SENDİKALAR KANUNU'NDAN DOĞAN HAKLARIMIZ  

İÇİNDEKİLER      

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

1-      Sendika Nedir?          

2-      Sendikacılık Nasıl Başlamıştır?              

3-      Sendikacılık Ülkemizde Nasıl Başlamıştır?           

4-      İşçi Kime Denir?        

5-      Emekli Sandığı Kanunu’na Tabi Olmak İşçi Sayılmayı Engeller mi? 

6-      İşveren Kime Denir? 

7-      İşveren Vekili Kime Denir?       

8-      İşyeri Neresidir?        

9-      Eklentiler İşyeri Sayılır mı?      

10-    Konfederasyon Nedir?             

11-    İşçi Sendikaları Nasıl Kurulur?               

12-    İşveren Sendikaları Nasıl Kurulur?        

13-    Kamu İşveren Sendikaları Nasıl Kurulur?             

14-    Aynı İş Kolunda Birden Fazla Sendika Kurulabilir mi?       

15-    Meslek Esasına Göre Sendika Kurulabilir mi?      

16-    İşyeri Esasına Göre Sendika Kurulabilir mi?        

17-    Sendikalar Şube Açabilir mi?  

18-    İşyerinin Girdiği İş Kolunu Kim Tespit Eder?       

19-    İş Kolu Tespitine İtiraz Ne Şekilde Yapılır?          

20-    İşçi Sendikası Kurucusu Olabilmek İçin Hangi Şartlar Aranır?         

21-    İşveren Sendikası Kurucusu Olabilmek İçin Hangi Şartlar Aranır?  

22-    Sendika Kurulmasında İzin Almak Gerekir mi?     

23-    Konfederasyonların Kurulmasında İzin Almak Gerekir mi?

24-    İşçi Sendikaların Kurulmasında Usul Nedir?       

25-    Konfederasyonların Kurulmasında Usul Nedir?  

26-    Sendika Tüzüğünde Hangi Hususlar Yer Alır?     

27-    Konfederasyon Tüzüğünde Hangi Hususlar Yer Alır?        

28-    Sendika Kuruluşu Ne Şekilde İlan Edilir?            

29-    Sendikalar İçin Sicil Tutulur mu?           

30-    Konfederasyon Kuruluşu Ne Şekilde İlan Edilir?

31-    Konfederasyonlar İçin Sicil Tutulur mu?              

32-    Sendikaların, Sendikaların Şubelerinin ve Konfederasyonların Zorunlu Organları Nelerdir?     

33-    Sendika ve Konferedasyonlar Başka Organlar Kurabilirler mi?        

34-    Sendika Zorunlu Organlarına Yedek Üye Seçilir mi?          

35-    Zorunlu Organlara Seçilen Üyelerin Bildirimi Nereye Yapılır?           

36-    Şube Genel Kurulu Seçim Sonuçları Nasıl İlan Edilir?       

37-    Sendikalarda Yönetici Sıfatını Kim Taşır?            

38-    İşveren Sendikalarını Kimler Temsil Eder?           

39-    İşçi Sendika Şubesi Genel Kurulu Kimlerden Oluşur?       

40-    İşçi Sendika Şubesi Genel Kurulu Ne Zaman Delege Esasına Göre Yapılır?  

41-    İşçi Sendika Şubesi Genel Kuruluna Katılacak Delegeler Nasıl Seçilir?         

42-    İşçi Sendika Şubesi Genel Kuruluna Kaç Delege Katılır?  

43-    İşçi Sendikası Genel Kurulu Kimlerden Oluşur? 

44-    İşçi Sendikası Genel Kurulunun Delege Sayısı Kaçtır?     

45-    İşveren Sendikası Genel Kurulu Kimlerden Oluşur?          

46-    İşveren Sendikası Delegelerini Kim Seçer?          

47-    İşveren Sendikası Genel Kurulu Delege Sayısı Kaçtır?      

48-    İşçi Konfederasyonu Genel Kurulu Kaç Delegeden Oluşur?            

49-    İşveren Konfederasyonu Genel Kurulu Kaç Delegeden Oluşur?     

50-    İşveren Konfederasyonu Genel Kurulunda Üye Sendikalar Ne Şekilde Temsil Edilir? 

51-    Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Genel Kurullara Delege Olarak Katılabilir mi?        

52-    Delege Sıfatı Ne Zaman Sona Erer?       

53-    Delege Seçimine İlişkin Sendika Tüzüklerine Kısıtlayıcı Hüküm Konulabilir mi?          

54-    Sendika Genel Kurullarının Görev ve Yetkileri Nelerdir?    

55-    Sendika Şube Genel Kurullarının Görev ve Yetkileri Nelerdir?         

56-    Sendika Şube Genel Kurullarının Mali İbra Yetkisi Var mıdır?          

57-    Sendika İlk Genel Kurulu Ne Zaman Yapılır?       

58-    Konfederasyon İlk Genel Kurulu Ne Zaman Yapılır?          

59-    Sendika Olağan Genel Kurulu Ne Zaman Yapılır?               

60-    Konfederasyon Olağan Genel Kurulu Ne Zaman Yapılır?  

61-    Sendika ve Konfederasyon Olağanüstü Genel Kurulu Ne Zaman Yapılır?     

62-    Sendika ve Konfederasyon Olağanüstü Genel Kuruluna Çağrı Kim Tarafından Yapılır?             

63-    Sendika ve Konfederasyon Faaliyet - Hesap Raporları Ne Şekilde Gönderilir?             

64-    Genel Kurul Toplantı Sayısı Nedir?        

65-    Genel Kurul Toplantında Yeterli Çoğunluk Sağlanamaz İse Ne Olur?             

66-    Genel Kurulda Kimler Oy Kullanamaz?  

67-    Genel Kurulda Oy Kullanımına Sınırlama Getirilebilir mi?  

68-    Genel Kurul Karar Sayısı Nedir?             

69-    Genel Kurul Kararları Kim Tarafından İmzalanır? 

70-    Genel Kurul Ne Şekilde Toplanır?          

71-    Genel Kurullarda Seçim Ne Şekillerde Yapılır?    

72-    Yönetim Kurulları Kaç Üyeden Oluşur? 

73-    Yönetim Kurullarının Görevleri Nelerdir?              

74-    Yönetim Kurulları Ne Şekilde Toplanır?

75-    Disiplin Kurulu Kaç Üyeden Oluşur?     

76-    Disiplin Kurulunun Görevi Nedir?          

77-    Disiplin Kurulu Ne Şekilde Toplanır?    

78-    Denetleme Kurulu Kimlerden Oluşur?   

79-    Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri Nelerdir?             

80-    İşçi Sendikalarına Kimler Üye Olabilir? 

81-    On Altı Yaşını Doldurmamış İşçiler Sendikaya Üye Olabilir mi?        

82-    İşveren Sendikalarına Kimler Üye Olabilir?          

83-    Kimler Sendika Üyesi Olamaz?

84-    Sendikaya Üye Olmak Zorunlumudur?  

85-    Birden Çok Sendikaya Üye Olunabilir mi?            

86-    Yardımcı İşte Çalışan İşçiler Sendikaya Üye Olabilirler mi?               

87-    Sendikaya Nasıl Üye Olunur? 

88-    Sendikaya Üyeliği Kabul Edilmeyen İşçi Ne Şekilde Davranır?        

89-    Sendika Üyeliğine İlişkin İşçiye Belge Verilir mi?

90-    Üye Kaydeden İşçi Sendikası Hangi Kuruma Bildirimde Bulunur?  

91-    İşveren Sendikasına Üyelik Ne Şekilde Olur?      

92-    Üyelik Aidatı Nedir?  

93-    İşçinin Ödeyeceği Aylık Üyelik Aidat Miktarı Nedir?            

94-    Üyelik Aidatı Dışında Başka Bir Aidat Alınır mı?   

95-    İşveren Sendikasında Aylık Üyelik Aidat Miktarı Nedir?     

96-    Sendika Üyeliğinin Devamı ve Askıya Alınma Halleri Nelerdir?         

97-    Sendika Üyeliği Ne Şekilde Sona Erer?

98-    Sendikalar Konfederasyona Üye Olabilir mi?       

99-    Sendikalar Konfederasyondan Çekilebilir mi?     

100-  Sendika ve /veya Konfederasyonlar Birleşebilir mi?           

101-  Uluslararası işçi ve İşveren Kuruluşlarına Üyelik Ne Şekilde Olur?  

102-  İşçi Sendikası ve Konfederasyon Yöneticilerine Sağlanan Güvenceler Nelerdir?        

103-  İşçi Sendikası ve Konfederasyon Yöneticilerine Sağlanan Güvencelerden Kimler Yararlanamaz?            

104-  İşçi Sendikası ve Konfederasyon Yöneticilerine Sağlanan Güvencelerden Başka Kimler Yararlanır?      

105-  İşyeri Sendika Temsilcisine Sağlanan Güvenceler Nelerdir?            

106-  Sendikaya Üye Olup-Olmama Güvencesi Ne Şekilde Düzenlenmiştir?            

107-  Sendikaların Çalışma Yaşamına Yönelik Faaliyetleri Nelerdir?          

108-  Sendikala ve Konfederasyonların Sosyal Faaliyetleri Nelerdir?       

109-  İşyeri Sendika Temsilcisi Ne Şekilde Tayin Edilir?              

110-  İşverene İşyeri Sendika Temsilcisi Hakkında Bilgi Verilir mi?           

111-  İşyeri Sendika Temsilcisinin Görevleri Nelerdir? 

112-  İşyeri Sendika Temsilcisi Görevini Yaparken Nelere Dikkat Etmelidir?            

113-  İşyeri Sendika Temsilcisi Görev Süresi Nedir?    

114-  Üye Olmayanlar Sendika veya Konfederasyonların Faaliyetlerinden Yararlanabilirler mi?          

115-  Sendikalara ve Konfederasyonlara Yasaklanan Faaliyetler Nelerdir?              

116-  Mahalli İdareler ve Milletvekili Seçimlerinde Aday Olan Sendika ve Konfederasyon Yöneticilerinin Görevi Sona Erer mi?   

117-  İşçiler İşveren Kuruluşlarına Üye Olabilir mi?      

118-  İşçi Sendika ve Konfederasyonları İşveren Kuruluşlarına Üye Olabilir mi?    

119-  İşverenler İşçi Sendika ve Konfederasyonlarına Üye Olabilir mi?    

120-  İşveren Kuruluşları İşçi Sendika ve Konfederasyonlarına Üye Olabilir mi?    

121-  İşçi ve İşverenler Dolaylı Yoldan Sendika İle Konfederasyonlara Müdahil Olabilirler mi?           

122-  İşçi veya İşveren Olmak Esnaf Kuruluşlarına Üye Olmaya Engel midir?          

123-  Sendika ve Konfederasyonların Gelirleri Nelerdir?             

124-  Sendika ve Konfederasyonlara Kimler Mali Yardım ve Bağışta Bulunamaz?  

125-  Sendika ve Konfederasyonlar Kimlerden Mali Yardım ve Bağışı Alamaz?       

126-  Sendika ve Konfederasyonlar Taşınır-Taşınmaz Mal Alabilirler mi?  

127-  Konfederasyon, Sendika ve Sendika Şubelerinin Başkanları İle Yöneticileri Ne Şekilde Mal Bildiriminde Bulunurlar?        

128-  Sendika ve Konfederasyonlar Gelirlerini Nerede Muhafaza Ederler?               

129-  Sendika ve Konfederasyonlar Gelirlerini Ne Şekilde Kullanırlar?     

130-  Sendika ve Konfederasyonlarda Görev Alanlara Ne Şekilde Ücret Ödenir?   

131-  Fesih, İnfisah ve Kapatma Halinde Sendika Malları Ne Şekilde Devredilir?    

132- Sendika ve Konfederasyonlarda İdari ve Mali Denetim Ne Şekilde Yapılır?    

133-  Sendika ve Konfederasyonların Düzenlemek Zorunda Olduğu Belgeler Nelerdir?       

134-  Sendika ve Konfederasyonların Düzenleyecekleri Belgelerde Uygulanacak Kurallar Nelerdir?  

135-  Sendika ve Konfederasyonların Bilanço, Hesaplar İle Çalışma Raporunda Hangi Bilgiler Yer Alır?          

136-  Sendika ve Konfederasyonlar Bilanço, Hesaplar İle Çalışma Raporunu Nereye Bildirirler?        

137-  Sendika Seçimleri Ne Şekilde İptal Edilir?           

138-  Sendika, Konfederasyon ve Sendika Şubesi Yönetim Kuruluna Nasıl El Çektirilir?     

139-  Sendika ve Konfederasyonların Tüzük ve Belgelerinde Kanuna Aykırılık Halinde Ne Olur?        

140-  Sendika ve Konfederasyonların Tüzük Değişikliğinde Kanuna Aykırılık Halinde Ne Olur?          

141-  Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetleri Başka Hangi Sebeplerle Durdurulabilir? 

142-  Sendika ve Konfederasyonlara Kayyım Neden Tayin Edilir?             

143-  Sendika ve Konfederasyonlar Hangi Şartların Varlığı Halinde Kapatılır?       

144-  Sendikalar Kanunu’na Göre 2006 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Nelerdir?            

145-  Sendikalar Kanunu’na Göre Uygulanacak Diğer Cezalar Nelerdir?  

146-  İşçi ve İşverenler Hangi İş Kolunda Sendika Kurabilirler?

147-  İşyerinde Yardımcı İşler Hangi İş Kolundan Sayılır?          

148-  İşkoluna Giren İşler Ne Şekilde Belirlenir?           

149-  Her İşkolunda Çalışan, Sendikalara Üye Olan ve Olmayan İşçilerin Sayıları İle Bunların Sendikalara Dağılımı Ne Şekilde İlan Edilir?     

150-  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2006 Ocak Ayına Ait İstatistikleri Ne Şekilde İlan Etmiştir?            

151-  İşçi Sendikalarına Aidat Ne Şekilde Ödenir?        

152-  İşçi Sendikalarına Aidat Ödenmez İse Ne Olur?   

153-  İşe Alınan, Ayrılan ve Çalışması Sona Eren İşçiler Nereye Bildirilir?

154-  İşçi ve İşveren Sendikaları ile Konfederasyonu Hakkında Sendikalar Kanunu Dışında Hangi Kanun Hükümleri Uygulanır?              

155-  Sendikalar Kanunu’nun Uygulanmasından Doğan Uyuşmazlıklarda Çözüm Yeri Neresidir?      

156-  Sendikalar Kanunu İle Düzenlenen Muaflıklar Nelerdir?    

157-  Sendika ve Konfederasyonlara Ait Neler Haciz Edilemez? 

158-  Sendikalar Kanununda Hangi Kanunlar İle Değişiklik Yapılmıştır? 

159-  Ülkemizde ve Dünyada Sendikaların Krizi İle İfade Edilmek İstenilen Nedir? 

160-  Sendikal Hareketin Olağan Sayılan Nitelikleri Nelerdir?     

161-  Genel Sendikal Krizi Ne Şekilde Tanımlayabiliriz?               

162-  İşçi Sendikacılığı Neden Önemlidir?      

163-  Sendikal Hareketin Tarihsel Sorumluluğu Nedir?               

164-  Sendikal Hareketin Ekonomik Fonksiyonu Ne Demektir?  

165-  Sendikal Hareketin Demokratik Temsil Fonksiyonu Ne Demektir?   

166-  Sendikal Hareketin Sosyal Fonksiyonu Ne Demektir?       

167-  İşçi Sendikacılığının Gücünü ve Etkinliğini Neler Belirler?               

168-  İşçi Sendikacılığının Gücünü ve Etkinliğini Olumsuz Yönde Neler Etkilemiştir?           

169-  İşçi Sendikacılığının Güven Kaybının Nedenleri Nelerdir?

170-  Ülkemizde İşgücü Piyasası Nasıl Bir Özelliğe Sahiptir?     

171-  Sendikacılık Hareketlerini Belirleyen Ana Etkenler Nelerdir?            

172-  Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller Nelerdir?       

173-  Sendika Üyeliğinin Azalmasının Nedenleri Nelerdir?          

174-  Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Ne Zaman Kabul Edilmiştir?    

175-  Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 No.lu Sözleşme Ne İçermektedir?             

176-  Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Ne Zaman Kurulmuştur?             

177-  Uluslararası Çalışma Örgütünün (İLO) Amacı Nedir?          

178-  Uluslararası Çalışma Örgütü Ne Şekilde Çalışır? 

179-  Uluslararası Çalışma Örgütünün Faaliyetleri Nelerdir?       

180-  Uluslararası Çalışma Örgütüne Hangi Devletler Üyedir?    

181-  Ülkemiz Tarafından Kabul Edilen Uluslararası Sözleşmeler Nelerdir?              

182-  Uluslararası Çalışma Örgütünün (İLO) Merkezi Nerededir?               

183-  Sendikal Hakların Getirdiği İlkeler Nelerdir?        

184-  Sendika Özgürlüğü İlkesi Ne Demektir?

185-  Sendika Çokluğu İlkesi Ne Demektir?   

186-  Sendikalar Arası Rekabet Neden Oluşur?             

187-  Sendikalar Arası Rekabet Nedir?            

188-  Sendikaların Temel Hedefi Nedir?          

189-  İşçiler Sendikalara Neden Üye Olurlar? 

190-  Sendikal Bağlılığın Üye İşçiler Yönünden Gelişmemesindeki Etken Nedir?   

191-  Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı İle Getirilen Sendikal Haklara İlişkin Hükümler Nelerdir?        

192-  Toplu İşçi Hakları Nelerdir?     

193-  Avrupa Birliğinin Sosyal Konularda Karar Alma Yetkisinin Olduğu Alanlar Nelerdir?   

194-  Çalışma Yaşamına İlişkin Türk Ceza Kanunu İle Getirilen Düzenlemeler Nelerdir?        

195-  2006 Yılında Asgari Ücret ve Yasal Kesintileri Nelerdir?     

196-  2006 Yılında Kıdem Tazminat Tavanı Miktarı Nedir?            

197-  2006 Yılında SSK Sigorta Prim Taban ve Tavanı Miktarı Nedir?        

198-  2006 Yılında İşsizlik Sigortası Prim Miktarı Nedir?              

199-  2006 Yılında Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Miktarı Nedir?    

200-  2006 Yılında 4857 Sayılı İş Kanuna Göre Uygulanacak Para Cezaları Nelerdir?             

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

A-.. SENDİKALAR KANUN TASARISI TASLAĞI.................................................................

B-.. SENDİKALAR KANUN TASARISI TASLAĞI ÖZETLE NELER GETİRMEKTEDİR?....

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

SENDİKALAR KANUNU’NA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

Yargı Kararları (2000 – 2005 Yıllarına Ait 52 Karar)