Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (22 Temmuz 2019 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...


7183 Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN Kanun No. 7183                                                      Kabul...


7180 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (05 Temmuz 2019 Tarihli...

Kurumlar Vergisi Kanunu 52 Sayılı Sirküleri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ...

OHAL Kapsamında yürürlüğe konulan KHK’ler gereği kapatılan kurum ve kuruluşlardan olan alacakların takip usulü hakkında Danıştay 5. daire kararı

(04 Temmuz 2019 Tarihli ve 30821 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) Danıştay Beşinci Daire Başkanlığından:...

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)

Karar Sayısı: 1266 Ekli "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine...

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/13)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA...

7179 Askeralma Kanunu

ASKERALMA KANUNU Kanun No. 7179                                Kabul Tarihi: 25.6.2019 (26 Haziran...

Haber
Limited Şirket Vergi Borcunun Ortaklardan Tahsili İçin Öncelikle Kanuni Temsilcinin Takibinin Gerekmediği

(20 Haziran 2019 Tarihli ve 30807 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır) ÖZÜ : Danıştay İçtihatları...

Haber
Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA...

Devredilen KDV’nin Azaltılması İçin Öneriler
Nuri DEĞER

I- GİRİŞ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulanmaya başlamasından itibaren ortaya çıkan en önemli konuların başında devreden KDV’nin iadesi sorunudur.

Doğal olarak devreden KDV tutarı artıkça sorunun çözümü daha da güçleşmektedir.

Devamı için tıklayınız...
Mevzuatta Son Çıkanlar
FAYDALI LİNKLER