20 Mart 2013 Çarşamba

Vergide Son Gün Hatırlatmaları

Yazarın Tüm Yazıları


PAZARTESİ, gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi için son gün.

Şu ana kadar beyanname vermeyenlere, bazı hatırlatmalar yapmakta yarar var.

KİRA GELİRLERİ

2012 yılında, tahsil ettikleri “konut kira gelirleri” yıllık 3.000 TL'yi, “işyeri kira gelirleri” 25 bin TL'yi aşanlar, bu gelirlerini beyan etmek zorundalar.

Konut kira geliri elde edenler; “gerçek gider yöntemi”ni tercih ettiklerinde, kira aldıkları konutla ilgili olarak; ödedikleri “kredi faizlerini”, evi son beş yılda almışlarsa “evin satın alma bedelinin yüzde 5'ini”, kendileri de kirada oturuyorlarsa, “ödedikleri kirayı”, tahsil ettikleri kiradan düşebilecekler.

Ayrıca, “amortismanı”, “emlak vergisini” de indirebilecekler.

2012’de sadece işyeri kira geliri elde edenler, stopaja tabi bu gelirlerini beyan ettiklerinde, yıllık 110 bin TL’ye kadar olan gelirleri için vergi ödemeyecek aksine vergi iadesi alacaklar.

BAŞKASININ ADINA YATAN KİRA

Son günlerde en çok aldığımız sorulardan biri de bu..

Karısına ait evin kirası, kocasının adına yatırılmış. Babasına ait evin kirası, öğrenci olan oğlunun adına, üç kişinin hissedar olduğu evin kirası maliklerden birinin adına yatırılmış. Bu durumda olanlar merakla soruyorlar;

“Maliye’den kira gelirinizi beyan edin diye yazı geldi ne yapayım?”

Bir dilekçe ile gerçek durumun, açıklanması gerekiyor. Açıklamada, beyanı istenen kiranın kim tarafından ve hangi vergi dairesine beyan edildiğinin, tahakkuk fişi fotokopisi ile birlikte bildirilmesinde yarar var.

Diğer taraftan da banka hesapları düzeltilmeli..

KÂR PAYI VE TEMETTÜ

2012 yılında elde ettiği kâr payı veya temettü gelirinin brüt tutarı 50 bin lirayı aşanlar,
bu gelirlerinin yarısını beyan edecekler. Örneğin 200 bin TL brüt kâr payı elde edenler, 100 bin TL olarak beyan edecekler.

Bu aşamada; hesaplanan gelir vergisinden, brüt ödemenin tamamı üzerinden yapılan “yüzde 15 stopaj” mahsup edildiğinde, sadece kâr payı veya temettü geliri beyan edenlerde 275 bin 600 TL'ye kadar ödenecek vergi çıkmayacak, aksine “vergi iadesi” alınacak.

FAİZ, REPO VE BORSA

Banka mevduat faizi, Hazine bonosu ve devlet tahvili faizi, repo ve fon geliri, döviz tevdiat faizi geliri elde edenler, bu gelirlerin tutarı ne olursa olsun beyan etmeyecekler.

Ancak yurt dışındaki bankalardan 2012 yılında elde edilen faiz geliri, 1.290 TL'yi aşmışsa, bu gelir beyan edilecek.

Borsa kazançları ise, tutarı ne olursa olsun beyana tabi değil.

EUROBOND GELİRİ

2012 yılında elde edilen eurobond faiz geliri, 25 bin lirayı aşmıyorsa beyan edilmeyecek. Aşıyorsa, tamamı beyan edilecek.

Beyan sınırı; kâr payı, temettü ve işyeri kirası gibi gelirler birlikte göz önüne alınarak belirlenecek (Eurobond konusunu, 6 Mart 2013 tarihinde ayrıntılı olarak açıkladık. O yazımıza da bakılmasında yarar var).

ÜCRET GELİRLERİ

Tek işverenden elde edilen ücretin beyanı gerekmiyor. Ancak, “birden fazla işverenden” ücret geliri elde edenlerin, birincinin dışındaki diğer ücretlerin toplamı 25 bin lirayı aşıyorsa, ücret gelirlerinin tamamını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleri gerekiyor.

Vergide zamanaşımı süresi beş yıl olduğu için Maliye, yıllar sonrası beyan edilmeyen geliri
tespit ettiğinde, bir kat “vergi ziyaı cezası” ve “gecikme faizi” ile birlikte vergiyi istiyor.

Riske girmeden, Pazartesi günü akşamına kadar beyannamelerinizi verin..

Hürriyet Gazetesi - 20.03.2013

  • Mevzuatta Son Çıkanlar