İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

I- TANIMLAR................................................................................ 39

II- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI..................................... 39

III- İŞ GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ................................ 39

IV- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞVERENE SAĞLAYACAĞI YARARLAR          40

V- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI......................................... 40

A- KANUNLAR............................................................................... 40

B- YÖNETMELİKLER.................................................................... 40

 

İKİNCİ BÖLÜM

TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ, TEHLİKE SINIFINA GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMA

 

I- İŞYERİ TEHLİKE SINIFI NASIL BELİRLENİR............................. 45

II- TEHLİKE SINIFINA GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ............................ 45

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞAN TEMSİLCİLİĞİ

 

I- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ KİMDİR?.................................................. 47

II- KİMLER ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ OLABİLİR? ............................ 47

III- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN SEÇİMİ............................................ 47

IV- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİNİN ATANMASI.................................... 48

V- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SAYISI.................................................... 48

VI- GÖREVLENDİRME YAPILMAZSA............................................ 48

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DESTEK ELAMANI

 

I- DESTEK ELAMANI KİMDİR?....................................................... 49

II- DESTEK ELAMANI OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK ÇALIŞANLARIN BELİRLENMESİ......................................................................................................... 49

III- BİRDEN FAZLA GÖREVLENDİRMELERDE KOORDİNASYON 49

IV- ONDAN AZ ÇALIŞANI BULUNAN AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE DESTEK ELAMANI GÖREVLENDİRİLMESİ................................................................ 50

V- DESTEK ELAMANI GÖREVLENDİRMEMENİN CEZASI......... 50

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 

I- GENEL OLARAK .......................................................................... 51

A- TANIM........................................................................................ 51

B- RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN METOTLAR 51

C- RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE YÖNTEM KULLANMA ZORUNLULUĞU VAR MI?     52

II- RİSK DEĞERLENDİRMESİNİ HANGİ İŞYERLERİ YAPACAK? 54

A- RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPMAYACAK İŞYERLERİ ..... 54

B- RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK İŞYERLERİ ............. 54

III- RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?(*)............... 55

A- RİSK DEĞERLENDİRMESİ EKİBİ........................................... 55

B- TEHLİKELERİN TANIMLANMASI............................................ 56

C- RİSKLERİN ANALİZİ................................................................ 56

D- RİSK KONTROL ADIMLARI.................................................... 57

1- Planlama................................................................................ 57

2- Risk Kontrol Tedbirlerinin Kararlaştırılması .................... 57

3- Risk Kontrol Tedbirlerinin Uygulanması .......................... 57

4- Uygulamaların İzlenmesi ..................................................... 57

E- RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU DÜZENLENECEK BELGE           58

F- AYNI ALANDA BİRDEN ÇOK İŞVEREN VARSA RİSK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK? ..................................................................................................... 59

G- ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI........................................... 59

H- RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ.................... 59

İ- RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ    60

J- RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN BİR KURUMA VERİLMESİ GEREKİYOR MU? 61

K- RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMAZSA UYGULANACAK CEZA         61

L- CEZAYI KİM UYGULAYACAK?............................................... 61

 

ALTINCI BÖLÜM

ACİL DURUM PLANI

 

I- ACİL DURUM PLANININ HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI 62

A- ACİL DURUM PLANI NASIL HAZIRLANACAK?..................... 62

B- ACİL DURUM PLANLARININ YENİLENMESİ........................ 63

C- ACİL DURUMLARIN BELİRLENMESİ.................................... 63

D- GÖREVLENDİRİLECEK ÇALIŞANLARIN BELİRLENMESİ.. 63

E- ACİL DURUM PLANI HAZIRLANMA EKİBİNDE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNACAK MI?    63

F- TATBİKAT.................................................................................. 64

G- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİM............... 64

II- İŞVERENLERİN VE ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ........... 64

A- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................................ 64

B- ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................... 65

III- ACİL DURUM PLANLARINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR........ 66

A- BİRDEN FAZLA İŞVEREN OLMASI DURUMUNDA ACİL DURUM PLANLARI   66

B- ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE ACİL DURUM PLANLARI.................................................................................. 66

C- BİR AYDAN KISA SÜRELİ GEÇİCİ İŞLERDE ACİL DURUM PLANLAMASI       66

D- MEVCUT ACİL DURUM PLANLARI VE TATBİKATLAR........ 66

IV- ACİL DURUM PLANI VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMANIN CEZASI   66

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ NASIL VERİLECEK?

..  

I- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ................................................. 67

A- İŞVERENİN EĞİTİMLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ............... 67

B- GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE YÜKÜMLÜLÜK................................. 67

C- ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN(TAŞERON) İLİŞKİSİNDE YÜKÜMLÜLÜK           67

D- EĞİTİM ALMAYANLARI ÇALIŞTIRMAMA.............................. 67

II- ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ........................................ 68

III- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN USUL VE ESASLARI 68

A- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN VERİLECEĞİ KONULAR         68

1- Genel Konular....................................................................... 68

2- Sağlık Konuları...................................................................... 68

3- Teknik Konular...................................................................... 68

B- EĞİTİMİ KİM VERECEK?......................................................... 69

C- EĞİTİM KAÇ SAAT VERİLECEK?........................................... 69

D- EĞİTİMDE GEÇEN SÜRE ...................................................... 69

E- EĞİTİM HER YIL YAPILACAK MI?.......................................... 69

F- EĞİTİM VERİLECEK MEKANIN NİTELİKLERİ....................... 70

G- EĞİTİMLERİN BELGELENDİRİLMESİ VE BELGEDE YER ALACAK HUSUSLAR         70

H- ÇALIŞANIN EĞİTİM MASRAFI ............................................... 70

İ- EĞİTİM SONUCUNDA SINAV DÜZENLENECEK Mİ? .......... 70

IV- EĞİTİM VERMEYENE CEZA...................................................... 70

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

 

I- GENEL OLARAK........................................................................... 71

II- KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ ALABİLİR?... 71

A- (A) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ ................. 71

B- (B) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ.................. 72

C- (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ.................. 72

III- SINIFLARINA GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YAPACAKLARI İŞLER   73

IV- DEVLET MEMURLARININ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİ 74

V- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI          74

A- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREVLERİ........................... 74

1- Rehberlik................................................................................ 74

2- Risk Değerlendirmesi........................................................... 75

3- Çalışma Ortamı Gözetimi..................................................... 75

4- İlgili Birimlerle İşbirliği......................................................... 76

B- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ YETKİLERİ......................... 76

C- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ SORUMLULUKLARI......... 77

D- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ PANELLERE/SEMİNERLERE KATILMASI      77

E- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ........ 77

F- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ÇALIŞTIRMAMANIN CEZASI......... 78

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

 

I- GENEL OLARAK .......................................................................... 79

II- İŞYERİ HEKİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ ...................... 79

A- İŞYERİ HEKİMLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ.................... 79

B- İŞYERİ HEKİMLERİNİN ONDAN AZ ÇALIŞANI OLAN AZ TEHLİKELİ YERLERDE ÇALIŞTIRILMASI.................................................................................................... 79

C- İŞYERİ HEKİMLİĞİ BELGESİ.................................................. 80

III- İŞYERİ HEKİMLERİNİN NİTELİKLERİ VE GÖREVLENDİRİLMELERİ       80

IV- İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  80

A- İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ.................................... 80

1- Rehberlik................................................................................ 81

2- Risk Değerlendirmesi........................................................... 81

3- Sağlık Gözetimi..................................................................... 82

4- Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt............................................. 83

5- İlgili Birimlerle İşbirliği......................................................... 83

B- İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLERİ....................................... 84

C- İŞYERİ HEKİMLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ........................ 85

V- İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ......................... 85

VI- İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMAMANIN CEZASI......................... 86

 

ONUNCU BÖLÜM

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

 

I- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ KİMDİR?....................................... 87

II- İŞVERENİN DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ            87

III- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMESİ............ 88

IV- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ BELGESİ................................... 88

V- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ........................ 89

VI- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YETKİLERİ.......................... 89

VII- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN SEMİNERE KATILMASI... 89

VIII- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ........ 90

IX- DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRESİ ............ 90

X- DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRMAMANIN CEZASI.. 91

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

 

I- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN KURULMASI ........ 92

A- ELLİ VE ÜZERİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRAN YERLERDE ZORUNLU   92

B- KURUL KİMLERDEN OLUŞUYOR......................................... 92

C- AYNI ALANDA ALT İŞVEREN (TAŞERON) VARSA.............. 93

D- AYNI ALANDA BİRDEN ÇOK İŞVEREN VARSA................... 94

E- KURUL OLUŞTURULMAZSA CEZASI................................... 94

II- KURULUN GÖREV, YETKİ, YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ÇALIŞMA USULÜ   94

A- KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ........................................ 94

B- KURULUN ÇALIŞMA USULÜ VE KARARLARI...................... 95

C- KURULUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................... 96

D- KURUL OLUŞTURULMAZSA.................................................. 96

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞU OLAN İŞLER

 

I- GENEL OLARAK........................................................................... 97

II- MESLEKİ EĞİTİM BELGE TÜRLERİ.......................................... 97

III- MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞUNUN DENETLENMESİ... 99

IV- PARA CEZASI............................................................................. 99

V- MESLEKİ EĞİTİM ALINACAK İŞLERE AİT ÇİZELGE............. 99

 


ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT, BİLDİRİM VE SONUÇLARI

 

I- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 107

A- İŞVERENİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ.............................. 107

B- İŞYERİ HEKİMİNİN SORUMLULUĞU.................................. 107

II- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE İŞ KAZALARININ VE MESLEK HASTALIKLARININ BİLDİRİMİ. 108

A- İŞ KAZASININ BİLDİRİMİ....................................................... 108

B- MESLEK HASTALIĞININ BİLDİRİMİ..................................... 109

III- İŞ KAZASININ SONUÇLARI..................................................... 109

A- HUKUKİ SONUÇLARI............................................................ 109

1- Maddi Tazminat Davası...................................................... 109

2- Manevi Tazminat Davası ................................................... 109

3- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı................................ 110

B- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA RÜCU EDİLMESİ...... 110

C- SGK TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR........................ 110

D- SGK’NUN RÜCU HAKKI........................................................ 110

1- İşverene Rücu Edilmesi..................................................... 110

2- Üçüncü kişiye rücu edilmesi............................................. 111

3- Rücu Edilemeyecek Haller................................................. 111

4- Peşin Sermaye Değerinin Rücu Edilmesi........................ 111

E- CEZAİ SONUÇLARI............................................................... 112

1- Taksirle Öldürme................................................................ 112

2- Taksirle Yaralama............................................................... 112

F- İŞ KAZASI SONUCUNDA İŞÇİ VE İŞVERENİN KAYIPLARI 113

1- İşverenin Kayıpları.............................................................. 113

2- İşçinin Kayıpları.................................................................. 113

G- İDARİ SONUÇLARI................................................................ 113

IV- İŞ KAZASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI.................. 114

 


ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞVERENLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ NASIL YERİNE GETİRECEKLER?

 

I- GENEL OLARAK ........................................................................ 129

II- İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ....................................................................................................... 129

III- İSG HİZMETLERİNİN SATIN ALINMASI DURUMUNDA İŞVERENİN SORUMLULUĞU ....................................................................................................... 131

IV- İSG HİZMETLERİNİN ÜCRETİ................................................. 131

V- ONAYLI DEFTER ...................................................................... 131

VI- İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ (İSGB)..................... 131

VII- ÇALIŞANLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.................... 132

VIII- ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİ (OSGB) KİMLER KURABİLİR?       132

IX- ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ BÜTÜN İLLERE HİZMET VEREBİLİR Mİ?...................................................................................................... 133

X- ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNDE SORUMLU MÜDÜR KİM OLABİLİR?....................................................................................................... 133

XI- İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI................................ 133

XII- TEHLİKE SINIFLARINA GÖRE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, İŞYERİ HEKİMİ VE İŞYERİ HEMŞİRESİ ÇALIŞTIRMAYA İŞYERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?   134

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNE İŞ GÜVENLİĞİ TEŞVİKİ/DESTEĞİ

 

I- UYGULAMADAN KİMLER YARARLANACAK?...................... 135

II- İŞYERİ KRİTERLERİ.................................................................. 135

III- BAŞVURUNUN YAPILMASI VE DESTEĞİN ÖDENME ŞEKLİ 136

A- BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?....................................... 136

B- DESTEĞİN/TEŞVİKİN ÖDENME ŞEKLİ............................... 137

IV- FATURA DÜZENLENMESİ...................................................... 138

A-  FATURA DÜZENLENMESİ................................................... 138

B- FATURANIN KURUMA VERİLMESİ..................................... 139

V- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET BEDELLERİNİN TESPİTİ 139

VI- DESTEK HİZMETİNİN ALINACAĞI KİŞİ, KURUM VEYA KURULUŞLAR            139

VII- DESTEĞİN KESİLMESİ VE PARANIN İADESİ..................... 140

VIII- DESTEKTEN YOKSUN BIRAKILMA SÜRESİ..................... 140

IX- DENETİM.................................................................................... 140

 

ONALTINCI BÖLÜM

İŞİN DURDURULMASI KOMİSYONUNUN (HEYETİNİN) OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USULÜ

 

I- GENEL OLARAK......................................................................... 141

II- 4857 SAYILI İŞ KANUNU UYGULAMASINDA KOMİSYONUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USULÜ ....................................................................................................... 141

A- İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VE İŞYERİNİN KAPATILMASINA KARAR VERMEYE YETKİLİ KOMİSYONUN OLUŞUMU ..................................... 141

B- KOMİSYON ÜYELERİNİN GÖREV YAPMA SÜRELERİ..... 142

C- KOMİSYONUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI....................... 142

D- KOMİSYON TOPLANTISINA KATILMA VE KARAR ALMA USULÜ         143

III- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA HEYETİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA USULÜ.......................................................................................... 143

A- İŞİN DURDURULMASINA KARAR VERECEK HEYETİN OLUŞUMU      143

B- HEYETİN ÇALIŞMA USULÜ.................................................. 143

IV- İŞİN DURDURULMASINA KARAR VEREN (ESKİ) KOMİSYON VE (YENİ) HEYETİN KARŞILAŞTIRILMASI................................................................. 144

 

ONYEDİNCİ BÖLÜM

İŞİN DURDURULMASI (İŞYERİNİN KAPATILMASI)

 

I- İŞ HANGİ DURUMLARDA DURDURULUR?............................ 145

II- İŞİN DURDURULMA SÜRECİ................................................... 145

A- İŞİN DURDURULMASINA KARAR VERECEK KOMİSYON (HEYET)      145

1- Komisyonun Oluşumu ...................................................... 145

2- Komisyonun Çalışma Usulü.............................................. 145

B- İŞİN DURDURULMASI TEKLİFİ............................................ 146

C- DURDURMA KARARININ UYGULANMASI......................... 146

D- DURDURMA KARARINA KARŞI MAHKEMEYE İTİRAZ.... 146

E- MÜHÜRLERİN GEÇİCİ OLARAK SÖKÜLMESİ................... 146

1- İşverenin Başvurusu ve Başvuruya Eklenecek Belgeler 146

2- Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün Yapacağı İşler. 147

3- İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Heyetin Yapacağı İşler... 147

4- Mühürlerin Geçici Olarak Sökülmesine Karar Verilmesi 147

5- Mühürlerin Geçici Olarak Sökülme Talebinin Reddedilmesi   147

III- ACİL HALLERDE İŞİN DURDURULMASI............................... 147

IV- DURDURMA KARARININ KALDIRILMASI............................ 148

V- İŞİN DURDURULDUĞU İŞYERİNDE İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 148

VI- İŞİN DURDURULDUĞU İŞYERİNDE İŞÇİLERİN İŞTEN ÇIKARILMASI    149

VII- İŞİN DURDURULMASINDAKİ USULLERE UYULMAMASININ CEZASI  149

A- İŞİN DURDURULMASI KARARINA UYULMAMASININ CEZASI  149

B- İŞÇİ ÜCRETLERİNİN ÖDENMEMESİ.................................. 149

 

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

I- TANIMLAR .................................................................................. 150

II- ASBESTLE İLİŞKİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER................... 151

A- KULLANIM YASAĞI................................................................ 151

B- RİSK DEĞERLENDİRMESİ................................................... 151

C- SÖKÜM, YIKIM, TAMİR, BAKIM VE UZAKLAŞTIRMA İŞLERİ 151

D- ASBEST SÖKÜM, YIKIM, TAMİR, BAKIM VE UZAKLAŞTIRMA İŞİNİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLER.................................................................................... 152

E- BİLDİRİM VE İŞ PLANI........................................................... 152

F- ASBEST ÖLÇÜMLERİ............................................................ 154

G- SINIR DEĞER........................................................................ 154

H- SINIR DEĞERLERİN AŞILMASININ ÖNLENMESİ.............. 155

I- SINIR DEĞERİN AŞILMASI.................................................... 155

İ- GENEL ÖNLEMLER................................................................ 156

K- ÇALIŞANLARIN VE/VEYA TEMSİLCİLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ       156

L- SAĞLIK GÖZETİMİ................................................................. 157

M- KAYITLARIN TUTULMASI..................................................... 157

N- ASBESTOZ VE MEZOTELYOMA KAYITLARI..................... 158

O- EĞİTİM PROGRAMLARI....................................................... 158

III- ASBESTLE İLGİLİ SAĞLIK GÖZETİMİ................................... 158

 

ONDOKUZUNCU BÖLÜM

BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

I- TANIMLAR .................................................................................. 160

II- İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ...................................... 160

A- GENEL OLARAK.................................................................... 160

B- EKİPMAN VE BAKIM.............................................................. 161

C- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ.................................. 161

D- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ....................................................... 162

E- GEMİYİ SEVK VE İDARE EDECEK KİŞİLERİN ÖZEL EĞİTİMİ... 162

F- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI       162

III- YENİ BALIKÇI GEMİLERİNDE ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ   162

IV- MEVCUT BALIKÇI GEMİLERİ İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ      170

V- CAN KURTARMA VE HAYATTA KALMA EKİPMANI İLE İLGİLİ ASGARİ GÜVENLİK VE SAĞLIK GEREKLERİ.................................................................. 176

VI- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM İLE İLGİLİ ASGARİ GÜVENLİK VE SAĞLIK GEREKLERİ...................................................................................................... 177

 

YİRMİNCİ BÖLÜM

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ

 

I- TANIMLAR................................................................................... 178

II- İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ...................................... 178

A- RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ... 178

B- İKAME...................................................................................... 179

C- RİSKLERİN AZALTILMASI..................................................... 179

D- BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ...................................... 180

E- HİJYEN VE KİŞİSEL KORUNMA.......................................... 181

F- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRİLMESİ............. 181

G- ÖZEL DURUMLARDA ÇALIŞANIN BİLGİLENDİRİLMESİ.. 182

H- BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZ KALAN ÇALIŞANLARIN LİSTESİ       182

I- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMININ SAĞLANMASI    183

İ- BAKANLIĞA BİLDİRİM............................................................ 183

K- SAĞLIK GÖZETİMİ................................................................. 184

III- BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ BAZI İŞLER    184

IV- SINIFLANDIRILMIŞ BİYOLOJİK ETKENLER LİSTESİ......... 185

V- ÇALIŞANLARIN SAĞLIK GÖZETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ....................................................................................................... 186

VI- KORUMA DÜZEYLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER İLE İLGİLİ GÖSTERGELER          187

VII- ENDÜSTRİYEL İŞLEMLERDE ALINACAK ÖNLEMLER..... 188

VIII- KORUYUCU AŞI UYGULAMA KLAVUZU............................ 189

 

YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI

 

I- TANIMLAR................................................................................... 190

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.............................................. 190

A- PATLAMALARIN ÖNLENMESİ VE PATLAMADAN KORUNMA    190

B- PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ...................... 191

C- İŞYERİNİN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ......................... 191

D- KOORDİNASYON GÖREVİ.................................................. 191

E- PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI            192

F- PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI.............................. 192

G- İŞYERLERİ VE İŞ EKİPMANLARI İÇİN ÖZEL GEREKLER 193

III- PATLAYICI ORTAM OLUŞABİLECEK YERLERİN SINIFLANDIRILMASI 194

IV- ÇALIŞANLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİKLERİNİN PATLAYICI ORTAM RİSKLERİNDEN KORUNMASI İÇİN ASGARİ GEREKLER................................. 195

V- EKİPMANLARIN VE KORUYUCU SİSTEMLERİN SEÇİMİNDE UYULACAK KRİTERLER....................................................................................................... 197

 

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARI

 

I- TANIMLAR................................................................................... 198

II- MARUZİYET SINIR VE EYLEM DEĞERLERİ.......................... 198

III- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................................. 199

A- MARUZİYETİN BELİRLENMESİ............................................ 199

B- RİSK DEĞERLENDİRMESİ................................................... 199

C- MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VEYA AZALTILMASI............. 200

D- MARUZİYETİN SINIRLANDIRILMASI................................... 201

E- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ............. 201

F- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI       202

G- SAĞLIK GÖZETİMİ................................................................ 202

H- ÖZEL KOŞULLAR.................................................................. 203

IV- EL – KOL TİTREŞİMİ................................................................ 203

A- MARUZİYETİN DEĞERLENDİRİLMESİ............................... 203

B- ÖLÇÜM.................................................................................... 204

C- ETKİLEŞİM.............................................................................. 204

D- DOLAYLI RİSKLER................................................................ 204

E- KİŞİSEL KORUYUCULAR..................................................... 204

V- BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ...................................................... 204

A- MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ...................................... 204

B- ÖLÇÜM.................................................................................... 205

C- ETKİLEŞİM.............................................................................. 205

D- DOLAYLI RİSKLER................................................................ 205

E- MARUZİYETİN KAPSAMI...................................................... 205

 

YİRMİÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

 

I- TANIMLAR................................................................................... 206

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.............................................. 206

A- GENEL OLARAK ................................................................... 206

B- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ............. 206

C- GÜNLÜK ÇALIŞMA DÜZENİ................................................. 207

D- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI      207

E- GÖZLERİN KORUNMASI ..................................................... 207

III- EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA ARANACAK ASGARİ GEREKLER  208


YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ELLE TAŞIMA İŞLERİ

 

I- ELLE TAŞIMA İŞİ NEDİR?.......................................................... 211

II- İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ...................................... 211

A- GENEL YÜKÜMLÜLÜK.......................................................... 211

B- İŞ VE İŞİN YAPILDIĞI YERİN ORGANİZASYONU.............. 211

C- BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ............................................. 211

D- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ............. 212

E- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI       212

III- YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ.......................................... 212

IV- BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ .............................................. 213

 

YİRMİBEŞİNCİ BÖLÜM

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI

 

I- TANIMLAR................................................................................... 214

II- İŞVERENLERİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ........................ 214

III- İŞ EKİPMANI İLE İLGİLİ KURALLAR...................................... 215

IV- İŞ EKİPMANININ KONTROLÜ................................................. 215

V- ÖZEL RİSK TAŞIYAN İŞ EKİPMANI........................................ 216

VI- İŞ SAĞLIĞI VE ERGONOMİ..................................................... 216

VII- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ.................................. 216

VIII- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ....................................................... 217

IX- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI     217

X- PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİLERİN BİLDİRİMİ  217

XI- İŞ EKİPMANLARINDA BULUNACAK ASGARİ GEREKLER 218

XII- İŞ EKİPMANININ KULLANIMI İLE İLGİLİ HUSUSLAR........ 223

XIII- BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR        229

 

YİRMİALTINCI BÖLÜM

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI

 

I- TANIMLAR................................................................................... 237

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.............................................. 238

A- GENEL OLARAK.................................................................... 238

B- GENEL HÜKÜMLER.............................................................. 238

C- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ    239

D- KULLANIM KURALLARI......................................................... 240

E- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ, GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMININ SAĞLANMASI.................................................................................................. 240

III- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEKNİK KOMİTESİ.. 241

IV- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ............................. 241

V- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER................................................................................ 245

 

YİRMİYEDİNCİ BÖLÜM

MADENLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

I- MADENCİLİKTE BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KAVRAMLAR 251

II- İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ................................ 252

III- ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................................... 253

IV- PATLAMA, YANGIN VE ZARARLI ORTAM HAVASINDAN KORUNMA  254

V- KAÇIŞ VE KURTARMA ARAÇLARI........................................ 254

VI- İLETİŞİM, UYARI VE ALARM SİSTEMLERİ........................... 254

VII- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ.................................. 254

VIII- SAĞLIK GÖZETİMİ................................................................. 254

IX- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI     254

X- ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKLERİ...................... 255

XI- SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİ İLE YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ GENEL HÜKÜMLER................................................................................ 255

XII- YERÜSTÜ MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER................................................................................ 273

XIII- YERALTI MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER .............................................................................. 275

XIV- SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER.................................................... 286

 


YİRMİSEKİZİNCİ BÖLÜM

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER

 

I- GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT ÇALIŞILABİLECEK İŞLER 291

II- GÜNDE YEDİ BUÇUK SAATTEN DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER     296

III- DİĞER HUSUSLAR................................................................... 297

A- BAŞKA İŞTE ÇALIŞTIRMA YASAĞI..................................... 297

B- FAZLA ÇALIŞMA YASAĞI..................................................... 297

C- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ................................................... 297

D- İTİRAZLAR.............................................................................. 297

 

YİRMİDOKUZUNCU BÖLÜM

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ

 

I- TANIMLAR................................................................................... 298

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.............................................. 299

A- GENEL YÜKÜMLÜLÜK.......................................................... 299

B- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ............. 299

C- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI      299

III- İŞYERİNDE KULLANILAN SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GENEL GEREKLER.................................................................................. 300

IV- İŞARET LEVHALARIYLA İLGİLİ ASGARİ GEREKLER........ 302

V- BORU VE KAPLAR ÜZERİNDEKİ İŞARETLER İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER            309

VI- YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER  310

VII- ENGELLER, TEHLİKELİ YERLER VE TRAFİK YOLLARINI BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN İŞARETLERİYLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLER...................... 310

VIII- IŞIKLI İŞARETLER İÇİN ASGARİ KURALLAR.................... 311

IX- SESLİ SİNYALLER İÇİN ASGARİ KURALLAR...................... 312

X- SÖZLÜ İLETİŞİM İÇİN ASGARİ KURALLAR.......................... 312

XI- EL İŞARETLERİ İÇİN ASGARİ GEREKLER.......................... 313

XII- KALDIRMA ARAÇLARIYLA YAPILAN İŞLEMLERDE SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ ASGARİ GEREKLİLİKLER..................................... 317

 

OTUZUNCU BÖLÜM

TOZLA MÜCADELE

 

I- TANIMLAR................................................................................... 319

II- İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.............................................. 320

III- RİSK DEĞERLENDİRMESİ....................................................... 321

IV- TOZLA MÜCADELE KOMİSYONU ........................................ 321

V- TOZ ÖLÇÜMLERİ....................................................................... 322

VI- MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ............................................. 322

VIII- SAĞLIK GÖZETİMİ................................................................. 325

A- AKCİĞER RADYOGRAFİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 326

B- PNÖMOKONYOZ OLGULARININ BELİRLENMESİ............ 326

C- PNÖMOKONYOZ TANISI ALAN ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA DURUMU  327

IX- KAYITLARIN SAKLANMASI.................................................... 327

X- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRİLMESİ............... 327

 

OTUZBİRİNCİ BÖLÜM

 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

I- YAPI İŞLERİNDE YÜKÜMLÜLÜKLER/SORUMLULUKLAR... 328

A- İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI.................................. 328

B- İŞVEREN VE ALT İŞVERENLERİN SORUMLULUKLARI... 329

C- PROJE SORUMLUSUNUN SORUMLULUKLARI............... 329

D- DİĞER KİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................... 329

II- SAĞLIK VE GÜVENLİK KOORDİNATÖRLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ VE GÖREVLERİ....................................................................................................... 330

A- GÖREVLENDİRME................................................................ 330

B- PROJE HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ GÖREVLERİ............... 330

C- PROJE UYGULAMA AŞAMASINDAKİ GÖREVLERİ.......... 330

III- SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI VE BİLDİRİM......................... 331

A- SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI.............................................. 331

B- ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİM VE BİLDİRİMDE YER ALACAK HUSUSLAR.............................................................................. 331

IV- YAPILMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR.......................... 332

A- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ.................................. 332

B- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI       333

C- KULLANILAN MAKİNE, ARAÇ, EKİPMAN, MALZEME VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ    333

V- YAPI İŞLERİ LİSTESİ................................................................. 333

VI- YAPI ALANINDAKİ ÇALIŞMA YERLERİ İÇİN GENEL ASGARİ ŞARTLAR         334

A- YÜKSEKTE ÇALIŞMA............................................................ 334

B- KAPALI MEKANLARDAKİ ÇALIŞMA YERLERİ................... 345

C- AÇIK MEKANLARDAKİ ÇALIŞMA YERLERİ....................... 347

 

OTUZİKİNCİ BÖLÜM

KADINLARIN GECE ÇALIŞTIRILMASININ USUL VE ESASLARI

 

I- GENEL OLARAK......................................................................... 359

II- KADINLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMASININ USUL VE ESASLARI       359

A- KADINLAR GECE ÇALIŞMA SÜRESİ.................................. 359

B- ULAŞIM................................................................................... 359

C- SAĞLIK RAPORU.................................................................. 360

D- EŞLERİN DURUMU............................................................... 360

E- GEBELİK VE ANALIK DURUMU........................................... 360

F- ÇALIŞANA HANGİ MEVZUAT UYGULANACAK.................. 360

G- BELGELERİ SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ........................... 361

H- KADINLARIN GECE ÇALIŞTIRILMASININ USUL VE ESASLARINA UYULMAMASININ CEZASI.................................................................................................. 361

 

OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞVERENLERİN EMZİRME ODASI VE KREŞ (YURT) AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

I- ODA VE YURT AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ.................................. 362

A- ODA AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ............................................... 362

B- YURT AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ............................................. 362

C- ODA VE YURT AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE ÇALIŞAN SAYISININ BELİRLENMESİ   363

D- ODA VE YURTLARDA İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ........ 363

II- ODA VE YURTLARDA BULUNACAK NİTELİKLER............... 363

III- ÇOCUKLARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER........................... 364

A- ODA VE YURTLARDAN FAYDALANACAK ÇOCUKLAR ... 364

B- ÇOCUKLARIN KAYIT VE ÇIKIŞLARI.................................... 365

C- ÇOCUKLARIN MUAYENELERİ............................................ 365

D- ÇOCUKLARIN BESLENMESİ............................................... 365

IV- ODA VE YURTLARDA BULUNDURULACAK İLAÇ VE TIBBİ GEREÇLER         366

V- ÇALIŞACAK PERSONELİN NİTELİĞİ .................................... 366

A- YÖNETİCİ................................................................................ 366

B- SAĞLIK PERSONELİ............................................................. 366

C- DİĞER PERSONEL................................................................ 366

VI- ORTAKLAŞA KURULAN ODA VE YURTLARIN YÖNETİMİ 367

VII- ODA VE YURTLARIN İLGİLİ KURUMLARA BİLDİRİLMESİ 367

 

OTUZDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

 

I- 6331 SAYILI KANUNDA ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 368

II- ÇALIŞANLARIN EĞİTİMLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...... 368

III- İŞÇİLERİN SORUMLULUĞU.................................................... 369

IV- MEMURLARIN SORUMLULUKLARI...................................... 369

 

OTUZBEŞİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARI

 

I- GÜRÜLTÜ NEDİR?...................................................................... 370

II- GÜRÜLTÜDEN KAYNAKLANAN MESLEK HASTALIKLARININ YÜKÜMLÜLÜK SÜRESİ....................................................................................................... 370

III- GÜRÜLTÜNÜN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ................. 370

IV- MARUZİYET EYLEM DEĞERLERİ VE MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ 371

V- MARUZİYETİN BELİRLENMESİ............................................... 372

VI- RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ........................................ 372

VII- MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI.................. 373

VIII- KİŞİSEL KORUNMA............................................................... 374

IX- MARUZİYETİN SINIRLANDIRILMASI..................................... 375

X- ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ............... 375

XI- ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI     376

XII- SAĞLIK GÖZETİ...................................................................... 376

 

OTUZALTINCI BÖLÜM

YANGIN

I- TANIMLAR................................................................................... 378

II- YANGININ YAYILMASI, YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER VE YANGIN TÜRLERİ      378

A- YANGININ YAYILMASI.......................................................... 378

B- YANGIN YERİNDEKİ TEHLİKELER...................................... 378

C- YANGIN TÜRLERİ.................................................................. 379

1- A Sınıfı Yangınlar ............................................................... 379

2- B Sınıfı Yangınlar ............................................................... 379

3- C Sınıfı Yangınlar................................................................ 379

4- D Sınıfı Yangınlar................................................................ 379

D- YANGININ TÜRÜNE GÖRE HANGİ MADDELER KULLANILARAK SÖNDÜRÜLMELİ 379

III- YANGIN GÜVENLİĞİ................................................................. 380

A- YANGIN GÜVENLİĞİNDEN KİM SORUMLUDUR?............. 380

B- YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLUSUNUN BELİRLENMESİ 380

IV- YANGIN EKİPLERİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI     380

A- EKİPLERİN KURULUŞU........................................................ 380

B- EKİPLERİN GÖREVLERİ....................................................... 381

1- Söndürme Ekibi.................................................................. 381

2- Kurtarma Ekibi.................................................................... 381

3- Koruma Ekibi....................................................................... 381

4- İlk Yardım Ekibi................................................................... 381

C- EKİPLERİN ÇALIŞMA ESASLARI......................................... 381

V- EĞİTİM......................................................................................... 382

A- GENEL EĞİTİM....................................................................... 382

B- ÖZEL EĞİTİM.......................................................................... 383

VI- YANGIN SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER................ 383

A- YANGINA YAKALANILDIĞINDA YAPILMASI GEREKENLER 383

B- ÜZERİMİZ TUTUŞMUŞSA YAPILMASI GEREKENLER..... 383

C- YANGIN ÇIKTIĞINDA /YANGINI İLK GÖRDÜĞÜNÜZDE YAPILMASI GEREKENLER 384

VII- TAŞINABİLİR SÖNDÜRME CİHAZLARI (YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ)       384

A- CİHAZLARDA BULUNMASI GEREKEN SÖNDÜRME MALZEMELERİ   384

B- YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN SAYISI........................... 385

C- SÖNDÜRME CİHAZLARININ MONTAJI.............................. 385

D- SÖNDÜRME CİHAZLARININ BAKIMI.................................. 385

VIII- KAÇIŞ YOLU, ACİL ÇIKIŞ YOLU KAPI VE MERDİVENLERİNİN ÖZELLİKLERİ İLE ACİL DURUM ASANSÖRÜ................................................................ 386

A- KAÇIŞ YOLLARI VE ÖZELLİKLERİ....................................... 386

B- KAÇIŞ YOLU GENİŞLİĞİ....................................................... 387

1- Çıkış Genişliğinin Hesaplanması...................................... 387

2- Temiz Genişlik.................................................................... 387

3- Çıkış ve Erişim Yollarının Özellikleri................................ 388

B- ACİL ÇIKIŞ SAYISI................................................................. 388

C- KAÇIŞ MERDİVENİ ÖZELLİKLERİ....................................... 388

D- KAÇIŞ YOLU KAPILARI......................................................... 389

E- ACİL DURUM ASANSÖRÜ.................................................... 390

 

OTUZYEDİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SAĞLANMAYAN ÇALIŞANIN ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

 

I- GENEL OLARAK......................................................................... 391

II- ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKININ UYGULAMA AŞAMALARI            391

A- CİDDİ VE YAKIN TEHLİKENİN BULUNMASI....................... 391

B- ÇALIŞANIN TALEBİ................................................................ 392

C- KURULUN KARARI ............................................................... 392

D- İŞİN DURDURULMAMIŞ OLMASI........................................ 392

E- KURULUN KARARI OLUMLU OLURSA............................... 392

III- ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKINA İLİŞKİN USULE UYULMAMA HALLERİ  392

IV- ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKININ SONUÇLARI........... 392

A- İŞÇİ ÇALIŞANLAR.................................................................. 392

B- MEMUR ÇALIŞANLAR........................................................... 393

 


OTUZSEKİZİNCİ BÖLÜM

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ KANUN DA YER ALAN PARA CEZALARINA İTİRAZ VE DAVA YOLLARI

 

I- İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI ......................... 394

II- İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İDARİ MAKAMLARA İTİRAZ 394

III- İDARİ PARA CEZALARINDA KABAHATLER KANUNU UYGULAMASI  394

IV- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUN DA YER ALAN PARA CEZALARI HAKKINDA KABAHATLER KANUNU UYGULAMASI .......... 395

A- İDARİ PARA CEZASININ TAKSİTLENDİRİLMESİ............... 395

B- İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ................................... 395

C- KANUN YOLUNA BAŞVURMADAN İDARİ PARA CEZASININ ÖDENMESİNDE İNDİRİM       395

D- İDARİ PARA CEZALARININ ARTIŞI..................................... 396

E- KABAHATLERDE SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI............... 396

G- KABAHATLERDE YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI......... 396

H- KABAHATLERDE SORUMLULUK (HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAYACAK OLANLAR) ............................................................................... 397

I- KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME......................................... 397

İ- MAHKEME MASRAFLARININ VE VEKALET ÜCRETİNİN ÖDENMESİ    397

V- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA KANUNA GÖRE UYGULANAN PARA CEZALARINA İTİRAZ.................................................................. 397

A- İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI SULH CEZA MAHKEMESİNE BAŞVURU    397

1- Başvuru Yolu....................................................................... 397

2- Başvurunun İncelenmesi .................................................. 398

B- İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN SULH CEZA MAHKEMESİNİN KARARINA ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE İTİRAZ.......................................................... 399

1- Sulh Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz.............................. 399

2- Sulh Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz Süresi ................. 399

3- Asliye Ceza Mahkemesinin İtirazı İncelemesi ve Karar Vermesi         399

 

 

 


EKLER LİSTESİ

 

u   İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ.................................... 400

u   ALT İŞVERENLİK (TAŞERONLUK) SÖZLEŞMESİ............. 508

u   ÇAĞRI MERKEZLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ...... 510

u   APARTMANLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ................. 520

u   DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ  530

u   GENEL YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ            541

u   KASAPLARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ......................... 550

u   KUAFÖRLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ....................... 560

u   KURU TEMİZLEMECİLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ. 569

u   MUTFAK/LOKANTA/PASTANELERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ       580

u   OFİSLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ REHBERİ............ 592

u   ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİN     602

u   BAKKAL/MARKET/SÜPERMARKETLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ          613

u   BASIM SANAYİİ VE MATBAALARDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ         623

u   BOYA İŞLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ.................... 634

u   DERİ VE TABAKLAMA İŞLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ 644

u   KONAKLAMA HİZMETLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ 656

u   TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ  668

u   TAKSİ İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ       682

u   İŞYERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER LİSTESİ    773

u   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINCA GEREKLİ PERİYODİK KONTROLLER  735

u   RİSK DEĞERLENDİRME FORMU......................................... 737

u   ACİL DURUM PLANI............................................................... 744

u   YANGIN VE/VEYA PATLAMA MÜDAHALE PLANI............. 748

u   ACİL DURUM EYLEM PLANI UYGULAMASI....................... 749

u   DESTEK ELAMANI ATAMA YAZISI...................................... 750

u   PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI.............................. 751

u   ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN BELGELENDİRİLME ÖRNEĞİ 764

u   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA DİLEKÇE  765

u   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ HAKKINDA BAŞVURU FORMU...................................................................................... 766

u   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 768

u   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU KARARI HAKKINDA İŞÇİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ 769

u   6331 SAYILI İSG KANUNU’NDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 770

u   SULH CEZA MAHKEMESİ İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ.... 774

u   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU.................................. 775

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR.................................................... 797