BİRİNCİ KISIM


GELİR VE ÜCRETI- GELİRİN, ÜCRETİN TAMINI VE ÖZELLİKLERİ


II- GELİR UNSURLARINA GİRMEYEN KAZANÇ VE İRATLAR İLE BU KAZANÇ VE İRATLARIN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

İKİNCİ KISIM


TAM VE DAR MÜKELLEFİYET


I- ÜCRETLİLERDE TAM VE DAR MÜKELLEFİYET KAVRAMLARI VE GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU


II- TAM MÜKELLEFLERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU


III- DAR MÜKELLEFİYET


IV- DAR MÜKELLEFİYETE TABİ MÜKELLEFLERİN TÜRKİYE’DEKİ İŞÇİLERİNE YAPMIŞ OLDUĞU ÜCRET ÖDEMELERİNİN, GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU


V- DAR MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLARCA, TÜRKİYE’DE GÖREVLENDİRİLEN UZMANLARA (YABANCI MONTÖRLERE) YAPILAN ÖDEMELERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU


VI- YABANCI ÜLKELERDE İKAMET EDEN TÜRK VATANDAŞLARININ MÜKELLEFİYETİ VE GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU


VII- İKİ ÜLKE ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASININ ESASLARI VE GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU


VIII- YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI


IX- VERGİ ANLAŞMALARINDA ÜCRET DÜZENLEMESİNİN KAPSAMI


X- VERGİ ANLAŞMALARINDA ÜCRETLERE İLİŞKİN BAĞLAMA KURALLARI


XI- SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞAN HİZMET ERBABINA ÖDENEN ÜCRETLERİN GELİR VE DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMUÜÇÜNCÜ KISIM


DİPLOMAT MUAFLIĞI

 


DÖRDÜNCÜ KISIM


ÜCRETLERDE MÜTEFERRİK İSTİSNALARI- HALI VE KİLİM İMAL EDEN İŞLETMELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNDE İSTİSNA


II- ÇİFTÇİLERİN ZİRAAT İŞLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNDE İSTİSNA


III- TOPRAK ALTI MADEN İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNE UYGULANACAK İSTİSNA


IV- VERGİDEN MUAF ESNAFLAR İLE KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF MÜKELLEFLERİN YANINDA ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNDE İSTİSNA


V- KÖY BÜTÇESİNDEN YAPILAN ÖDEMELER İLE ÇİFTÇİ MALLARINI KORUMA DERNEĞİNDE ÇALIŞAN BEKÇİLERE YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA


VI- ÖZEL HİZMETLERDE ÇALIŞANLARA YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA


VII- SANAT OKULU ÖĞRENCİLERİ, HÜKÜMÜ VE TUTUKLULAR İLE DÜŞKÜNLERE ÖDENEN ÜCRETLERDE İSTİSNA


VIII- HİZMET ERBABINA SAĞLANAN YEMEK BEDELLERİNDE İSTİSNA


IX- ÜCRETLİLERE KONUT TEDARİKİ SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERDE İSTİSNA


X- HİZMET ERBABINA YÖNELİK OLARAK TOPLU TAŞIMA VE DİĞER SURETLERLE SAĞLANAN MENFAATLERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU


XI- EMEKLİ VE YARDIM SANDIKLARI İLE SİGORTA ŞİRKETLERİNCE ÖDENEN EMEKLİ AYLIKLARI


XII- ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE ÖDENEN ÜCRETLERDE İSTİSNA


XIII- YABANCI ÜLKELERDE BULUNAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI TARAFINDAN ÖDENEN EMEKLİ, MALULİYET, DUL VE YETİM AYLIKLARINDA İSTİSNA


XIV- DAR MÜKELLEFİYETE TABİ İŞVERENLERCE HİZMET ERBABINA DÖVİZ OLARAK ÖDENEN ÜCRETLERDE İSTİSNA


XV- MİLLİ MÜSABAKALARA İŞTİRAK EDEN AMATÖR SPORCULARA ÖDENEN ÜCRETLERDE İSTİSNABEŞİNCİ KISIM


GİDER KARŞILIKLARINDA İSTİSNAI- HARCIRAH


II- HARCIRAHIN TANIMI


III- HARCIRAH KANUNU’NUN KAPSAMI


IV- TANIMLAR


V- HARCIRAHIN UNSURLARI


VI- HARCIRAH VERİLMESİ VE VERİLMEMESİ DURUMLARI


VII- HARCIRAH ALABİLMEK İÇİN BAŞVURU SÜRESİ


VIII- HARCIRAHIN ÖDENMESİ VE MAHSUP ŞEKLİ


IX- GERÇEĞE AYKIRI BEYANNAME VERENLER


X- HARCIRAH BEYANNAMELERİNE EKLENECEK BELGELER


XI- HİZMET ERBABINA ÖDENEN HARCIRAHIN ÜCRET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ


XII- HARCIRAH ÖDEMELERİNDE İSTİSNA UYGULAMASI


XIII- GÜNDELİKLERDE (YEVMİYE) İSTİSNA


XIV- KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE HARCIRAH UYGULAMASI VE VERGİLENDİRİLMESİ


XV- TIR, TANKER VE KAMYON ŞOFÖRLERİNDE HARCIRAH


XVI- HARCIRAHLARDA AVANS ÖDEMELERİ


XVII- HARCIRAHIN MÜTEŞEBBİS VE HİZMET ERBABI AÇISINDAN GİDER OLARAK İNDİRİLMESİ


XVIII- HARCIRAHLARLA İLGİLİ BAKANLIK GÖRÜŞLERİ VE YARGI KARARLARI


XIX- BİLİRKİŞİLERE, TANIKLARA VE RESMİ ARABULUCULARA ÖDENEN ÜCRETLER


XX- YAKACAK YARDIMLARININ GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU VE NET OLARAK ÖDENMESİ


XXI- SAYIM VE SEÇİM İŞLERİNDE ÇALIŞANLARA ÖDENEN ÜCRETLERDE İSTİSNATAZMİNAT VE YARDIMLARDA İSTİSNALAR


KIDEM TAZMİNATI


VATAN HİZMETLERİ YARDIMLARINDA İSTİSNA


TEÇHİZAT VE TAYİN BEDELELRİNDE İSTİSNA


TAHSİL VE TATBİKAT ÖDEMELERİNDE İSTİSNA


TEŞVİK, İKRAMİYE VE MÜKAFATLARDA İSTİSNALAR


ÖZEL VE SAKATLIK İNDİRİMLERİ


ÜCRET VE ÜCRET KAPSAMINA GİREN ÖDEMELER


İŞVERENİN TARİFİ VE BİRDEN FAZLA İŞVERENLERCE YAPILAN ÖDEMELERİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU


GERÇEK ÜCRETLERİN SAFİ TUTARININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER


BAĞIŞ VE YARDIMLARIN GİDER İNDİRİLMESİ


HESABEN ÖDEME


MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLME SÜRELERİ VE ESASLARI


YILLIK BEYANA TABİ ÜCRETLER


VERGİ TARİFESİ