İÇİNDEKİLER

 

BÖLÜM 1

YÖNETİM, ORGANİZASYON, STRATEJİ VE KRİZLER

 

3 TÜRKİYE’DE YÖNETİM KALİTESİ NEDEN DÜŞÜK, NASIL ARTIRILIR?............... 21

3 TÜRKİYE’DE YÖNETİM ETKİNLİĞİNİ ÖZÜMÜZE DÖNEREK NASIL ARTIRIRIZ? 26

3 KURUMSAL DEĞİŞİM NEDİR? NASIL YÖNETİLİR?.................................................. 29

3 ŞİRKETİNİZİN KARLILIĞINI ARTIRMAK İÇİN 5 UYGULANABİLİR ÖNERİ............. 35

3 AİLE ŞİRKETLERİNE KURUMSALLAŞMA İLE İLGİLİ TAVSİYELER....................... 38

3 YERİNDE SAYAN ŞİRKET VE KURUMLAR................................................................. 40

3 1900’LERİN BAŞINDAN GÜNÜMÜZE YÖNETİM MODEL VE ARAÇLARI............. 43

3 AÇIK YÖNETİM (OPEN BOOK MANAGEMENT) YENİ ÇAĞIN YÖNETİM MUCİZESİ OLABİLİR Mİ?......... 46

3 EKONOMİK KRİZLER, NEDENLERİ VE AŞAMALARI................................................ 50

3 ŞİRKETLER EKONOMİK KRİZLERE KARŞI NELER YAPMALI? (1)........................ 55

3 ŞİRKETLER EKONOMİK KRİZLERE KARŞI NELER YAPMALI? (2)........................ 60

3 MOTİVASYONUMUZ DÜŞTÜĞÜNDE NE YAPMALIYIZ?.......................................... 66

3 BİLGİNİN LANETİ.............................................................................................................. 68

 

BÖLÜM 2

İÇ DENETİM

 

3 ŞİRKETİNİZDE ÖZ ELEŞTİRİYİ KİM YAPIYOR?........................................................... 70

3 İÇ DENETİM NEDİR?....................................................................................................... 76

3 İÇ DENETİMİN ÖNEMİ..................................................................................................... 80

3 İÇ DENETİME GERÇEKTEN İHTİYAÇ VAR................................................................. 82

3 ÖZEL SEKTÖRDE İÇ DENETİM NE İFADE EDİYOR?............................................... 85

3 ŞİRKET SAHİBİYİM, İÇ DENETİM BANA FAYDA SAĞLAR MI?................................. 90

3 DEĞER KATAN DENETİM.............................................................................................. 92

3 İÇ DENETİM NEDEN FARKLI VE DEĞER KATAN BİR HİZMET?............................ 95

3 İÇ DENETİM NE DEĞİLDİR?.......................................................................................... 97

3 İŞE NEREDEN BAŞLAMALI: İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VEYA RİSK YÖNETİMİ? 99

3 ŞİRKETLERDE İÇ DENETİM FAALİYETİ NASIL OLUŞTURULUR? - 1................ 103

3 ŞİRKETLERDE İÇ DENETİM FAALİYETİ NASIL OLUŞTURULUR? - 2................ 107

3 ŞİRKETLERDE İÇ DENETİM FAALİYETİ NASIL OLUŞTURULUR? - 3................ 110

3 ŞİRKETLERDE İÇ DENETİM FAALİYETİ NASIL OLUŞTURULUR? - 4................ 113

3 ŞİRKETLERDE İÇ DENETİM FAALİYETİ NASIL OLUŞTURULUR? - 5................ 116

3 İÇ DENETİM DEPARTMANI OLUŞTURURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER..... 118

3 ŞİRKETİMİZE NASIL BİR İÇ DENETİM YÖNETİCİSİ SEÇMELİYİZ?..................... 121

3 İÇ DENETİM FAALİYETİNİN PERFORMANSINI ÖLÇMEK...................................... 124

3 İÇ DENETÇİLER KURUMLARINDA/ŞİRKETLERİNDE SORUMLU OLDUKLARI YÖNETİCİLERE KENDİLERİNİ NASIL TANITMALI?........... 127

3 İÇ DENETİM FAALİYETİNİZ ETKİN Mİ? - KİDDM İÇ DENETİM DEĞERLENDİRME MODELİ .................130

3 DENETLENENLER İLE SAĞLIKLI İLİŞKİLER KURMAK......................................... 134

3 İYİ İÇ DENETİM RAPORU NASIL YAZILIR?............................................................... 137

3 İÇ DENETİM RAPORLARI NE KADAR CİDDİYE ALINIYOR?................................. 140

3 İÇ DENETİM FAALİYETLERİNDE İÇ DENETÇİLERİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN 5 KONU ...............142

3 İÇ DENETİME İLİŞKİN KAFA KARIŞTIRAN 6 KONU VE BUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER .......145

3 ÖZEL SEKTÖRDE İÇ DENETİM FARKINDALIĞINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME   ................................152

3 DENETİM KOMİTESİ VE İÇ DENETİM ETKİNLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ................ 155

3 İÇ DENETİMDE TAKIM ÇALIŞMASININ ÖNEMİ........................................................ 157

3 İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK İÇ DENETÇİ AÇISINDAN NEDEN ÖNEMLİDİR?..... 158

3 İÇ DENETÇİLER DANIŞMANLIK GÖREVLERİNE ÖNEM VERMELİ.................... 160

3 BİR İÇ DENETÇİ MESLEK HAYATI BOYUNCA HANGİ EĞİTİMLERİ ALMALI?....162

3 İÇ DENETİMİN AYİNESİ................................................................................................ 166

3 DÜNYADA İÇ DENETİM NEREYE GİDİYOR?........................................................... 169

3 KURUMSAL BAZI VAKALAR IŞIĞINDA RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞI: İÇ DENETİM............174

3 İÇ DENETİM SİSTEMİ KURMAMANIN MALİYETİ BÜYÜK OLABİLİR..................... 178

3 HAVAYOLU ŞİRKETLERİ VE İÇ DENETİM................................................................ 180

3 KEY ÖDEMELERİ VAKASI VE İÇ DENETİM............................................................... 183

3 SAĞLIK SEKTÖRÜ VE İÇ DENETİM........................................................................... 186

3 KONAKLAMA İŞLETMELERİ VE İÇ DENETİM İHTİYACI......................................... 189

3 FİNANSAL KURULUŞLAR, İÇ DENETİM VE BAZI SORUNLAR............................ 192

3 BANKACILIKTA SUİSTİMALLER NEDEN BİTMİYOR?............................................ 194

3 İŞ İŞTEN GEÇTİKTEN SONRA ANCAK ZARAR EDİLİR!........................................ 197

3 2008 KRİZİNDE İFLAS EDEN FİNANSAL KURULUŞLARDA İÇ DENETİM YOK MUYDU? ...... 200

3 EKONOMİK SUÇLAR VE İÇ DENETİM...................................................................... 203

3 ŞİRKETİNİZDE HİLE, SUİSTİMAL VEYA YOLSUZLUK GERÇEKLEŞİYOR OLABİLİR Mİ? ......  206

3 ÜLKEMİZDE İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ NEDEN SAHİPSİZ? ..... 208

3 KAMU İDARELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURMA FAALİYETLERİNDE İÇ DENETÇİLERİN ÜSTLENEBİLECEKLERİ ROL VE SORUMLULUKLAR....... 210

3 İÇ KONTROLÜN YASAL ÇERÇEVESİ......................................................................... 211

3 İÇ KONTROL İLE İLGİLİ OLARAK İDARELERİMİZDE MEVCUT DURUM............. 213

3 KAMU İDARELERİNDE İÇ DENETİMİN YASAL ÇERÇEVESİ VE DANIŞMANLIK ROLÜ .............. 216

3 İÇ DENETİMİN DANIŞMANLIK ROLÜ VE GELİŞİMİ.................................................. 218

3 İÇ DENETÇİLERİN ÜSTLENEBİLECEĞİ DANIŞMANLIK ROLLERİ, KAPSAMLARI VE BEKLENEN YETKİNLİKLER......... 221

3 SONUÇ VE ÖNERİLER................................................................................................. 225

3 İÇ DENETÇİLİK MESLEĞİNİN GELECEĞİ................................................................ 226

 

BÖLÜM 3

İÇ KONTROL

 

3 İÇ KONTROL NEDİR, NE DEĞİLDİR? İÇ KONTROL SİSTEMİ NASIL OLUŞTURULUR?              229

3 İÇ KONTROL İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER................................................................ 236

3 İÇ KONTROLÜN ÖZÜ NEDİR?.................................................................................... 244

3 İÇ KONTROL NEDEN ÖNEMLİDİR?........................................................................... 246

3 KURUMSAL VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINDA YENİ BİR ARAÇ: İÇ KONTROL.. 249

3 İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURMAYA YÖNELİK ETKİLİ KURUMSAL STRATEJİLER .................... 257

3 KAMU İDARELERİNDE ETKİN İÇ KONTROL SİSTEMLERİ OLUŞTURMAK İÇİN BİR YOL HARİTASI ÖNERİSİ      273

3 KAMU İDARELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURMADA KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ..... 276

3 İÇ KONTROL SİSTEMİNİZ FAYDA SAĞLIYOR MU?................................................ 279

3 BİR DALGINLIK 300 MİLYON AVRO’YA MAL OLDU................................................ 281

3 İÇ KONTROL İLE İLGİLİ BİR VAKA İNCELEMESİ.................................................... 283

3 ÖSYM’ DE YAŞANAN KURUMSAL SORUNLARDAN İÇ KONTROL ADINA ALINABİLECEK DERSLER... 287

3 ÖSYM’ DE İÇ KONTROL ZAFİYETLERİ VE BAZI SORULAR.................................. 289

3 ÜNİVERSİTELERDE İÇ KONTROLÜN ÖNEMİ......................................................... 294

3 İÇ KONTROL, RİSK YÖNETİMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİNDE KULLANILAN ENTEGRE YAZILIM ÇÖZÜMLERİ........... 296

3 KİT’LERDE İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL................................................................ 299

3 KİT’LER İÇİN EN UYGUN İÇ KONTROL MODELİ HANGİSİ?................................. 302

 

BÖLÜM 4

RİSK YÖNETİMİ

 

3 GÜNLÜK HAYATIN PROFESYONEL RİSK YÖNETİCİLERİ.................................... 315

3 ŞİRKETLERDE RİSKLERİN ERKEN TEŞHİSİ VE YÖNETİMİ................................. 317

3 RİSK YÖNETİMİNE NEREDEN BAŞLANMALI?......................................................... 326

3 RİSK YÖNETİMİ PLANI NASIL OLUŞTURULUR?.................................................... 329

3 ŞİRKETİNİZİN RİSK ZEKASINI NASIL ÖLÇERSİNİZ?............................................. 335

3 GELECEK 5 YILDA ŞİRKETLERİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN EN ÖNEMLİ 10 RİSK ..... 337

3 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİN ULUSLARARASI FİNANSMANA ETKİSİ........... 339

3 ORMANLARDA YANGIN RİSKİNİ NEDEN İYİ YÖNETEMİYORUZ?........................ 340

3 İTİBAR RİSKİ NASIL YÖNETİLMELİ?........................................................................... 341

3 KUR RİSKİ........................................................................................................................ 345

3 SOCIETE GENERALE OLAYINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME................................ 348

3 DEPREM RİSKİNİ NASIL YÖNETİYORUZ?................................................................ 351

3 SEÇİM SİSTEMİMİZDEKİ RİSKLER VE DAHA ETKİN SEÇİM BİR YÖNETİMİ İÇİN ÖNERİLER ............. 354

3 BAĞIMSIZ DENETÇİLER ŞİRKETLERİN RİSK YÖNETİM FAALİYETLERİNİ NASIL DENETLER? ....... 357