞ KANUNU KAPSAMINDA GETİRİLEN BELLİ BAŞLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ    

1-   Gebe ve Emziren Kadınlarla İlgili Yeni Yönetmelikteki Yeni İş Güvenliği Önlemleri             

2-   İş Güvenliği Önlemlerinin Alınmamasının Yaptırımları              

II-  İŞ KAZALARI VE İŞLETMELERDE BUNA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER          

A-   İŞ KAZASI NEDİR?  

B-   İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

C-  İŞ KAZALARINDA İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

D-  İŞ KAZALARI İLE İLGİLİ İŞÇİ SORUMLULUKLARI

E-   İŞÇİ-İŞVEREN ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ         

F-   ÖRNEK İŞ KAZASI OLAYLARI

G-  İŞ KAZALARI ÖNLEMLERİ      

1-   İş Analizi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler        

2-   İş Talimatı Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler             

3-   Eğitim Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler             

III- 506 VE 5510 SAYILI YASALAR KAPSAMINDA RÜCÛAN TAZMİNAT DAVASI ESASLARI  

A-   İŞVERENİN SORUMLULUĞU VE TESPİTİ            

B-   RÜCÛAN TAZMİNAT DAVALARINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKLİ HUSUSLAR 

C-  BİLİRKİŞİ RAPORLARI            

D-  RÜCÛAN TAZMİNAT DAVALARINDA KAÇINILMAZLIK DURUMU     

E-   TAŞERONLU İŞLERDE SORUMLULUK

F-   GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE RÜCÛAN TAZMİNATA KONU OLABİLECEK OLAYIN SORUMLUSUNUN TESPİTİ   

G-  RÜCÛ TAZMİNATININ MİRASÇILARA RÜCÛ EDİLMESİ    

H-  RÜCÛAN TAZMİNATLARIN İŞLETMELERCE GİDER KAYDEDİLME HUSUSU 

İ-    RÜCÛAN TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI           

KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI     

İŞ KAZASI TUTANAĞI        

İŞYERİ KAZA VE MESLEK  HASTALIĞI  BİLDİRİM FORMU        

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE İŞ GÜVENCESİ ESASLARI

 

I-    İŞ GÜVENCESİ KAVRAMININ GELİŞİMİ VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU ÇEVRESİNDEKİ ESASLARI             

A-   İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI       

1-   Ülkemizde İş Güvencesi 

2-   İş Güvencesinde 4857 Sayılı İş Kanunu’ndan Sonraki Durum

II-  AKDİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİNİN ESASLARI          

A-   4857 SAYILI KANUN İLE “BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ” AÇISINDAN ÖNGÖRÜLEN GEÇERLİ VE GEÇERSİZ ŞARTLAR  

1-   4857 Sayılı Kanun ile “Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin Feshi” Açısından Öngörülen Şartlar         

2-   4857 Sayılı Kanun ile “Belirsiz Süreli İş Sözleşmelerinin Feshi” Açısından Geçersiz Sayılan Şartlar               

B-   4857 SAYILI İŞ YASASINA GÖRE İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH UNSURLARI VE UYGULAMASI  

1-   4857 Sayılı İş Kanunu’nda İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakları         

2-   Sözleşmenin İşveren Tarafından Haklı Nedenle Derhal Fesih Beyanının Usul ve Esasları 

3-   Fesih Beyanına Yönelik Savunma Hakkı     

4-   Haklı Nedenle Fesihte Önemli Noktalar       

C-  İŞVEREN TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ DURUMUNDA İŞÇİNİN İTİRAZ VE SERİ MUHAKEME HAKKI           

D-  GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI        

III- ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARDAKİ İŞÇİLER İÇİN BİR EK GÜVENCE OLARAK İŞ KAYBI TAZMİNATI       

A-   İŞÇİLER İŞ KAYBI TAZMİNATINA NASIL SAHİP OLACAKLAR?         

B-   İŞ KAYBI TAZMİNATININ HESABI         

IV- ASKERLİK HİZMETİNE ÖZGÜ İŞ GÜVENCESİ        

KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI     

EK: İŞÇİLERE GÖNDERİLECEK İŞE DAVET YAZISI ÖRNEĞİ     

EK: MEVSİMLİK İŞÇİLERE GÖNDERİLECEK İŞE DAVET YAZISI ÖRNEĞİ              

EK: İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN BİLDİRİMİ ALMADIĞINDA DÜZENLENECEK TUTANAK

EK: GÖREVİ İHMAL TUTANAĞI VE İŞÇİNİN UYARILMASINA İLİŞKİN TUTANAK    

EK:  İSTİFA HALİNDE DÜZENLENECEK İBRANAME    

EK: İŞÇİNİN İSTİFA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ      

EK: İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLDİĞİNİN İŞÇİYE BİLDİRİLMESİ      

EK: İŞE GELMEME DURUMUNDA İŞÇİNİN İŞYERİNDEKİ EN SON ADRESİNE GÖNDERİLECEK NOTER TEBLİGATI     

İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE İLİŞKİN BİLDİRİMİ ALMADIĞINDA DÜZENLENECEK TUTANAK        

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

TÜM YÖNLERİYLE 4857 SAYILI KANUN ÇEVRESİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ VE

İHBAR TAZMİNATI ESASLARI

 

I-    İHBAR TAZMİNATINA ESAS BİLDİRİM SÜRELERİ

II-  FESİH İHBARINDA ÖNEMLİ NOKTALAR  

III- İHBAR TAZMİNATININ MUHATAPLARI     

IV- YENİ İŞ ARAMA İZNİ - İHBAR TAZMİNATI İLİŞKİSİ              

V-   GEÇERSİZ SEBEPLE FESİH TAZMİNATI – KÖTÜ NİYET TAZMİNATI - İHBAR TAZMİNATI İLİŞKİSİ             

VI- İHBAR TAZMİNATININ HİZMET BİRLEŞTİRMEYE ENGEL OLMA DURUMU       

VII-         TUTUKLULUK SÜRESİ KRİTERİ OLARAK BİLDİRİM SÜRESİ   

VIII- İHBAR TAZMİNATINI ETKİLEYEN BİLDİRİM SÜRESİ İÇİ OLGULAR

IX- İHBAR TAZMİNATININ HESABI  

X-   İHBAR SÜRESİNE İLİŞKİN DİĞER KURALLAR      

XI- FESİHTE FİİLEN KULLANILAN BİR UNSUR OLARAK İBRANAME      

KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI     

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HALİNDE İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI VERİLİP VERİLMEYECEĞİNE İLİŞKİN TABLO     

EK: İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA FORMU             

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

SORU VE CEVAPLARIN IŞIK TUTTUĞU TÜM YÖNLERİYLE KIDEM TAZMİNATI

 

I-    KIDEM TAZMİNATI NEDİR?        

II-  KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA VE TALEP ŞARTLARINA İLİŞKİN SORULARA CEVAPLAR 

III- KIDEM TAZMİNATININ HESABINA İLİŞKİN SORULARA CEVAPLAR  

IV- KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN İHTİLAFLAR VE BUNLARIN ÇÖZÜMLERİNE İLİŞKİN SORULARA CEVAPLAR          

KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI     

 

ONUNUCU BÖLÜM

TÜM YÖNLERİYLE İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASININ ESASLARI

 

I-    İŞSİZLİK SİGORTASININ AMAÇ VE ANLAMI          

II-  İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSAMI         

A-   İŞSİZLİK SİGORTASI KİMLERİ KAPSAR?             

B-   İŞSİZLİK SİGORTASI KİMLERİ KAPSAMAZ?        

III- İŞSİZLİK SİGORTASI YARDIMLARINA HAK KAZANMA ŞARTLARI    

IV- İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ, ÖDENEĞİ VE SAĞLIK YARDIMI            

A-   İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN KESİLECEĞİ HALLER     

1-   Hangi İşleri Reddeden İşçilerin İşsizlik Ödeneği Kesilmez?    

V-   İŞSİZLİK SİGORTASINDA YÜKÜMLÜLÜKLER       

A-   İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMASINDA İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ          

B-   İŞSİZLİK SİGORTASI UYGULAMALARINDA İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ        

VI- İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN HESAPLAMA VE ÖDEME ŞEKLİ      

VII-         İŞSİZLİK SİGORTASINDA CEZA UYGULAMALARI VE BUNLARA İTİRAZ MERCİLERİ          

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

4857, 506 VE 5510 SAYILI YASALAR KAPSAMINDA İDARİ CEZALAR VE

BUNLARA İTİRAZ USULÜ

 

I-    İŞ YAŞAMINDA İDARİ CEZALAR               

A-   4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANAN CEZALAR             

B-   4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANMASI GEREKEN CEZALARA KARŞI İTİRAZ METODU          

C-  SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATINA GÖRE İDARİ CEZALAR          

1-a) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na Uygulanan İdari Para Cezaları               

1-b) 5510 sayılı Kanun ile 506 Sayılı Yasadan farklı olarak Getirilen İdari Cezaları     

2-   506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na ve 5510 Sayılı SSGSS Kanunu’na Göre Uygulanan İdari Para Cezalarına İtiraz Usulü

3-   506 Sayılı ve 5510 Sayılı Kanunlarca Resen Uygulanan İdari Cezalara İtiraz Usulü            

II-  SULH CEZA MAHKEMESİNE BAŞVURU USULÜ    

KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI     

 

SORU VE CEVAPLAR IŞIĞINDA YURT İÇİ TEBLİGAT ESASLARI

 

I-    TEBLİGATIN ANA ESASLARI      

II-  NORMAL TEBLİĞ USÛLLERİ     

III- TEBLİĞE ENGEL HUSUSLAR HALİNDE TEBLİĞ METOTLARI              

IV- TEBLİGATA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER 

KONUYA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI     

GÜNCEL PRATİK BİLGİLER             

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU VE BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ İLGİLİ ADRESLERİ  

KAYNAKÇA          

KAVRAM DİZİN