(20 Haziran 2019 Tarihli ve 30807 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)ÖZÜ : Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediğine karar verdi.

 

11.12.2018 tarihli Esas No : 2013/1 Karar No : 2018/1 Danıştay Kararı için tıklayınız…
Eklenme Tarihi : 20 Haziran 2019 13:06