ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUK SÖZLÜĞÜ

İÇİNDEKİLER

 

 

A

Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri ..................................................................................... 33

Açık İş............................................................................................................................ 33

Açık Kontenjan............................................................................................................... 33

Aday Çırak.................................................................................................................... 33

Adlî Para Cezası............................................................................................................ 33

Ağır Özürlü.................................................................................................................... 34

Ağır ve Tehlikeli İş......................................................................................................... 34

Akademik Yeterlilik Belgesi............................................................................................. 35

Aktif Kayıt....................................................................................................................... 35

Aktüerya........................................................................................................................ 35

Akort Ücret.................................................................................................................... 35

Alerjik Madde................................................................................................................ 35

Alevlenir Madde............................................................................................................ 36

Alt İşveren..................................................................................................................... 36

Analık İzni...................................................................................................................... 36

Analık Sigortası.............................................................................................................. 36

Ara Dinlenmesi.............................................................................................................. 36

Aracı.............................................................................................................................. 37

Aracı Belgesi................................................................................................................. 37

Aracı Sicili...................................................................................................................... 38

Aracılığın Devredilememesi............................................................................................ 38

Araştırma....................................................................................................................... 38

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi........................................................................................ 38

Askeri İşyerleri.............................................................................................................. 39

Asgari İşçilik Oranı......................................................................................................... 39

Asgari Ücret.................................................................................................................. 39

Asgari Ücret Tespit Komisyonu...................................................................................... 39

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası......................................................................... 40

Asbest........................................................................................................................... 41

Asıl İşe Yardımcı İşlerin İş Kolu...................................................................................... 41

Askerlik Borçlanması...................................................................................................... 41

Aşındırıcı Madde............................................................................................................ 41

Avans Ödenmesi........................................................................................................... 42

Aylık.............................................................................................................................. 42

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi.......................................................................................... 42

Ayni Yardım................................................................................................................... 42

 

B

Bağ-Kur........................................................................................................................ 43

Bağımsız Çalışma İzni.................................................................................................... 43

Bağımlı Çalışan Yabancı................................................................................................ 43

Bağımsız Çalışan Yabancı.............................................................................................. 43

Bağımsız İşletme............................................................................................................ 43

Bağlı İşletme.................................................................................................................. 44

Bağlama Limanı............................................................................................................. 45

Bahşiş........................................................................................................................... 45

Bakıma Muhtaç Özürlü................................................................................................... 45

Balıkçı Gemisi................................................................................................................. 45

Başvuru........................................................................................................................ 45

Belgenin İşyeri Kayıtları İle Mutabakatı........................................................................... 45

Belirli Süreli İş Sözleşmesi............................................................................................. 46

Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi........................................................................................... 46

Bilgilendirme İşareti........................................................................................................ 46

Bireysel İş Uyuşmazlığı.................................................................................................. 46

Birinci Derece Sakatlık................................................................................................... 46

Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese................................................................................... 46

Birinci Grup Biyolojik Etkenler........................................................................................ 46

Birlikte İkamet................................................................................................................. 46

Biyolojik Sınır Değeri..................................................................................................... 46

Biyolojik Etkenler........................................................................................................... 47

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası......................................................................... 47

Brüt Ücret...................................................................................................................... 47

Bütün Vücut Titreşimi..................................................................................................... 47

 

C

Cenaze Masrafı Karşılığı................................................................................................ 48

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası........................................................................ 48

 

Ç

Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi.......................................................................................... 49

Çalışma Süresinden Sayılan Haller............................................................................... 49

Çalışma ve Kimlik Karnesi.............................................................................................. 50

Çalışma Hürriyetinin İhlâli.............................................................................................. 50

Çalıştırma Yasağı........................................................................................................... 50

Çalışılmış Gibi Sayılan Haller.......................................................................................... 51

Çalışma Belgesi............................................................................................................. 51

Çalışma Hayatı.............................................................................................................. 51

Çalışma Koşullarında Değişiklik...................................................................................... 51

Çalışma Merkezi............................................................................................................ 51

Çalışma Mevzuatı.......................................................................................................... 52

Çalışma Süresi.............................................................................................................. 52

Çalıştırılan Sigortalıları Bildirme....................................................................................... 52

Çalıştırma Yaşı............................................................................................................... 52

Çasgem......................................................................................................................... 52

Çevre İçin Tehlikeli Madde............................................................................................ 52

Çırak............................................................................................................................. 52

Çocukları Çalıştırma Yasağı........................................................................................... 52

Çocuk İşçi...................................................................................................................... 53

Çok Kolay Alevlenir Madde........................................................................................... 53

Çok Toksik Madde........................................................................................................ 53

 

D

Dayanışma Aidatı........................................................................................................... 54

Dağıtıcı........................................................................................................................... 54

Davet............................................................................................................................ 54

Deneme Süreli İş Sözleşmesi........................................................................................ 54

Deneme Süresi............................................................................................................. 54

Denetçi.......................................................................................................................... 55

Denkleştirme Esasına Göre Çalışma.............................................................................. 55

Denkleştirme Süresi....................................................................................................... 55

Derhal Fesih Hakkı........................................................................................................ 55

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı............................................................................... 56

Devreden Başvuru....................................................................................................... 56

Diğer Askeri İşyerleri..................................................................................................... 56

Dini Bayram Günleri...................................................................................................... 56

Dinlenme....................................................................................................................... 56

Doğum İzni.................................................................................................................... 56

Doğum Yardımı.............................................................................................................. 57

Dördüncü Grup Biyolojik Etkenler.................................................................................. 57

Durdurulan İşte Mühürlerin Geçici Olarak Kaldırılması................................................... 57

Durum Tespiti................................................................................................................ 57

Duyusal İnceleme.......................................................................................................... 57

 

E

Eda Davası................................................................................................................... 58

Ek-1 (İşçi) Bildirimi......................................................................................................... 58

Ek-2 (İşçi) Bildirimi......................................................................................................... 58

Ek Bilgi Levhası............................................................................................................. 58

Ekranlı Araç................................................................................................................... 58

El İşareti........................................................................................................................ 59

El-Kol Titreşimi............................................................................................................... 59

Elle Taşıma İşi............................................................................................................... 59

Emzirme İzni.................................................................................................................. 59

Emredici İşaret............................................................................................................... 59

Emsal İşçi...................................................................................................................... 59

Emziren İşçi................................................................................................................... 60

Emzirme Odaları............................................................................................................ 60

Erken Yaşlanma............................................................................................................ 60

Eski Hükümlü................................................................................................................. 60

Eşit İşe Eşit Ücret........................................................................................................... 60

Evlenme Toptan Ödemesi............................................................................................. 61

 

F

Fazla Çalışma................................................................................................................ 62

Fazla Çalışmanın Belgelenmesi....................................................................................... 6

Fazla Çalışmada Sınır.................................................................................................... 62

Fazla Çalışma Ücreti...................................................................................................... 63

Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler............................................................................... 63

Fazla Çalışma Yaptırılmayacak İşçiler............................................................................ 64

Fazla Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı........................................................................ 64

Fazla Sürelerle Çalışma................................................................................................ 64

Fazla Sürelerle Çalışmanın Belgelenmesi...................................................................... 65

Fazla Sürelerle Çalışma Yaptırılamayacak İşçiler........................................................... 65

Fazla Sürelerle Çalışma Yaptırılacak İşçinin Onayı......................................................... 65

Fazla Süreli Çalışma Ücreti............................................................................................ 65

Formen......................................................................................................................... 65

 

G

Garson.......................................................................................................................... 66

Gayrisıhhî Müessese..................................................................................................... 66

Gazeteci........................................................................................................................ 66

Gazetecinin Ölüm Tazminatı........................................................................................... 66

Gazetecinin Rekabet Memnuniyeti................................................................................. 66

Gazetecinin Tecrübe Müddeti........................................................................................ 67

Gebe İşçi....................................................................................................................... 67

Gebe İşçinin Muayene İzni............................................................................................ 67

Gece Çalıştırma Yasağı.................................................................................................. 67

Gece Zammı.................................................................................................................. 67

Gece Süresi.................................................................................................................. 67

Gece Postalarında Çalıştırılamayacak İşçiler.................................................................. 68

Gece Postası................................................................................................................. 68

Geçici Grev ve Lokavt Yasağı....................................................................................... 68

Geçici İş Göremezlik...................................................................................................... 68

Geçici İş İlişkisi............................................................................................................... 69

Geçici İş Göremezlik Ödeneği........................................................................................ 69

Geçici Kapıcı.................................................................................................................. 69

Geçici Olarak işin Durması............................................................................................. 69

Gelir.............................................................................................................................. 69

Gelirin Bağlanması......................................................................................................... 69

Gelirin Sermayeye Çevrilmesi....................................................................................... 69

Gemi.............................................................................................................................. 70

Gemiadamı.................................................................................................................... 70

Gemiadamlarının İkamet Yerleri..................................................................................... 70

Gemiadamlarının Oturma Yerleri.................................................................................... 70

Gemi İaşe İzleme Defteri................................................................................................ 70

Gemi Jurnali.................................................................................................................. 70

Gemi Sahibi................................................................................................................... 70

Genç İşçi....................................................................................................................... 71

Genel Tatil Ücreti........................................................................................................... 71

Genel Ekonomik Kriz..................................................................................................... 71

Genel Grev................................................................................................................... 71

Genel Tatil Günleri......................................................................................................... 71

Genel Teftiş................................................................................................................... 71

Giydirilmiş Ücret............................................................................................................. 61

Grev.............................................................................................................................. 72

Grev Gözcüsü............................................................................................................... 72

Grev Kırıcılığı................................................................................................................. 72

Grev Oylaması.............................................................................................................. 72

Grev ve Lokavtın Ertelenmesi ....................................................................................... 73

Grev ve Lokavt Yasağının Bulunduğu İşler................................................................... 73

Grev ve Lokavt Yasağının Bulunduğu Yerler................................................................ 74

Grev ve Lokavtın Başlaması.......................................................................................... 75

Grev ve Lokavt Danışma Kurulu................................................................................... 75

Grev ve Lokavta Katılmayacak İşçilerin İsmen Belirlenmesi........................................... 76

Grev Hakkının ve Lokavtın Teminatı.............................................................................. 77

Grev ve Lokavtın Uygulanmasında İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu............................. 77

Götürü Ücret.................................................................................................................. 77

Günlük Çalışma Süresi.................................................................................................. 77

Günlük Kazanç Üst Sınırı............................................................................................... 78

Günlük Kazanç Alt Sınırı ................................................................................................ 78

Güvenlik Rengi.............................................................................................................. 78

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri.......................................................................................... 78

Güvenli Ürün................................................................................................................. 79

Gönderme..................................................................................................................... 79

Görevli Makam.............................................................................................................. 79

Görüşme....................................................................................................................... 79

 

H

Hafif İş........................................................................................................................... 80

Hafif Özürlü.................................................................................................................... 80

Haftalık İş Günleri........................................................................................................... 80

Haftalık Normal Çalışma Süresi...................................................................................... 80

Hak Sahibi..................................................................................................................... 80

Hafta Tatili...................................................................................................................... 81

Hafta Tatili Ücreti............................................................................................................ 81

Hastalık Sigortası........................................................................................................... 81

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri.................................................................. 81

Hazırlık Koordinatörü..................................................................................................... 81

Hazır Kuvvet................................................................................................................. 81

Hazırlama Tamamlama ve Temizleme işlerinde Çalıştırılacak İşçi Sayısı......................... 82

Hazırlama Tamamlama ve Temizleme İşlerinde Ekip Başı.............................................. 82

Hizmet İhyası................................................................................................................. 83

Hizmetlerin Birleştirilmesi................................................................................................ 84

Hizmetlerin Tespiti.......................................................................................................... 85

Hücre Kültürü................................................................................................................ 85

Hükmi Şahıs.................................................................................................................. 85

 

I

Işıklı İşaret...................................................................................................................... 86

 

İ

İaşe............................................................................................................................... 87

İaşe Kurulu.................................................................................................................... 87

İaşe Kurulunun Oluşumu............................................................................................... 87

İaşe Tespit Kurulu......................................................................................................... 87

İaşe Mükellefiyetinin Nakden Karşılanması..................................................................... 88

İçki veya Uyuşturucu Madde Kullanma Yasağı.............................................................. 88

İdari Para Cezası.......................................................................................................... 88

İdari Para Cezalarına İtiraz............................................................................................ 88

İdari Para Cezalarının Asgari Ücrete Bağlı Olması......................................................... 88

İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesi........................................................................... 89

İdari Para Cezalarının Tahsil Zamanaşımı..................................................................... 89

İdari Para Cezalarının Tebliği........................................................................................ 89

İdari Para Cezalarının Yeniden Değerleme Oranına Tabi Olması.................................. 89

İhale Konusu İş............................................................................................................. 90

İhbar Süresi.................................................................................................................. 90

İhbar Tazminatı.............................................................................................................. 92

İhtar............................................................................................................................... 92

İkinci Derece Sakatlık..................................................................................................... 92

İkinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese..................................................................................... 92

İkramiye........................................................................................................................ 92

İkinci Grup Biyolojik Etkenler.......................................................................................... 93

İl Kodu........................................................................................................................... 93

İl İstihdam Kurulları........................................................................................................ 93

İlave Tediye.................................................................................................................. 94

İlişiksizlik Belgesi............................................................................................................ 94

İlo.................................................................................................................................. 94

İnceleme........................................................................................................................ 94

İnceleme Teftişi.............................................................................................................. 94

İsteğe Bağlı Sigortalılık................................................................................................... 95

İstihdam Seviyesi........................................................................................................... 95

İşaretçi........................................................................................................................... 95

İşaret Levhası................................................................................................................ 95

İşbaşı............................................................................................................................. 95

İş Araştırması................................................................................................................. 95

İşçi................................................................................................................................. 96

İşçinin İşi Bizzat Yapma Borcu....................................................................................... 96

İşçinin Ödeme Sorumluluğu........................................................................................... 96

İşçi Özlük Dosyası......................................................................................................... 96

İşçi Ücretlerinden İndirim Yapılamayacak Haller............................................................ 96

İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliğini İsteme Hakkı................................................................. 97

İşçinin İşverenin Talimatlarına Uyma Borcu................................................................... 97

İşçinin Rekabet Etmeme Borcu...................................................................................... 97

İşçinin Sadakat Borcu.................................................................................................... 97

İşçinin Sendika Üyelik Aidatı.......................................................................................... 97

İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması............................................................................. 98

İşçi Sendikası Üyeliğinin Şartları.................................................................................... 98

İşçi Sendikası ve Konfederasyonu Yöneticiliğinin Teminatı............................................. 99

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun  Oluşumu 100

İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Ceza Paralarının Kullanılacağı Yerler............. 100

İşçi  ve İşveren Sendikasına Üye Olamayacaklar........................................................ 101

İşçi ve İşveren İlişkilerindeki Yasaklar.......................................................................... 101

İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika Eğitim Komisyonunun Oluşumu................................... 102

İş Güvenliği Uzmanının Niteliği..................................................................................... 102

İş Güvenliği Uzmanlarının Bilgi Yenileme Eğitimi........................................................... 103

İşin Durdurulması Kararının Kaldırılması....................................................................... 103

İşin Durdurulması Kararının Kaldırılması Yönündeki İlamlarının Yerine Getirilmesi........ 103

İşin Durdurulması Kararının Uygulanması.................................................................... 103

İşin Durdurulmasına ve İşyerinin Kapatılmasına Karar Vermeye Yetkili Komisyonun Kuruluşu             104

İşletme Koşullarına Uyma............................................................................................ 104

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Arasında İşbirliği........................................................ 104

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Kurulacağı İşyerleri............................................... 105

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu................................................................ 105

İşverenin Toplu İş Sözleşmesiyle Bağlılığı.................................................................... 106

İşveren Sendikası Üyeliği............................................................................................ 107

İşveren Sendikası Üyeliğinin Şartları........................................................................... 107

İşveren Sendikasının  veya İşverenin Yetkili İşçi Sendikasının Tespiti İçin Başvurusu.. 107

İşyeri Hekimliği Sertifika Eğitim Komisyonunun Oluşumu.............................................. 108

İşyeri Hekimliği Sertifikası............................................................................................. 108

İşyeri Hekiminin Sorumluluğu...................................................................................... 109

İşyeri Hemşiresi ve Sağlık Memurunun Niteliği............................................................ 109

İşyeri Hemşiresi veya Sağlık Memuru Sertifikası.......................................................... 110

İşyeri Hemşiresi veya Sağlık Memuru Sertifika Eğitim Komisyonunun Oluşumu........... 110

İşyeri Kapatma Kararının Uygulanması........................................................................ 111

İşyerinin Kapatılması Kararının Kaldırılması İlamlarının Yerine Getirilmesi...................... 111

İşyeri Ortak Sağlık Birimi.............................................................................................. 111

İşyeri Sağlık Biriminin Bilgilendirme ve Eğitim Çalışması............................................... 112

İşyeri Sağlık Biriminin Faaliyet Alanı............................................................................. 112

İşyeri Sağlık Biriminin Yapısı........................................................................................ 112

İşyeri Sağlık Biriminin Yaptığı Hizmetlerin Karşılıksız Oluşu........................................... 113

İşyeri Sağlık Biriminin Yıllık Çalışma Planı..................................................................... 113

İşyeri Sağlık Biriminin Yıllık Değerlendirme Raporu...................................................... 113

İşyeri Sağlık Biriminin Gizlilik ilkesi................................................................................ 114

İşyeri Sağlık Biriminin İşbirliği Yapması......................................................................... 114

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Teminatı......................................................................... 114

İşe Alıştırma................................................................................................................. 115

İşe İade....................................................................................................................... 115

İş Ekipmanı.................................................................................................................. 116

İş Ekipmanının Kullanımı............................................................................................... 116

İş Gücü........................................................................................................................ 116

İş Güvencesi............................................................................................................... 116

İş Güvenliği İle Görevli Mühendis................................................................................ 116

İş Güvenliği İle Görevli Teknik Eleman........................................................................ 116

İş Güvenliği Uzmanı..................................................................................................... 116

İş İlişkisi....................................................................................................................... 117

İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması............................................................... 117

İşin Yürütülmesi........................................................................................................... 117

İş Kazası...................................................................................................................... 117

İşkolu........................................................................................................................... 118

İşkolu Kodu................................................................................................................. 118

İşkolunun Tespiti.......................................................................................................... 118

İşkur............................................................................................................................ 118

İşletme......................................................................................................................... 118

İşletme Belgesi............................................................................................................. 118

İşletmelerde Mesleki Eğitim.......................................................................................... 118

İşletme Toplu İş Sözleşmesi......................................................................................... 119

İş Mahkemesi.............................................................................................................. 119

İş Müfettişi.................................................................................................................... 119

İş Riski Zammı............................................................................................................. 119

İş Sağlığı Hizmetleri...................................................................................................... 119

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu...................................................................................... 119

İşsiz............................................................................................................................. 119

İşsizlik Sigortası............................................................................................................ 120

İşsizlik Sigortası Fonu.................................................................................................. 120

İşsizlik Sigortası Primi................................................................................................... 120

İşsizlik Sigortası Prim Oranı.......................................................................................... 120

İş Sözleşmesi............................................................................................................... 121

İş Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti................................................................. 121

İş Sözleşmesinin Askıda Kalması.................................................................................. 121

İş Teftişi....................................................................................................................... 121

İş Teftişi Sözleşmesi..................................................................................................... 121

İşveren........................................................................................................................ 122

İşveren Hesabına İaşe................................................................................................ 122

İşverenin İşçiyi Koruma Borcu..................................................................................... 123

İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi............................................................................... 123

İşverenin Sendika Üyelik Aidatı................................................................................... 123

İşveren Vekili............................................................................................................... 123

İşverenin Yönetim Hakkı.............................................................................................. 124

İşyeri........................................................................................................................... 124

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı.................................................................................. 124

İşyerini Bildirme........................................................................................................... 124

İşyerinin Devri............................................................................................................. 125

İşyeri Disiplin Kurulu.................................................................................................... 125

İşyeri Dosyalarının İşlemden Kaldırılması..................................................................... 126

İşyeri Hekimi................................................................................................................ 126

İşyeri Hemşiresi........................................................................................................... 126

İşyeri Kayıtlarının İbrazı............................................................................................... 126

İşyeri Kayıtlarının Saklanması...................................................................................... 126

İşyeri Kurma İzni......................................................................................................... 126

İşyerinin Nakli.............................................................................................................. 127

İşyeri Sağlık Memuru................................................................................................... 127

İşyeri Sendika Temsilcisi.............................................................................................. 127

İşyeri Sicil Numarası.................................................................................................... 127

İşyeri Toplu İş Sözleşmesi........................................................................................... 127

İşyeri Zarar Tespit Kurulu........................................................................................... 127

İşe Yerleştirme............................................................................................................. 128

İtibari Hizmet Süresi..................................................................................................... 128

İyi Uygulama Kodu...................................................................................................... 128

İzinde Çalışma Yasağı................................................................................................. 128

İzin Kurulu................................................................................................................... 128

 

K

Kabahat....................................................................................................................... 129

Kadın işçi..................................................................................................................... 129

Kalfa............................................................................................................................ 129

Kamu Görevlisi............................................................................................................ 129

Kamu İşvereni............................................................................................................. 129

Kamu İşveren Vekili..................................................................................................... 129

Kanserojen Madde...................................................................................................... 129

Kanuni Çalışma........................................................................................................... 129

Kanun Dışı Grev.......................................................................................................... 130

Kanuni Grev................................................................................................................ 130

Kanun Dışı Lokavt....................................................................................................... 130

Kanunî Lokavt............................................................................................................. 130

Kanunî Grev ve Lokavta Katılamayacak İşçi Kadrosu.................................................. 130

Kapıcı Konutlarının Tahliyesi........................................................................................ 132

Kaptan......................................................................................................................... 132

Kapatılan İşyerinin Açılması.......................................................................................... 132

Kapatılan İşyerinin Geçici Olarak Açılması.................................................................... 132

Kapsam Dışı Personel................................................................................................. 133

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma...................................................................... 133

Kardan Pay Alma........................................................................................................ 134

Karşılanan Açık İş........................................................................................................ 134

Katsayı........................................................................................................................ 134

Kayıtlı İşgücü............................................................................................................... 134

Kayıtlı İşsiz................................................................................................................... 134

Kendi Adına Çalışan Kişi.............................................................................................. 135

Kıdem ......................................................................................................................... 135

Kıdem Tazminatı.......................................................................................................... 135

Kıdem Tazminatının Tavanı.......................................................................................... 135

Kıdem Zammı............................................................................................................... 135

Kısa Çalışma................................................................................................................ 135

Kısa Çalışma Ödeneği................................................................................................. 136

Kısa Çalışma Ödeneğinin Miktarı.................................................................................. 136

Kısa Çalışma Ödeneğinin Ödenmesi............................................................................ 136

Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi............................................................................. 137

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi............................................................................ 137

Kısmi Süreli Çalışma.................................................................................................... 137

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi............................................................................................ 137

Kilit Personel................................................................................................................ 138

Kimyasal Madde.......................................................................................................... 138

Kimyasal Maddenin İşlem Görmesi.............................................................................. 138

Kişisel Koruyucu Donanım........................................................................................... 138

Kobi............................................................................................................................. 139

Kolay Alevlenir Madde................................................................................................ 139

Komisyon Ücreti.......................................................................................................... 139

Kontrol Teftiş................................................................................................................ 139

Konut Kapıcısı.............................................................................................................. 139

Konut Yöneticisi........................................................................................................... 140

Korumalı İşyeri............................................................................................................ 140

Korumalı İşyeri Statüsü................................................................................................ 140

Konfederasyon............................................................................................................ 140

Kötü Niyet Tazminatı.................................................................................................... 140

Kreş............................................................................................................................ 140

Kurum Açma İzni......................................................................................................... 140

Kurum......................................................................................................................... 140

Kurum İdarî Kurulları................................................................................................... 141

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Siteleri........................................................................... 141

Küçük İşletme.............................................................................................................. 141

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme................................................................................ 141

 


 

 

L

Lisans İstemleri............................................................................................................ 142

Lisans Prosedürleri..................................................................................................... 142

Lokavt......................................................................................................................... 142

Lokavt Gözcüleri.......................................................................................................... 142

 

M

Malul........................................................................................................................... 143

Malullük Sigortası......................................................................................................... 143

Maruz Kişi................................................................................................................... 143

Memur Sendikası Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi........................................... 143

Memur Sendikası  Üyeliğinin Kazanılması.................................................................... 144

Memur Sendikası  Üyeliğinin Sona Ermesi.................................................................. 145

Meslek Alanı................................................................................................................ 146

Meslek Dalı.................................................................................................................. 146

Meslek Hastalığı........................................................................................................... 146

Mesleki Maruziyet Sınır Değeri.................................................................................... 146

Meslek Mensubu......................................................................................................... 146

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları................................................................. 147

Mesleki Yeterlilik.......................................................................................................... 147

Mevcut Balıkçı Gemisi.................................................................................................. 147

Mevsimlik İş................................................................................................................. 147

Mevsimlik Sözleşme..................................................................................................... 147

Mikro İşletme............................................................................................................... 148

Mikroorganizma........................................................................................................... 148

Mutabakat Metni.......................................................................................................... 148

Mutajen Madde........................................................................................................... 148

Mükerrer Tescil........................................................................................................... 148

Mülakat........................................................................................................................ 148

 

N

Net Ücret..................................................................................................................... 149

Normal Çalışma Şartları............................................................................................... 149

 

O

Oksitleyici Madde......................................................................................................... 150

Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma............................................................................. 150

Organize Sanayi Bölgesi............................................................................................. 150

Organize Sanayi Bölgeleri........................................................................................... 150

Orta Büyüklükteki İşletme............................................................................................. 151

Ortak İşletme................................................................................................................ 151

Ortak Sağlık Birimi........................................................................................................ 152

Operatör...................................................................................................................... 152

 

Ö

Öğrenci....................................................................................................................... 153

Ölüm Sigortası............................................................................................................. 153

Önleme........................................................................................................................ 153

Özel Bina İnşaatı.......................................................................................................... 153

Özel Güvenlik Birimi..................................................................................................... 153

Özel Güvenlik Görevlisi............................................................................................... 153

Özel Güvenlik Şirketi.................................................................................................... 153

Özel Hakem................................................................................................................. 154

Özel İstihdam  Büroları................................................................................................. 154

Özürlü......................................................................................................................... 154

Özürlülük Ölçütü.......................................................................................................... 154

 


 

 

P

Patlayıcı Madde........................................................................................................... 155

Patlayıcı Ortam............................................................................................................. 155

Pasif Kayıt.................................................................................................................... 155

Performans.................................................................................................................. 155

Piktogram.................................................................................................................... 155

Postaların Değişmesi................................................................................................... 155

Postalar Halinde Çalışma............................................................................................. 156

Prim............................................................................................................................. 156

Prim Borçlarına Halef Olma.......................................................................................... 156

Prim Borcuna İtiraz...................................................................................................... 156

Prime Esas Ücretler..................................................................................................... 156

Prim Oranı................................................................................................................... 157

Prim Ödeme Gün Sayısı.............................................................................................. 158

Proje........................................................................................................................... 159

Proje Sorumlusu.......................................................................................................... 159

Plasman...................................................................................................................... 159

 

R

Rehabilitasyon............................................................................................................. 160

Rekabet Yasağı Sözleşmesi......................................................................................... 160

Resen Prim Tahakkuku............................................................................................... 160

Resen Tescil............................................................................................................... 160

Resmî Arabulucu......................................................................................................... 161

Resmî Arabulucu Seçici Kurulunun Oluşumu............................................................... 161

Resmi Bayram Günleri................................................................................................ 162

Risk............................................................................................................................. 162

Risk Değerlendirmesi.................................................................................................. 162

 

S

Sağlık Birimi................................................................................................................. 163

Sağlık Gözetimi............................................................................................................ 163

Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi................................................................................. 163

Sarı Sendika................................................................................................................ 163

Sembol........................................................................................................................ 163

Sendika....................................................................................................................... 163

Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi........................................................... 163

Sendika ve Konfederasyonlara Yönelik Temel Yasaklar............................................. 164

Sendika Üyesi Olamayacak ve Sendika Kuramayacak Kamu Görevlileri.................... 164

Sendikaya Üye Olup Olmama Hürriyetinin Teminatı.................................................... 166

Serbest Zaman............................................................................................................ 167

Sesli Sinyal.................................................................................................................. 167

Sıhhî Müessese........................................................................................................... 167

Sınır Değer.................................................................................................................. 167

Sigorta Müfettişi............................................................................................................ 167

Sigorta Sicil Kartı.......................................................................................................... 167

Sigortalı....................................................................................................................... 168

Sigortalı Bildirim Belgesi............................................................................................... 168

Sigortalı Hesap Fişi...................................................................................................... 168

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi........................................................................................... 169

Sigortalı İşsiz................................................................................................................ 169

Sigortalılık Niteliğinin Yitirilmesi...................................................................................... 169

Sigorta Primi................................................................................................................ 170

Sigorta Primine Esas Günlük Kazanç........................................................................... 170

Sigorta Primine ve Aylıklara Esas Alınacak Gelir Basamağı......................................... 171

Sigorta Sicil Numarası.................................................................................................. 171

Sigortalılık Süresi......................................................................................................... 171

Solunum Bölgesi.......................................................................................................... 171

Sosyal Güvenlik.......................................................................................................... 171

Sosyal Güvenlik Destek Primi...................................................................................... 171

Sosyal Güvenlik Kuruluşları......................................................................................... 172

Sosyal Güvenlik Teftişi................................................................................................. 172

Sosyal Yardım............................................................................................................. 172

Sözleşme Özgürlüğü................................................................................................... 172

Süreli Çalışma İzni....................................................................................................... 173

Süresiz Çalışma İzni.................................................................................................... 173

Sözlü İletişim................................................................................................................ 173

Sürekli İş..................................................................................................................... 174

Sürekli İş Göremezlik Geliri.......................................................................................... 174

Süreksiz İş................................................................................................................... 174

Süreli Fesih................................................................................................................. 174

Süt İzni........................................................................................................................ 174

 

Ş

Şahit Numune.............................................................................................................. 175

 

T

Tahsis......................................................................................................................... 176

Tahriş Edici Madde..................................................................................................... 176

Takım Sözleşmesi........................................................................................................ 176

Takdim........................................................................................................................ 176

Tam Süreli İş Sözleşmesi............................................................................................. 176

Tatil Ücreti................................................................................................................... 176

Tazminat Alacaklarında Zaman Aşımı........................................................................... 176

Teftiş............................................................................................................................ 177

Tehlike........................................................................................................................ 177

Temas......................................................................................................................... 177

Toplu Görüşmenin Başlaması...................................................................................... 177

Toplu Görüşme........................................................................................................... 178

Toplu Görüşmenin Sonuçlanması................................................................................ 178

Toplu Görüşmeye Çağrı.............................................................................................. 178

Toplu İş Sözleşmesinden Yaralanacak Olanlar............................................................ 179

Toplu İş Sözleşmesinden Yaralanamayacak Olanlar................................................... 179

Toplu İş Sözleşmesine Konulamayacak Hükümler ...................................................... 179

Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanması ........................................................................... 180

Toplu İş Sözleşmelerinin Süresi................................................................................... 180

Toplu İş Sözleşmesinin Şekli........................................................................................ 180

Toplu İş Sözleşmesinin Kapsamı.................................................................................. 180

Toplu İş Sözleşmesi Taraflarının Durumundaki Değişikliğin Sözleşmeye Etkisi  ........... 180

Toplu İş Sözleşmesinin Teşmil Edilemeyecek Hükümleri.............................................. 181

Toplu İş Sözleşmesinin Tevdi Edilmesi........................................................................ 181

Tüzel Kişi..................................................................................................................... 181

Tehlikeli Bölge............................................................................................................. 181

Tehlikeli Kimyasal Madde............................................................................................ 182

Teknik Düzenleme....................................................................................................... 182

Telafi Çalışması............................................................................................................ 182

Terör Mağduru........................................................................................................... 183

Tescil Yılı..................................................................................................................... 183

Tescilin İptali................................................................................................................ 183

Teşmil.......................................................................................................................... 183

Toksik Madde.............................................................................................................. 184

Toplu İzin.................................................................................................................... 184

Toplu İş Sözleşmesi..................................................................................................... 184

Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği...................................................................................... 184

Toplu İş Sözleşmesinin Etkisi....................................................................................... 184

Toplu Hak Uyuşmazlığı................................................................................................ 185

Toplu İş Uyuşmazlığı................................................................................................... 185

Toplu İşçi Çıkarma....................................................................................................... 185

Toplu Menfaat Uyuşmazlığı.......................................................................................... 185

Toptan Ödeme............................................................................................................ 186

Topluluk Sigortası........................................................................................................ 186

 

U

Ulusal Bayram Günü................................................................................................... 187

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri.......................................................................... 187

Usta............................................................................................................................. 187

Usta Öğretici................................................................................................................ 187

Uyarı İşareti................................................................................................................. 187

Uygulama Koordinatörü.............................................................................................. 188

Uzlaştırma Kurulunun Oluşumu.................................................................................... 188

 Uzman........................................................................................................................ 188

 

Ü

Ücret........................................................................................................................... 189

Ücret Alacaklarında Zaman Aşımı................................................................................ 189

Ücret Hesap Pusulası.................................................................................................. 189

Ücret Kesme Cezası.................................................................................................... 189

Ücretin Ödenmeyeceği Yerler..................................................................................... 189

Ücretin Saklı Kısmı....................................................................................................... 190

Ücret Sistemleri............................................................................................................ 190

Ücret Tediye Bordrosu................................................................................................ 190

Ücretsiz Doğum İzni..................................................................................................... 191

Ücretsiz İzin................................................................................................................. 191

Ücretsiz Mazeret İzni................................................................................................... 191

Ücretsiz Yol İzni........................................................................................................... 191

Üçlü Danışma Kurulu................................................................................................... 192

Üçüncü Derece Sakatlık.............................................................................................. 192

Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müessese............................................................................... 192

Üçüncü Grup Biyolojik Etkenler................................................................................... 192

Ünite............................................................................................................................ 192

Ünite İtiraz Komisyonu................................................................................................. 193

Ünite Kodu.................................................................................................................. 193

Üreme İçin Toksik Madde............................................................................................ 193

Ürün............................................................................................................................ 193

Üyelik Ödentisi............................................................................................................. 193

 

V

Vizite Kağıdı................................................................................................................. 195

 

Y

Yabancı....................................................................................................................... 196

Yapı Alanı.................................................................................................................... 196

Yapı İşleri.................................................................................................................... 196

Yarım Ücret................................................................................................................. 196

Yasak İşareti................................................................................................................ 196

Yaşlılık Toptan Ödemesi............................................................................................... 196

Yeni Doğum Yapmış İşçi.............................................................................................. 197

Yeni İş Arama İzni....................................................................................................... 197

Yeni İşverenin Sorumluluğu........................................................................................ 197

Yersiz Tescil................................................................................................................ 197

Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı............................................................................. 197

Yeterlilik Prosedürleri................................................................................................... 197

Yeterlilik İstemi............................................................................................................. 198

Yetki............................................................................................................................ 198

Yetki İtirazı................................................................................................................... 199

Yetki Belgesi................................................................................................................ 200

Yetki Tespiti İçin İşçi Sendikasının Başvurusu.............................................................. 201

Yılbaşı Günü................................................................................................................ 202

Yıllık İş Birimi................................................................................................................ 202

Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller....................................................... 202

Yıllık İzin Kaydı............................................................................................................. 204

Yıllık İzin Ücreti............................................................................................................. 204

Yıllık Ücretli İzin............................................................................................................ 204

Yıllık Ücretli İzin Süreleri............................................................................................... 204

Yıllık İzin İsteğinde Bulunma Zamanı............................................................................ 205

Yıllık İzin İsteği Bildirimi................................................................................................. 205

Yıllık İzin İsteğinde Öncelik........................................................................................... 205

Yoklama Belgesi Alınması............................................................................................ 205

Yoklama İşlemi............................................................................................................. 206

Yorum Davası............................................................................................................. 206

Yurda İade Zorunluluğu.............................................................................................. 206

Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerleri................................................. 207

Yurt İçinde İade Zorunluluğu....................................................................................... 207

Yüksek Hakem Kurulu................................................................................................. 207

Yüksek İdarî Kurul....................................................................................................... 208

Yüksek İdarî Kurulun Oluşumu.................................................................................... 208

Yüzdelerin Belgelenmesi............................................................................................. 209

Yüzdelerin Toplanması................................................................................................ 209

Yüzde Ücreti................................................................................................................ 210

 

Z

Zarar Karşılığı Kesinti................................................................................................... 211

Zararlı Madde............................................................................................................. 211

Ziyaret......................................................................................................................... 211

Zorlayıcı Sebepler....................................................................................................... 211

Zorlayıcı Travmalar..................................................................................................... 212

Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma.............................................................................. 212

 

¨       KAYNAKÇA........................................................................................................ 213